ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Niech nas Eucharystia jednoczy ze sobą i z Bogiem


grafikaEUCHARYSTIA CHLEBEM ŁAMANYM ZA ŻYCIE ŚWIATA
W EUCHARYSTII Jezus Chrystus daje nam samego Siebie, abyśmy już tu na ziemi doświadczali rzeczywistości nieba. Dzisiaj też posyła nam kapłanów aby sprawowali Najświętszą Ofiarę abyśmy nie tylko usłyszeli SŁOWO BOŻE, ale też przyjęli zaproszenie na Jego Ucztę - Ucztę Baranka.. z której płynie wyzwalająca moc, radość i nadzieja. Jezus dający nam Siebie za pokarm w Komunii św. i przychodzący do nas ze Swoimi Darami jest największym skarbem Kościoła.
Skosztujcie jak dobry jest nasz Pan ( por. św. Paweł)
Pokój wewnętrzny, wiarę i umocnienie sił tak widoczne w skutkach może dać tylko On jako Dar - Chrystus Eucharystyczny, aby iść dalej, aby się nie załamać w wierze, aby świadczyć o Nim.
Nadzieję pokładamy w Nim, Jezusie Chrystusie


Świat potrzebuje przede wszystkim Eucharystii

Nasza sytuacja religijna jest komfortowa. Niestety wydaje nam się, że jest to coś normalnego, naturalnego i powszechnego. My mamy ten skarb, jakim jest Eucharystia na wyciągnięcie ręki. O każdej porze dnia i nocy mamy do Niej dostęp. Bez trudu – w zasięgu ręki – możemy znaleźć kościół, w którym odprawiana jest msza św., nie mówiąc już o niedzieli – w każdym kościele parafialnym co godzina, co półtorej godziny msza św.! Do wyboru, do koloru, dostosowana do rozkładu jazdy autobusów i pociągów, do weekendowych wyjazdów i do innych potrzeb. Czy potrafimy to docenić? Czy potrafimy tym bogactwem się podzielić?

ŚWIADECTWO

„Kiedy spożywasz Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zamienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to On przemieni ciebie; za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb.”
św. Augustyn

Często mówimy o podzieleniu się z bliźnimi przysłowiową kromką chleba. Czy potrafimy podzielić się innym – cudownym, niebieskim Chlebem – Chrystusem? Czy potrafimy i czy chcemy podzielić się Eucharystią?

Nie ustawajmy w modlitwach, by kapłani chętnie odpowiedzieli na to wołanie świata, zwłaszcza świata misyjnego i by zechcieli zostawić wszystko – nawet nas i zaangażować się w misyjną służbę. Nie ustawajmy w wysiłkach, by nie zabrakło im z naszej strony wsparcia duchowego i materialnego. Nie ustawajmy w wysiłkach, by Chrystus – obecny w Eucharystii, ofiarujący i dzisiaj siebie samego za życie świata mógł zamieszkać w najdalszych jego zakamarkach, by dotarł do wszystkich stęsknionych, wyczekujących zbawienia i głodnych ludzi. -więcejGDY TWE SERCE ZAPRAGNIE MNIE - BOGA POD POSTACIĄ CHLEBA,
GDY PRZYJDĄ BLIŹNI W POTRZEBIE,
GDY ODPOWIESZ MIŁOŚCIĄ DO TEGO, KTÓRY ZŁORZECZY TOBIE,
GDY PRZEBACZYSZ NIE NOSZĄC URAZY W SERCU SWOIM,
GDY BĘDZIESZ WZYWAŁ MOJEGO IMIENIA
ZMARTWYCHWSTAWAĆ BĘDZIESZ W SŁABOŚCIACH SWOICH DNIA KAŻDEGO.
W SERCU SWOIM ZOBACZYSZ MNIE
I SWOJE PODOBIEŃSTWO DO MNIE - BOGA.
ZA CIEBIE UMARŁEM BYŚ BYŁ SZCZĘŚLIWY TERAZ I WIECZNOŚĆ CAŁĄ

Niewiasta Eucharystii

Mysterium fidei! Jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest wypełnianiem Jego nakazu: "To czyńcie na moją pamiątkę!", staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeństwa bez wahania: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: "Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie chleb życia". więcej


PRZEZ MARYJĘ PRZYSZŁO ZBAWIENIE ŚWIATA, WCIELONY SYN BOŻY


grafika
PRZEZ MARYJĘ PRZYSZŁO ZBAWIENIE ŚWIATA, WCIELONY SYN BOŻY

Arb Z.Sz.Feliński


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do Piekła. Amen. Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen


Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza
z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.