KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
Sanguis Martyrum - semen Christianorum (krew męczenników jest posiewem chrześcijan)


Męczennicy z Pratulina - Męczennicy Uniccy

ks. Tomasz Majczyna

Już ponad 130 lat minęło od wydarzeń, które na całą Polskę, a nawet poza jej granice rozsławiły Pratulin - maleńka obecnie miejscowość, malowniczo położona na środkowo-wschodnich rubieżach Polski, nad nieujarzmioną, dziką rzeką Bug. Wydarzenie, które szerokim echem odbiły się w papieskim Rzymie, w carskiej Moskwie i Petersburgu. To tu narodzili się dla Nieba Męczennicy Uniccy.Prześladowanie Kościoła Unickiego

Kiedy Polska znalazła się pod zaborami, a tereny zamieszkałe przez unitów znalazły się pod panowaniem Rosji, car bezskutecznie chciał włączyć Kościół greko-katolicki (unicki) do prawosławnego. Początkowo car wprowadzał nakazy, zakazy i kary pieniężne. Do najbardziej opornych wiosek car kazał wprowadzić oddziały kozackie, które żyły na koszt mieszkańców, odbierały im dobytek i płody rolne, czy też zabraniały wypędzania bydła na pastwiska przez cały tydzień. Ale ani ryk zwierząt, ani płacz głodnych dzieci nie zmusiły unitów do porzucenia swej wiary – nie pomogło nawet wywiezienie duchowieństwa unickiego i osadzanie siłą w cerkwiach unickich księży prawosławnych. Unici mężnie stanęli w obronie swej wiary i swoich świątyń
czytaj calość

Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc Jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

W końcu lutego 1980 r. Jan Paweł II dopisał w swoim testamencie słowa: "Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. W niektórych krajach Kościół znajduje się w okresie takiego prześladowania, które w niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej je przewyższa co do stopnia bezwzględności i nienawiści. Sanguis Martyrum - semen Christianorum (krew męczenników jest posiewem chrześcijan)".
Chrześcijanie pierwszych wieków nazywali siebie 'crucis religiosi', - tymi którzy wyznają religię krzyża. Można powiedzieć, że od początku drzewo na którym umarł Jezus zaczęło żyć życiem Chrystusa, utożsamiło się z Jezusem Chrystusem. Miłość do Jezusa przeniosła się na miłość do krzyża. Nienawiść do krzyża przenoszą na krzyż. Ten kto gardzi Jezusem - gardzi krzyżem. Krzyż jest znakiem na potknięcie - upadek dla jednych i miłości dla innych. Ilustracją tego faktu historycznego jest sytuacja związana ze sprawą kościoła św. Józefa w Dniepropietrowsku, który do tej pory nie został oddany wiernym.

Schowane, ukryte królestwo ciemności, nienawiści i bezprawia pokazuje od czasu od czasu w historii swoje straszne oblicze, maskując się obłudą i hipokryzją. Świętokradztwo, profanacja, pogardliwa postawa wobec wartości duchowych - to wszystko wymaga naszego stanowczego protestu przed odpowiedzialnymi za poczucie bezpieczeństwa obywateli

