ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM

Fot. Robert Woźniak PK (Benedykt XVI w oknie Pałacu Apostolskiego podczas modlitwy Anioł Pański).

Anioł Pański
* Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
- I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś maryjo ...

* Oto ja Służebnica Pańska.
- Niech mi się stanie Według twego słowa.
Zdrowaś maryjo ...

* A Słowo stało się ciałem.
- I mieszkało Między Nami.
Zdrowaś maryjo ...

Modl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Laske Twoją Prosimy Cię Panie racz wlać w nasze serca,
abyśmy, przez Którzy Zwiastowanie anielskie,
Wcielenie Chrystusa Twojego syna
poznali przez meke Jego i krzyż
do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Anioł Pański z Papieżem (posłuchaj nagrania z Polskiego Radia) - Kliknij w obrazek Pałacu Apostolskiego
grafika BENEDYKT XVI podziela radość POLAKÓW
Podzielam waszą radość z ogłoszenia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja tego roku – powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

„Drodzy bracia i siostry, Polacy! Serdecznie pozdrawiam was wszystkich: obecnych tu w Rzymie, w Polsce i w świecie. Podzielam waszą radość z ogłoszenia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja tego roku. Ta wiadomość była bardzo oczekiwana przez wszystkich, a w szczególny sposób przez was, dla których Czcigodny mój Poprzednik był przewodnikiem w wierze, w prawdzie i w wolności. Życzę wam głębokiego, duchowego przygotowania się do tego wydarzenia i z serca wszystkim błogosławię”.
więcej
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zmartwychwstania Wieczorem w dniu, tam gdzie przebywali Uczniowie, drzwi Były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!". Czy powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali Zatem Uczniowie się, ujrzawszy Pana. Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po słowach Tych tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego. KtÃłrym odpuścicie grzechy, sa im odpuszczone, zatrzymacie ktÃłrym, im sa Zatrzymane". J 20, 19-23

"Anioł Pański" z ojcem Świętym
Odnowa przez przemianę serc


Słowa Sługi Bożego Jana Pawła II wypowiedziane przed 30 łaty w Warszawie: "
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! ",
przypomniał wczoraj w Czasie spotkania na modlitwie "Regina Caeli" w Watykanie Benedykt XVI. Pozdrawiając Polaków, podkreślił, Że ta odnowa Nie jest To jednak bez Możliwa przemiany serc ludzkich. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Papież mówił o tajemnicy narodzin Kościoła związanej z uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Wcześniej Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. watykańskiej w bazylice Czytaj całość

Kliknij


" Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić."
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

więcej - czytaj www.dziekuje.pl