GOŚCINNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas - J 1, 14Adoracja Dzieciątka, Domenico Ghirlandaio, II poł. XV w.

Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokójChodzi przede wszystkim o to, by przyjąć Miłość, która się narodziła. Miała ona postać dziecka. Miłość ma postać człowieka, lecz także, a właściwie przede wszystkim – ma postać Boga. Gdy nie ma miejsca na miłość, nie ma miejsca dla człowieka i Boga.
Życie jest piękne i wartościowe, kiedy jest komuś oddane. Nie ma życia poza miłością. Kiedy kochamy, dajemy osobie kochanej to, co mamy najcenniejsze. Maryja i Józef ofiarują Ojcu Syna. Każdy człowiek należy do swoich rodziców i do Pana.


<ZANIEŚMY TEN OGIEŃ MIŁOŚCI EUROPIE I NA CAŁY ŚWIAT
ABY ŚWIATŁO ZABŁYSŁO W KAŻDYM CZŁOWIEKU, NARODZIE I ZACHWYCIŁO SWYM PIĘKNEM - ABY PRZEMIENIAĆ SIEBIE I ŚWIAT NA BARDZIEJ BOŻY I LUDZKI
tak królom, władcom, parlamentarzystom, sędziom jak i obywatelom, ubogim i bogatym, Starcom i dzieciom, więźniom, uzależnionym i chorym, po prostu wszystkim! 
 
ZAUFANIE WOBEC BOGA

 
"TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA NIŻ LUDZI" (Dz 5, 29)


„Każdy dzień musi być nową próbą dania odpowiedzi na miłość Chrystusa. Tylko wtedy życie ma sens” – uczy kandydat na ołtarze ks. Franciszek Blachnicki


KOCHAĆ SPRAWY BOŻE BARDZIEJ ANIŻELI LUDZKIE. To wielka tajemnica naszej wiary. Prawdziwa miłość - Boga i ludzi -.prowadzi przez krzyż. Dopiero w tym przejściu moga się otworzyć oczy na otchłań miłości. Trudno to wyrazić w słowach.grafika KOCHAĆ SPRAWY BOŻE BARDZIEJ ...

aniżeli ludzkie, rodzinne; brać krzyż, a więc wiernie i wytrwale kroczyć za Panem i naśladować Go. Podążać za Mistrzem także w uniżeniu i cierpieniu. To przesłanie Słów Boga na dzisiejszą niedzielę. Oto widzimy gościnną Szunemitkę (2Krl 4,8n), która otworzyła drzwi swego domu Elizeuszowi, a jej gościnność została wynagrodzona: bezdzietne małżeństwo ucieszyło się narodzinami dziecka.

Gościnność, która wypływała z głębokiej potrzeby serca, zaowocowała nowym życiem. Czyli można by powiedzieć, że kto przyjmuje Jezusa, otrzymuje nowe życie w Bogu. Kiedy On do Ciebie przychodzi, uczyń przynajmniej tyle, ile zrobiła prorokowi, owa mieszkanka Szunemu: przygotuj izbę na górze, czyli na szczycie swoich wyborów i życiowych spraw. Niech Pan zamieszka na stałe w Twoim wnętrzu na najwyższym, najważniejszym miejscu. Niech to będzie mieszkanie obmurowane, ponieważ miejsce dla Boga trzeba obmurować swoją modlitwą i opanowaniem. Napisano przecież: „Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany" (Prz 25,28). czytaj więcej 

W SŁOWIE ŻYCIA I TAJEMNICY EUCHARYSTII - DZIĘKCZYNIENIA

 


„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).Aby żyć, trzeba jeść. Aby żyć wiecznie, trzeba spożywać pokarm wieczności. Takim pokarmem jest słowo Boże i Eucharystia. Kto ich nie pożywa, nie ma życia w sobie Eucharystia to również zamieszkiwanie Miłości w człowieku. Trzeba pozwolić zamieszkać w sobie Miłości. Eucharystia jest pokarmem Miłości. Módlmy się, aby Miłość gościła między nami.

„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”
(J 6,57)grafika
Czas przebywania Boga w naszym sercu - video


Jak przeżywać moment przyjęcia Pana Jezusa do serca oraz jak długo przebywa w nas Bóg po przyjeciu Go w Eucharystii? O tym wszytskim możesz posłuchać w najnowszy odcinku franciszkańskich katechez internetowych "bEZ sLOAGNU2".

czytaj, posłuchaj i zobaczgrafika
SŁOWO ŻYCIA
Słowo Boże nigdy nie pozostaje bez echa. Słowo Boże zostawia ślady, po których można dojść do celu. Czytając Słowo Boga, otrzymujesz konkretny komunikat, który wskazuje gdzie jest droga. To Słowo nie zawsze jest oczywiste. Niejednokrotnie wymaga refleksji. Skoro Słowo, to należy się w Nie wsłuchiwać.więcejKażdy, kto decyduje się służyć Ewangelii - jeśli tylko żyje Eucharystią - wzrasta w miłości do Boga i do bliźniego. ( Benedykt XVI , Watykan 2007)

"Aby Eucharystia płonęła w nas żywym płomieniem Ciebie"
- Benedykt XVI (Boże Ciało 23 czerwca 2011)Odwagi! Nie lękajmy się! Jest z nami Chrystus
 


Wiara towarzyszy nam na wszystkich naszych drogach i w przestrzeni wirtualnej też.Takj jak św. Franciszek patrzymy na żłóbek z prostotą pasterzy, z pokorą i wiarą św. Józefa i z miłością Maryi.
Otwórzmy nasze umysły i serca na piękno pokory i wyrzeczenia, jakie jaśnieje w Dziecięciu owiniętym w pieluszki. Przepełnia nas wewnętrzna radość, że nasze życie nawiedza tajemnica Bożej miłości.ZANIEŚMY TEN OGIEŃ MIŁOŚCI EUROPIE I NA CAŁY ŚWIAT