Komunikat Kurii Charkowsko-Zaporoskiej / 26.01.2009 /
28/1/2009 godzina 14:07.33
Katolicy dzisiaj z Dniepropietrowska zebrali się na schodach kościoła, aby rozpocząć akcje protestu przeciwko niesprawiedliwości z jaką spotykają się ze strony amerykańskiej korporacji "Dugsbery, Inc Wspomniana Korporacja w 1998r. Wykorzystując korupcyjne układy w mieście Dniepropietrowsku, wczoraj nieprawnie odebrała od rzymskokatolickiej parafii kościół, zbudowany 130 lat za koszty ich przodków u początków istnienia miasta. Ta świątynia jest także droga wspólnocie miejscowych Polaków, którzy swoje korzenie i tożsamość narodowa, Poprzez wieki utożsamiali z działalnością parafii rzymskokatolickiej i Kościoła w tym mieście. Na ścianach kościoła w freski z dostrzegać można w polskim in english napisami w polskim English angielski. Dwa lata temu amerykańska firma, samowolnie rozpoczęła niszczenie Kościoła. Na oczach modlacych się dzień i noc parafian, pracownicy firmy niszczyli konstrukcje dachu, zrzucajac belki i cegłę na posadzkę świątyni. Do akcji przyłączyło się kościoła obrony Także Wielu katolików Z Innych miast Ukrainy, ale niestety nie udało nam się uchronić świątyni od zniszczenia. Dach i sklepienie bezpowrotnie zostały zawalone.
Od tego czasu było podejmowanych wiele prób rozmowę z amerykańska firmą Dagsbery, jednak wszystkie spełzły na niczym. Nawet ostatnia incjatywa Rady Miasta Dniepropietrowska, Która gotowa nadać Firmie budowlane działki, jako rekompensatę za zwrot katolikom świątyni wydaje się być niewystarczająca dla żądnej pieniędzy korporacji. Wczoraj w Dniepropietrowsku parafia otrzymała od Dugsbery Inc pozew do sądu. Dugsbery ma Roszczenia do parafii na sume ponad milion grzywien.
Kuria Diecezji Charkowsko-oburzona Zaporozskiej jest takim zachowaniem amerykańskiej korporacji w stosunku do Kościoła i wyraża swój ostry protest. Od święta Nawrócenia św. Apostolorum Pawła, katolicy w Dniepropietrowsku rozpoczynają protest modlitewny. W parafii Msze św. będą odprawiać się tylko na ulicy, pod gołym niebem, przed ukradzionym parafii kościołem. W dalszej przyszłości całodzienne przewidziane jest czuwanie i akcja Solidarności z udzialem Innych parafii z Ukrainy i SPOZA Kraju.
Także prowadzona jest zakrojona na szeroka skalę akcja informacyja, mająca na ceļu zwrócenie uwagi wszystkich ludzi dobrej woli Szczególnie amerykańskiego Społeczeństwa na problemy kościoła w Dniepropietrowsku. To właśnie firmy Kierownik amerykańskiej (zarejestrowanej?) Mieszkający w Kaliforni i tam, podejmuje takie decyzje krzywdzące Katolicka mniejszość. Biskup Ordynariusz i wierni Diecezji zwrócili sie z otwartym listem do Prezydenta ameryki katolików Baraèka o Obamy Interwencje dla obrony od amerykańskiej firmy. Wsystkich Prosimy, o solidarniość z katolikami Dniepropietrowska o mały dar serca.
Prosimy o rozpowszechnienie tej Informacji wszystkimi dostepnymi Wam środkami i wysłanie na adres Ambasady Amerykańskiej w Polsce, Ukrainie czy w krajach Listów Innych ceļu podtrzymania mniejszości katolickiej w Dniepropietrowsku w walce o zwrot świątyni. Ufamy, Że Bóg ma moc kruszyć twarde ludzkie serca i nakłonić serce współczesnego "Pawła z Kaliforni, by zaprzestał prześladowania Kościoła.
Kuria Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, Zaporożu, dnia 26.01.2009r. więcej - czytaj

Kresy Wschodnie


Niektórzy chrześcijanie życie oddali za to, że nie pozwolili się użyć do usuwania znaków świętych z przestrzeni publicznej więcej

W Malezji w imię Allaha płoną kościoły. W Egipcie Boże Narodzenie naznaczyła krew Koptów. Wietnamska policja skatowała wiernych, którzy bronili krzyża. Biskupi Senegalu otrzymują listy z groźbami śmierci. Nowy rok przyniósł nowe ataki na chrześcijan - więcej

grafikaZAMORDOWANO POLSKIEGO MISJONARZA
W Manoubie niedaleko Tunisu zamordowano ks. Marka Rybińskiego SDB.
Od trzech lat pracował jako misjonarz w Tunezji. Miał 33 lata.
Był członkiem trzyosobowej wspólnoty salezjańskiej prowadzącej na miejscu szkołę i parafię. Dziś koło południa w komórce przy ośrodku znaleziono ciało duchownego z niemal całkowicie odciętą głową. Trwają policyjne czynności śledcze mające na celu wyjaśnienie okoliczności zabójstwa, które jak się wydaje miało charakter rytualny.

