NAUKA I WIARA arrow BOŻE CIAŁO

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
BOŻE CIAŁO PDF Drukuj E-mail
„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” - J 6,51-58

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciałografika
JESTEM CHLEBEM

Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
J 6,51-58Eucharystia - Dar ofiarowany Apostołom w Wieczerniku

grafika

Dar ofiarowany Apostołom w Wieczerniku

znajdzie pełną realizację w Zmartwychwstaniu Chrystusa

( Misjonarz - Ks. Edward Brzostowski odprawia Eucharystię - Japonia)Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Wychodzimy na ulice naszych miast i wsi, aby wielbić i wychwalać Boga, obchodząc w ten sposób uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała to wezwanie do wspólnego dziękczynienia za dar Eucharystii, Boski pokarm i Boskie lekarstwo.

grafika Wychodząc w procesji poza mury kościołów, składamy publiczne świadectwo wiary w Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Jednak świadczenia o Nim nie da się ograniczyć do dorocznej manifestacji. Jeszcze bardziej cenna jest wierność okazywana Mu w konkretnych sytuacjach i codziennych wyborach. Jest to możliwe, o ile polegamy nie na własnych siłach, lecz na mocy Chrystusa, której nam udziela wraz ze swym Ciałem i Krwią.

Kto bowiem je przyjmuje, doświadcza owoców odkupienia: trwa w Chrystusie, dostępując prawdziwego uczestnictwa w życiu Boga. Czy stało się to już naszym udziałem?

 grafika PANIE ZOSTAŃ Z NAMI

ref.: Panie , zostań z nami, Boże w Hostii utajony, bądź pochwalony,
bądź adorowany, teraz i na wieki. Amen.

1. Panie myśmy uwierzyli, - Że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego.
Panie, Tyś Kapłanem wiecznym i świętą Ofiarą Kościoła Twojego.

2. Jezu, Tyś sam obiecałeś, Że nas nie zostawisz, biednych , sierotami.
Jezu , Tyś Barankiem Bożym, - Słodkim Pelikanem, jestes Bogiem z nami.

3. Chryste, otwórz nasze oczy, - byśmy Cię poznali przy łamaniu chleba.
Chryste, porusz nasze serca- I przywróć nam radość Twojego zbawienia.grafika EUCHARYSTIA CHLEBEM ŁAMANYM ZA ŻYCIE ŚWIATA


W pierwszych wiekach Kościoła "łamanie chleba" i "błogosławienie kielicha" oraz spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej przez uczestników zgromadzenia liturgicznego stanowiło zwyczajną formę uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Apostoł Paweł naucza: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26).

 
W EUCHARYSTII Jezus Chrystus daje nam samego Siebie, abyśmy już tu na ziemi doświadczali rzeczywistości nieba. Dzisiaj też posyła nam kapłanów aby sprawowali Najświętszą Ofiarę abyśmy nie tylko usłyszeli SŁOWO BOŻE, ale też przyjęli zaproszenie na Jego Ucztę - Ucztę Baranka.. z której płynie wyzwalająca moc, radość i nadzieja. Jezus dający nam Siebie za pokarm w Komunii św. i przychodzący do nas ze Swoimi Darami jest największym skarbem Kościoła.
Skosztujcie jak dobry jest nasz Pan ( por. św. Paweł)
Pokój wewnętrzny, wiarę i umocnienie sił tak widoczne w skutkach może dać tylko On jako Dar - Chrystus Eucharystyczny, aby iść dalej, aby się nie załamać w wierze, aby świadczyć o Nim.
Nadzieję pokładamy w Nim, Jezusie Chrystusie

GDY TWE SERCE ZAPRAGNIE MNIE - BOGA POD POSTACIĄ CHLEBA,
GDY PRZYJDĄ BLIŹNI W POTRZEBIE,
GDY ODPOWIESZ MIŁOŚCIĄ DO TEGO, KTÓRY ZŁORZECZY TOBIE,
GDY PRZEBACZYSZ NIE NOSZĄC URAZY W SERCU SWOIM,
GDY BĘDZIESZ WZYWAŁ MOJEGO IMIENIA
ZMARTWYCHWSTAWAĆ BĘDZIESZ W SŁABOŚCIACH SWOICH DNIA KAŻDEGO.
W SERCU SWOIM ZOBACZYSZ MNIE
I SWOJE PODOBIEŃSTWO DO MNIE - BOGA.
ZA CIEBIE UMARŁEM BYŚ BYŁ SZCZĘŚLIWY TERAZ I WIECZNOŚĆ CAŁĄ"Jak pięknie jest służyć do końca" - Błogosławiony Jan Paweł II Wielki


grafika
ŻYJ ZAWSZE W OBECNOŚCI BOGA

CHCESZ MIEĆ RADOŚĆ, SIŁĘ I MOC BOŻĄ?

ADORUJ PANA JEZUSA

W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

tak jak to czynił

BŁOGOSŁAWIONY

JAN PAWEŁ II

PAPIEŻ, WIELKIBŁOGOSŁAWIONY JANIE PAWLE II
MÓDL SIĘ ZA NAMI!
 Wiara towarzyszy nam na wszystkich naszych drogach i w przestrzeni wirtualnej też.

Odwagi! Nie lękajmy się! Jest z nami Chrystus