W TWOIM BLASKU

Jezu, przychodzisz tak cicho ... Jak Przyjaciel


Moje rozważania i refleksje:
 

Moje rozważania i refleksje:Mój Mistrz, być może i Twój cicho adorowany powiedział: "Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam Jestem pośród was"
Jestem tu, jestem wśród was, Jestem w serdecznej przyjaźni ze swoim tzn. ludem. z Kościołem. MOŻNA rozpoznać Go w SŁOWIE, przy ŁAMANIU chleba i na modlitwie.
ON - PAN ŻYCIA JEST obecny w każdej wspólnocie, w rodzinie ludzkiej. Dlatego trzeba nam swoimi, czasem niezwykłymi gestami rozniecać tę radość i Dobro Wspólne, gdzie zjawia się choćby najmniejsza Jego cząstka-zjawia się Zmartwychwstały Chrystus.Chrystus zmartwychwstały, towarzyszy nam, jest przyjacielem. Jest towarzyszem, ktory pozwala się zauważyć jedynie pośród cieni, ale którego rzeczywistość napełnia całe nasze życie i sprawia, ze pragniemy Jego ostatecznego towarzystwa. Każda Msza św., w ktorej godnie uczestniczymy jest przyczyna cudownych działań w naszej duszy i obfitych Łask duchowych i materialnych. Kiedy w komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, otrzymujemy życie wieczne i miłość samego Boga. Wchodzimy w życie Najświętszej Trójcy, gdyż Zmartwychwstały Jezus staje się wszechobecny. W EUCHARYSTII daje nam samego siebie, abyśmy już tu na ziemi doświadczali rzeczywistości nieba. Trzeba przyjąć Jego zaproszenie na Jego UCZTĘ - UCZTĘ ŁAMANIA chleba którą dla nas przygotował."Duch i Oblubienica mówią: <>. Kto słyszy, niech powie: <>. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie ... Mówi Ten, który o tym świadczy: <>. Amen. Przyjdź . Panie Jezu (Ap.22, 17i20) Jezus przechodzi wciąż od nowa bardzo blisko nas. Patrzy na nas ... z miłością. I jesli spojrzysz na niego, tak jak ja, jesli posłuchasz Go, aby On cię nauczy, jak nadać wszystkim twoim czynom sens nadprzyrodzony. wtedy, gdziekolwiek się znajdziesz będziesz rozsiewał nadzieję, radość i pokój, głosił Jego Słowo i wychwalał Jego Imię. Tak wielki Jest nasz Pan, pełen dobroci i miłosierdzia.
Trzeba obcować z Nim w SŁOWIE ŻYCIA w chlebie życia, w EUCHARYSTII iw MODLITWIE.
I obcować z Nim tak, jak się obcuje z przyjacielem z osobą rzeczywista i żywa, jaką jest On-Chrystus, ponieważ zmartwychwstał. Trzeba zachwycić się Nim i Jego Ewangelia, gdyż nauka ta jest poznaniem Boga i Bożych Prawd przez syna Bożego - Wcielone Słowo i siebie samego w Nim - w Jezusie Chrystusie - Panu naszym


Marana tha!
CHWALMY PANA - Także w necie!