Ks. Rybiński często pisał na polskich portalach o swoich doświadczeniach misyjnych. Z entuzjazmem wyrażał się o tunezyjskiej „jaśminowej rewolucji”. „Jestem dumny, że tu jestem!” – pisał przed miesiącem na portalu Wiara.pl w kontekście wydarzeń, które ruszyły arabską lawinę. WIĘCEJ


W dzisiejszym świecie, tak w jak w pierwszych wiekach, chrześcijanie są prześladowani za wiarę: szykanowani, więzieni, okaleczani, zabijani... Powyżej: "Ostatnia modlitwa męczenników chrześcijańskich" obraz Jean-Léon Gérôme (1824–1904) z 1883 r. więcej

grafika
NIE CHCEMY, ABY TEN KRÓLOWAŁ NAN NAMI

Widzieliśmy już, jak bardzo uzasadnione jest prawo Chrystusa Pana do królowania światu, jak wzniosłe są Jego królewskie przymioty, jak szlachetne Jego cele i zamiary, a dary, któremi chce świat uszczęśliwić, są naprawdę tak potrzebne temu światu, jak nic innego. Czyż wobec tego wszystkiego nie należałoby spodziewać się, że cała ludzkość radośnie zgromadzi się pod Jego sztandarem i z okrzykiem wesela obniesie Go po świecie jako swego króla? Tymczasem cóż się dzieje? Oto Chrystusa Pana spotyka nieraz ten sam los, co owego króla z przypowieści ewangelicznej, o którym poddani mówili: „Nie chcemy, aby ten królował nad nami" (Łk. 19, 14). Nie dość bowiem, że niezliczone rzesze pogan wciąż jeszcze znajdują się poza owczarnią Chrystusową, nie dość, że żydostwo, islam i buddyzm zawsze walczą z Chrystusem Panem, także w chrześcijańskich krajach Europy w każdem niemal stuleciu powstają wrogowie Imienia Chrystusowego. Oto, odkąd nowo-pogański humanizm wypowiedział walkę Chrystusowi, walkę tę podjął po nim deizm, a prowadzi ją dalej t.z.w oświecenie, wolnomularstwo, obok angielskiego liberalizmu, francuskiego wolterjanizmu i antychrześcijańskich tajnych związków w Italji, a następnie materjalizm, sceptycyzm, agnostycyzm, monizm, demokracja socjalna, spartakizm, bolszewizm. Wszystko to zgodne jest w wołaniu: „Nie chcemy, aby ten królował nad nami!” Żeby zburzyć tron Chrystusów i położyć koniec Jego królestwu, nie żałowano niczego, lecz do roboty tej niszczycielskiej wprzągnięto szkołę i prasę, poezję i prozę, naukę i zgryźliwą krytykę, opinję publiczną i tajną dyplomację, podstęp i gwałt, kłamstwo i oszczerstwo, olśniewającą frazeologję i krzykliwe demonstracje uliczne; nie cofano się nawet przed uwięzieniem namiestników Chrystusowych i biskupów, plądrowaniem i zamykaniem kościołów i szkół, rozpędzaniem Bogu poświęconych osób zakonnych, przed masowem traceniem apostołów Chrystusowych, np. w czasie rewolucji francuskiej i bolszewickiej.czytaj więcejKościół, do którego należymy, został zbudowany przez Chrystusa na fundamencie Apostołów
i z tej racji jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Z wielkim zaangażowaniem prawdę tę głosił Apostoł Narodów, Święty Paweł. Według starożytnej tradycji cały Kościół modlił się nieustannie za Piotra do Boga (por. Dzieje Apostolskie 12,5). My także otoczmy żarliwą modlitwą następcę Piotra, któremu z woli Bożej została powierzona pasterska troska o cały Kościół. Piotr i Paweł udzielili sobie wzajemnie błogosławieństwa. Ich apostolskiemu dziełu błogosławił nade wszystko sam Chrystus Pan. On też powiedział do Piotra, który wyznał wiarę w Niego: „Błogosławiony jesteś, Szymonie” (Mt 16,17). Błogosławieni jesteśmy i my, jeśli korzystając z Bożej łaski, z odwagą i przekonaniem wyznajemy Go w codziennym życiu..

Kościół apostolski, sukcesja apostolska
Wszechmogący Boże, dziękujemy za Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i za Twoją nieustanną opiekę nad nim. Spraw łaskawie, aby był on dla każdego z nas domem, schronieniem i oparciem. Udziel nam także łaski i siły, abyśmy się o niego troszczyli i budowali go wspólnym wysiłkiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Kościół jest organizmem żywym, nie organizacja. (Benedykt XVI), jest wspólnota, która zawsze gromadzi sie wokół Chrystusa. Niesie Ewagelię nadziei.
Kościół wciąż zaprasza ... Kościół modli się ... Kościół żyje ... żyje Eucharystia, która jest źródłem i szczytem Miłosierdzia Bożego.TAJEMNICA MSZY ŚW.

http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo


&feature=related