NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTANIA


Wy, młodzi, wiecie, że kamienie wołają. Są nieme, przecież wyjątkowa mają swoją wymowę. Zrozumiemy zrobić gdy dotrzemy do szczytów górskich w Alpach czy w Himalajach. Wymowa tych samotnych kamieni jest przejmująca i rzuca człowieka na kolana, każe mu wejść w siebie, każe mu przemawiać do niewidzialnego Stwórcy. Bo te nieme kamienie przemawiają. Wy, młodzi, wiecie o tym lepiej niż inni, ponieważ pragniecie usłyszeć ich tajemnicze przesłanie, podejmując wspinaczkę wysokogórska - róbicie to, ażeby zadawać sobie trud trudzie i w tym sprawdzać swoje siły młode. Wy wiecie lepiej niz inni o tym I dlatego, aby o was Chrystus mówi: "Jesli ci umilkną, kamienie wołać będą ". czytaj dalej


PRAWDA JEST NIEŚMIERTELNA - BŁ.KS.JERZY POPIEŁUSZKO więcej


"Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą".
Jezus przemówił tymi słowami: "Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Więc Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata "(Mt 28,18-20).

MODLITWA BŁOGOSŁAWIONEGO O. PIO
o nawrócenie grzesznikowgrafika Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8,6), dlatego z calym żarem Cię proszę: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróc im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twojego miłosierdzia... Ty sam Panie, wiesz, jak wielu wciąż żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało", że już dojrzało żniwo na polu Kościoła! oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go wysłannicy szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najslodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi. Odpuść winy grzesznikom i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Wiara w Boga towarzyszy nam na wszystkich drogach i w przestrzeni wirtualnej też. Bądźmy świadkami. Odwagi, nie lękajmy się!

ŻYCIE W MIŁOŚCI JEST SZCZĘŚCIEM i radością

Obowiązek bez Miłości rodzi stres
Odpowiedzialność bez Miłości rodzi bezwzględność
Sprawiedliwość bez Miłości rodzi surowość;
Mądrość bez Miłości rodzi okrucieństwo;
Uprzejmość bez Miłości rodzi obłudę
Godność bez Miłości rodzi pychę
Posiadanie bez Miłości rodzi chciwość
Wiara bez Miłości rodzi fanatyzm
Życie bez Miłości jest bez sensu. / Autor nieznany /

MIŁOŚĆ ZNAJDUJE PRZYJEMNOŚĆ W PRAWDZIE

Wszystko cierpliwie znosi.

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.
Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieja nienawiść.
Zamilknąć, gdy inni mówią.
Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomoc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. ( Ks. Jerzy Popiełuszko )

WIECZNA JEST!

MIŁOŚĆ NIE LUBI BYĆ SAMA ...

"JAK ŚMIERĆ POTĘŻNA JEST MIŁOŚĆ" - (Pnp 8,6)

Miłość nie puszy sie jak paw,
nie uderza do głowy jak woda sodowa,
nie narzuca się, jak moda
nie mówi "najpierw ja",
nie zlości sie o każdy drobiazg,
nie pamięta cudzych błędów,
nie cieszy się z cudzego nieszczęścia.

Znajduje przyjemność w prawdzie, wszystko cierpliwie znosi,
JEST WIECZNA!!!!!

PRZEZ MARYJĘ PRZYSZŁO ZBAWIENIE ŚWIATA, WCIELONY SYN BOŻY
Arb Z.Sz.FelińskigrafikaPRZEZ MARYJĘ PRZYSZŁO ZBAWIENIE ŚWIATA, WCIELONY SYN BOŻY
Arb Z. Sz. Feliński
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do Piekła. Amen. Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen