DLA DUCHA
Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności"- J 12,46


 

 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli

SŁOWO I OBRAZ


Jan Paweł II - człowiek kultury, twórca, wykształcony w Krakowie - stolicy kultury, dobrze i precyzyjnie nakreślał związki pomiędzy wiarą i kulturą oraz ich wzajemną wobec siebie misję, by człowiek miał szansę stawać się w pełni człowiekiem i podążać w swych wysiłkach trudną drogą do doskonałości, w stronę Boga.Wcielenie Syna Bożego świadczy o tym, że Bóg szuka człowieka. (...) J. P. II


>


PRZEZ MARYJĘ PRZYSZŁO ZBAWIENIE ŚWIATA, WCIELONY SYN BOŻY
(Abp Z. Sz. Feliński)Wszystkim tym, którzy je przyjeli, dalo moc, aby się stali dziećmi Bożymi”- J 1,12

 
Objawienie Pańskie zwane w naszej tradycji Świętem Trzech Króli


trzej.jpgDoświadczenie tamtych sławnych Trzech Mędrców ze Wschodu - PoszukiwaczyBoga jest również naszym doświadczeniem.


„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę...
Na ten radosny Boży czas !
Błogosławionego Roku Pańskiego 2011!

Objawienie Pańskie zwane w naszej tradycji Świętem Trzech Króli

Kościół już od IV wieku po Chrystusie obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną także świętem Trzech Króli. W tradycji wschodniej uroczystość ta nazwana jest Epifanią, czyli objawieniem się Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Obchodzona jest na pamiątkę tego, że „Zbawiciel dał się poznać prostym betlejemskim pasterzom i uczonym Mędrcom ze Wschodu – ludziom, których serca były wrażliwe i otwarte na przyjęcie tajemnicy Boga-Człowieka”. Jest to jedno z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół.
Tego dnia w kościołach święcona jest kadzidło i kreda, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu : Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to wyrazić, że jak kiedyś oni, tak my teraz również chcemy szukać Chrystusa i cieszyć się z Jego znalezienia w naszym życiu. Oznakowanie w ten sposób drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.
 

życzenia-słuchaj 

 

 

ABY ŚWIATŁO TO ZABŁYSŁO W KAŻDYM CZŁOWIEKU, NARODZIE I ZACHWYCIŁO SWYM PIĘKNEM
ABY PRZEMIENIAĆ SIEBIE I ŚWIAT
NA BARDZIEJ BOŻY I LUDZKI