Benedykt XVI Dziś O Kościele
"Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie -
prostego, skromnego pracownika winnicy Pana.

Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi posługiwać się i działać za pomocą niedoskonałych narzędzi
i przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom."
(19.04.2005)

BIOGRAFIA

Następca Jana Pawła II -
BENEDYKT XVI - PAPIEŻ pielgrzymuje do Polski 24-28.05.2006 z orędziem
TRWAJCIE MOCNI W WIERZE

Gorąco zachęcam do zapoznania się z nauczaniem Papieża i przeczytania zamieszczonych artykułów :

- Trwajcie mocno w wierze
- Eucharystia w Lourdes
- Rok Św. Pawła Apostoła
- Kościół


INTERNET JEST NOWYM FORUM GŁOSZENIA EWANGELII
/Orędzie Jana Pawła II, 2002 r./
Pantokrator - Wszechmogący, Mistrz Uniwersum, Podtrzymujący w istnieniu

CHWALMY PANA - także w necie!!!


Papież Benedykt XVI

Jak przypomina Papież Benedykt XVI, „głoszenie Ewangelii i świadczenie o niej jest pierwszą posługą, jaką chrześcijanie mogą spełnić wobec każdej osoby i całego rodzaju ludzkiego, są oni bowiem powołani do mówienia wszystkim o miłości Bożej, objawionej w pełni w jedynym Odkupicielu świata, Jezusie Chrystusie” (Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum z okazji 40. rocznicy soborowego Dekretu Ad gentes (11 marca 2006): AAS 98 (2006), 334; «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 6-7/2006, s. 56).