PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
"Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24,29)


Uczniowie po raz pierwszy wypowiedzieli te słowa w Emaus

Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, na modlitwie przebłagania i prośby


 

Panie, zostań z namiPanie, zostań z nami. Uczniowie po raz pierwszy wypowiedzieli te słowa w Emaus. Później, wraz z upływem stuleci, były one na ustach tak wielu Twoich uczniów i wyznawców, niezliczoną ilość razy, o Chryste.
Wypowiadam te same słowa, by prosić Cię, Chryste, Chryste Twej eucharystycznej obecności, byś przyjął codzienną adorację, trwająca przez cały dzień w tej świątyni.
Zostań z nami dzisiaj i bądź z nami od tej chwili po wszystkie dni. Zostań! Żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, na modlitwie przebłagania i prośby.
Zostań! Ty, który jesteś równocześnie ukryty w eucharystycznej tajemnicy wiary i objawiony pod postacią chleba i wina, które przyjąłeś w tym sakramencie.
Zostań! Żebyś mógł nieustannie potwierdzać swoją obecność w tej świątyni i żeby wszyscy, którzy do niej przychodzą, dostrzegali, że jest to Twój dom, mieszkanie Boga pośród ludzi, i odkryli samo źródło życia i świętości, które tryska w Twoim eucharystycznym sercu.
Eucharystia jest sakramentalnym świadectwem Twego pierwszego Przyjścia, dzięki któremu zostały potwierdzone słowa proroków i wypełniły się oczekiwania ludzkości. Pozostawiłeś nam, o Panie, Twoje Ciało i Twoją Krew pod postacią chleba i wina, aby świadczyły o dopełnionym odkupieniu świata – aby przez nie Tajemnica Paschalna mogła dotrzeć do wszystkich ludzi jako sakrament Życia i zbawienia. Jednocześnie Eucharystia jest nieustającą zapowiedzią Twojego drugiego Przyjścia i znakiem ostatecznego Adwentu i całego oczekiwania Kościoła: Głosimy śmierć Twoją Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Pragniemy każdego dnia i w każdej godzinie wielbić Cię pod postacią chleba i wina, aby odnowić nadzieję wezwania do chwały, której początek sam ustanowiłeś poprzez swoje ciało chwalebne „po prawicy Ojca”.
Pewnego dnia, Panie, zapytałeś Piotra: Czy miłujesz Mnie? Zapytałeś go po trzykroć – i trzy razy apostoł Piotr odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17). Odpowiedź Piotra wyraża się w tej codziennej i całodziennej adoracji.
Niech wszyscy, którzy uczestniczą w adoracji Twojej eucharystycznej obecności, odczują i usłyszą w czasie każdej wizyty, jak na nowo rozbrzmiewa prawda zawarta w słowach Apostoła: Panie, ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

Rozpoczęcie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu
Bazylika Świętego Piotra
2 Grudnia 1981
Jan Paweł II


Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, na modlitwie przebłagania i prośbygrafika
Jan Paweł II w Liście Apostolskim na Rok Eucharystii " ZOSTAŃ Z NAMI, PANIE" napisał: "Niech Rok Eucharystii będzie dla wszystkich cenną okazją do uświadomienia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. Niech pobudza do celebrowania jej w sposób żywszy i bardziej świadomy, a z tego niech wypływa życie chrześcijańskie przemienione miłością".


Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, Uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o Dobro Wspólne, szczególnie na dobro, jakim jest Wolna Ojczyzna. 

Wśród pięknych, znanych i śpiewanych podczas liturgii pieśni, znajdują się również zupełnie nowe, skomponowane przez tak znanych autorów jak: ks. bp. Józefa Zawitkowskiego autora tekstów i ks. Wiesława Kądzieli kompozytora "Panie, Zostań Z nam" /hymn na Kongres Eucharystyczny 2005/
grafika PANIE ZOSTAŃ Z NAMI

ref.: Panie , zostań z nami, Boże w Hostii utajony, bądź pochwalony,
bądź adorowany, teraz i na wieki. Amen.

1. Panie myśmy uwierzyli, - Że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego.
Panie, Tyś Kapłanem wiecznym i świętą Ofiarą Kościoła Twojego.

2. Jezu, Tyś sam obiecałeś, Że nas nie zostawisz, biednych , sierotami.
Jezu , Tyś Barankiem Bożym, - Słodkim Pelikanem, jestes Bogiem z nami.

3. Chryste, otwórz nasze oczy, - byśmy Cię poznali przy łamaniu chleba.
Chryste, porusz nasze serca- I przywróć nam radość Twojego zbawienia.


grafika
TAJEMNICA, KTÓRA PRZERASTA NASZE MYŚLIPrawda o Eucharystii, o rzeczywistej obecności osoby zmartwychwstałego Jezusa pod postaciami chleba i wina, jest jedna z najważniejszych i ównocześnie najtrudniejszych prawd objawionych nam przez Chrystusa. Poprzez cuda eucharystycznepragnie nam naocznie potwierdzić, że to co mówił na ten temat, jest prawdą:że On rzeczywiście daje nam swoje uwielbione ciało i krew jako duchowy pokarm i napój.
 

Osłabienie wiary w rzeczywistą obecność zmartwychwstałego Chrystusa w Eucharystii jest jednym z bardzo istotnych znaków kryzysu życia duchowego. Pan Jezus pragnie ożywić naszą wiarę w Jego eucharystyczną obecność i dlatego co jakiś czas, w historii Kościoła katolickiego, daje nam znaki - cuda eucharystyczne, które jednoznacznie wskazują, że w Eucharystii jest obecny On sam, zmartwychwstały Pan, w tajemnicy swojego Bóstwa i uwielbionego człowieczeństwa.


Moje refleksje: żyć zawsze w obecności Boga


Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, na modlitwie przebłagania i prośby
grafikaCHCESZ MIEĆ RADOŚĆ, SIŁĘ I MOC BOŻĄ?

ADORUJ PANA JEZUSA

W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

tak jak to czynił

BŁOGOSŁAWIONY

JAN PAWEŁ II

PAPIEŻ, WIELKI
BŁOGOSŁAWIONY JANIE PAWLE II
MÓDL SIĘ ZA NAMI! TAJEMNICA MSZY ŚW.

http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo


&feature=related