WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
Pod koniec XX wieku i na progu trzeciego tysiaclecia Pan Bóg daje nam wielkiego proroka i świadka Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II staje przed nami jako świadek i nauczyciel ( Santo Subito ).ZOSTAWIŁ NAM TESTAMENT, PRZESŁANIE I WIELKIE ZADANIE DO WYPEŁNIENIA


NIEŚCIE JE W NOWE CZASY JAKO ZACZYN NADZIEI I RĘKOJMIĘ ZBAWIENIA.

Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność - za rozwój wiary, za zbawienie współczesnego człowieka i za losy Kościoła w nowym tysiącleciu

Życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obróci się przeciw człowiekowi.
(Jan Paweł II)

Zapraszam do przeczytania:

- Znający sekrety fatimskie
Nie lękajcie się!Otwórzcie drzwi Chrystusowi
- Bądźmy Apostołami Bozego Miłosierdzia
List do Mlodych


INTERNET JEST NOWYM FORUM GŁOSZENIA EWANGELII
/Orędzie Jana Pawła II, 2002 r./

Ewangelizacja przez media w nauczaniu Jana Pawła II
Pantokrator - Wszechmogący, Mistrz Uniwersum, Podtrzymujący w istnieniu
CHWALMY PANA - także w necie!!!


Rannking Stron o Janie Pawle II