Ikona Kościoła
MARYJA IKONĄ KOŚCIOŁA

 

 


MARYJA JEST IKONĄ KOŚCIOŁA - uczy, jak wierzyć i bezgranicznie ufać Bogu; swoim życiem ukazuje, że prawdziwa miłość łączy się z przyjęciem krzyża i cierpienia, i tylko ta droga wiedzie do prawdziwego zjednoczenia z ChrystusemMARYJA MATKĄ CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA
czytaj


"Mater Ecclesiae Totus Tuus"
( "Matka Kościoła Cały Twój")

MB z Dzieciątkiem - mozaika na ścianie Pałacu Apostolskiego w Watykanie

(Dzieło to znajdowało się pierwotnie na jednej z kolumn watykańskiej Bazyliki Konstantyńskiej, a w 1067 roku zostało przeniesione do kaplicy Collona, gdzie pozostaje do dziś. W 1970 roku papież Paweł VI nadał wizerunkowi tytuł „Mater Ecclesiae” („Matka Kościoła”), natomiast papież Jan Paweł II, po ocaleniu z zamachu 13 maja 1981 r. polecił umieścić jej powiększoną replikę, wykonaną także techniką mozaikową i opatrzeć napisem czterech słów: "Mater Ecclesiae Totus Tuus"-"Matka Kościoła Cały Twój". ) czytaj całość

MATKO KOŚCIOŁA -
MÓDL SIĘ ZA NAMI


Ikona MB - Orantka


MB w Znaku Kościoła

MB - Jerozolimska


Ikona MB - Ostrobramskiej


Guadelupe - Meksyk


Pekin - Chiny - Madonna na czele niebiańskiego orszaku


MB - Aleksandria


Ikona MB Życiodajnej


Ikona MB - Rosja (Monastery-Mount Athos)


MB Anielska


Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
- Mater Ter Admirabilis (MTA) - Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego.


MB Zwycięska - Kraków - Polska


Pani Wszystkich Narodów - Współodkupicielka, Pośredniczka, OrędowniczkaORĘDZIA

Uznane przez KK 31 maja 2002


MB z La Salete - Francja


MB - Niepokalane Poczęcie -Lourdes - Francja


Do Lourdes przybywają rzesze pielgrzymów z różnych stron świata. Co roku cztery miliony ludzi nawiedza to uświęcone objawieniami Maryi miejsce. Obecność w Lourdes licznych pielgrzymujących chorych oraz wolontariuszy, którzy im towarzyszą, skłania do refleksji nad czułą macierzyńską troską, z jaką Najświętsza Maryja Panna pochyla się nad bólem i cierpieniem człowieka. Zjednoczona z Ofiarą Chrystusa, Maryja, Mater Dolorosa, która u stóp krzyża cierpi ze swoim boskim Synem, jest szczególnie bliska wspólnocie chrześcijańskiej, otaczającej opieką swoich cierpiących członków, którzy noszą znaki Męki Pańskiej. Maryja cierpi z tymi, którzy przechodzą próbę, razem z nimi żywi nadzieję i daje im pociechę przez swoje macierzyńskie wsparcie. A czyż nie jest prawdą, że duchowe doświadczenie tak wielu chorych pozwala coraz lepiej zrozumieć, że "Boski Odkupiciel pragnie dotrzeć do serca każdego cierpiącego człowieka poprzez serce swojej Najświętszej Matki, pierwszej i najdoskonalszej wśród wszystkich odkupionych" (Jan Paweł II, Salvifici doloris, 26)? Benedykt XVI - czytaj


MB - Fatima - Portugalia
Orędzie: klucz do naszych czasów. Jest to kontynuacja apokaliptycznej walki między Niewiastą - Maryją a uosobionym Złem
Sanktuarium MB Fatimskiej
na Krzeptówkach - Zakopane
czytaj


NAZARETAŃSKA RÓŻA DUCHOWNA

czytaj
GODZINA ŁASKIczytajKrólowa Pokoju- Medjugorje - Bośnia i Hercegowina


MB - Akita - Japonia
Orędzie o konieczności nawrócenia
i czasach ostatecznychMatka Słowa - Kibeho- Rwanda - Afryka
Nyina wa Jambo -Matka SłowaNMP - Królowa Irlandii - Europa
Wielkim uznaniem Jan Paweł II darzył Matkę Bożą z Knock


MB Nieustającej pomocy


Owoce zainspirowane przez Orędzie Maryi


Madonna in Glory (Carlo Dolci, c. 1670). Wzór, na którym oparł się autor flagi UE


Królowa Polski - Ikona Jasnogórska - Polska


MB - SzkaplerznaSZKAPLERZ KARMELITAŃSKI
czytaj
"Idziemy z Tobą, Matko, idziemy polską drogą Z Tobą idziemy Matko, Twoją drogą krzyżową Solidarni z Chrystusem jesteśmy wierni Tobie jak zawsze Tobie wierni byli nasi ojcowie..."
Marek Skwarnicki, "Modlitwa"
AKATHISTOS
VIRGIN MARY STATUESzobacz
POLSKIE MADONNY
zobacz