Main Menu

WIELKANOC
NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
KU POKRZEPIENIA SERC
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BOŻE CIAŁO
Z Tobą Maryjo
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
BÓG SIĘ RODZI
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
W BLASKU ŻŁÓBKA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
ŚWIAT POTRZEBUJE POKOJU PDF Drukuj E-mail
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi


Ci, którzy pokój czynią, pokój zaprowadzają we wnętrzu, w sumieniu, pokój między człowiekiem a człowiekiem, między domem a domem, narodem a narodem - oni przez Boga nazwani będą synami Bożymi, bo spełniają dzieło Syna Bożego. Pokój oparty na prawdzie, powiązany z Bogiem - to prawdziwy pokój, który od Boga pochodzi, to nie ten pokój okrzyczany dziś różnymi hasłami.
Nigdy nie wzniecajmy nigdzie niepokoju, dążmy, ażeby z nas pokój szedł na ludzi. To rzecz bardzo trudna, ale Chrystusowa.


Świat potrzebuje dziś pokoju, a wszyscy wierzący w Boga powinni być zawsze źródłem pokoju i czyniącymi pokój – powiedział papież Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej.
Pełny tekst

Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokójABY ŚWIATŁO ZABŁYSŁO W KAŻDYM CZŁOWIEKU, NARODZIE I ZACHWYCIŁO SWYM PIĘKNEM - ABY PRZEMIENIAĆ SIEBIE I ŚWIAT NA BARDZIEJ BOŻY I LUDZKI

ZANIEŚMY TEN OGIEŃ MIŁOŚCI EUROPIE I NA CAŁY ŚWIAT


tak królom, władcom, parlamentarzystom, sędziom jak i obywatelom, ubogim i bogatym, Starcom i dzieciom, więźniom, uzależnionym i chorym, po prostu wszystkim!

grafikaWIELKI PROROK J. PAWEŁ II - PAPIEŻ - MATKO BOGA I LUDZI - NASZA PANI I MATKO

Na początku dziejów zbawienia, odwieczny Ojciec wyznaczył i wybrał Ciebie, Niepokalaną, na Matkę Słowa, które stało się Ciałem. Na początku walki dobra ze złem wybrał Ciebie jako niewiastę, która zmiażdży głowę węża. W ten sposób uczynił Twoje pokorne macierzyństwo znakiem nadziei dla wszystkich, którzy - w tym zmaganiu, w tej walce - pragną wytrwać przy Twoim Synu i zło dobrem zwyciężać.

W miarę zbliżania się do końca drugiego tysiąclecia, my, ludzie głęboko odczuwamy te zmagania. Wydarzenia, w których uczestniczymy, ukazują nam stale, jak bardzo są groźne - w nas samych i wokół nas - siły grzechu, nienawiści, okrucieństwa i śmierci. Tak więc znów kierujemy nasze wejrzenie na Matkę Odkupiciela świata, na tę niewiastę z Apokalipsy świętego Jana, na niewiastę obleczoną w słońce, w której widzimy Ciebie jaśniejącą światłem, które rozświetla mroczne i niebezpieczne etapy ludzkiego życia na ziemi.

O Matko, niech ta modlitwa i to oddanie się, które odnawiamy po raz wtóry, powiedzą Ci o nas wszystko. Przygarnij nas znowu do siebie, Matko Boga i ludzi - Pocieszycielko, Wspomożycielko, wielka Matko Boga i nasza Matko, i przybliż się znowu do nas. Nie pozwól zatracić się braciom i siostrom Twojego Syna. Daj naszym sercom moc prawdy. Wprowadź pokój i ład w nasze życie.

Okaż się nam matką! Królowo Niebios, raduj się!

Turyn, 13 kwietnia 1980

Mater Ecclesiae Totus Tuus" - ("Matka Kościoła Cały Twój")
MB z Dzieciątkiem - mozaika na ścianie Pałacu Apostolskiego w Watykaniegrafika
NIEZAWODNY ZNAK NADZIEI


MATER ECCLESIE


1. Pielgrzymi, przybywający na Plac św. Piotra w Rzymie, bez trudu zauważają w górnej części jednej ze ścian Pałacu Apostolskiego na Watykanie wielki wizerunek Matki Najświętszej z Dzieciątkiem. Polecił go tam umieścić 8 grudnia 1981 r. Jan Paweł II jako wotum dziękczynne za ocalenie swojego życia podczas zamachu, który miał miejsce 13 maja tego roku. Wizerunek podpisany jest czterema łacińskimi słowami: „Mater Ecclesiae Totus Tuus” - Matko Kościoła Cały Twój. Stanowią one podwójne wyznanie Papieża: mówią o wdzięczności Ojca Świętego za opiekę, jaką Maryja otoczyła go w tym dniu, oraz przyzywają jej opieki nad Kościołem. Zapytajmy dzisiaj: jaki jest związek Matki Bożej z Kościołem?

2. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Maryja, wypowiadając Fiat (Niech mi się stanie) w chwili Zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, współdziałała już w całym dziele, jakie miał wypełnić Jej Syn. Jest Ona Matką wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową Mistycznego Ciała” (KKK 973). Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodzicielka, Nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę wobec członków Chrystusa” (KKK 975). Odpowiadając Bogu „Tak”, dała doskonały przykład przyjmowania woli Bożej w swoim życiu. Towarzyszyła Chrystusowi od początku Jego publicznej działalności (Kana Galilejska) aż po krzyż na Golgocie. „Najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem” (KK 3). Zatem w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość i stała się Matką wszystkich wierzących w Chrystusa, Matką całego Kościoła.

3. W litanii loretańskiej wyznajemy, że Maryja jest orędowniczką, wspomożycielką, pośredniczką. Nazywamy ją też Matką pięknej Miłości, prowadzącą do jedności wszystkich uczniów Jej Syna. Kościół w swoim pielgrzymowaniu do Chrystusa, rozważając tajemnice Jej życia, widzi w Niej wzór i pragnie Ją naśladować. Nazywa Ją swoją Matką, gdyż przez Nią rodzi się to, co święte w Kościele. Od początku Kościół określał ją mianem Bożej Rodzicielki i w swoich modlitwach uciekał się do niej upraszając o obronę we wszelkich przeciwnościach. W naszych czasach z wdzięcznością przyjmuje Jej wskazania, udzielane podczas objawień w: Lourdes, La Salette, Fatimie i tylu innych miejscach. Mówimy, że Maryja jest ikoną Kościoła, bo uczy, jak wierzyć i bezgranicznie ufać Bogu; swoim życiem ukazuje, że prawdziwa miłość łączy się z przyjęciem krzyża i cierpienia, i tylko ta droga wiedzie do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem.

4. Zapamiętajmy: „W tajemnicy [...] Kościoła – naucza II Sobór Watykański - który sam także słusznie nazywany jest matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej [...], stając się wzorem dziewicy i zarazem matki” (KK 63). Kościół nieustannie podkreśla wyjątkową rolę Maryi, kieruje wzrok wiernych na jej osobę, aby wsparci jej macierzyńską opieką jeszcze ściślej jednoczyli się z Chrystusem. Przypomina, że Maryja jest wzorem zawierzenia, zaufania i bezgranicznej miłości „które ożywiać winny wszystkich współpracujących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannictwie Kościoła” (KK 65). Patrząc na Nią rozumiemy, „czym jest Kościół w swoim misterium, w swojej „pielgrzymce wiary”, i czym będzie w ojczyźnie na końcu swej drogi, gdzie go oczekuje (...) Ta, którą czci jako Matkę swego Pana i swoją Matkę” (KKK 972).
ks. Waldemar Graczyk

(Dzieło to znajdowało się pierwotnie na jednej z kolumn watykańskiej Bazyliki Konstantyńskiej, a w 1067 roku zostało przeniesione do kaplicy Collona, gdzie pozostaje do dziś. W 1970 roku papież Paweł VI nadał wizerunkowi tytuł „Mater Ecclesiae” („Matka Kościoła”), natomiast papież Jan Paweł II, po ocaleniu z zamachu 13 maja 1981 r. polecił umieścić jej powiększoną replikę, wykonaną także techniką mozaikową i opatrzeć napisem czterech słów: "Mater Ecclesiae Totus Tuus"-"Matka Kościoła Cały Twój")


Bp Marek Jędraszewski - grafikaNIEZAWODNY ZNAK NADZIEI -

wyjątkowa publikacja Czciciela Matki Bożej. Autor, a zarazem biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej Marek Jędraszewski zadedykował swoją książkę, poświęconą Matce Kościoła, Ojcu Świętego Janowi Pawłowi II. Modląc się przez wstawiennictwo Matki Bożej o rychłe wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, polecajmy tę pozycję. Dla nas, Polaków, idących za wzorem Wielkiego Papieża, który w swoim zawołaniu "Totus Tuus" zawierzył siebie i Kościół Matce Chrystusa, więź z Maryją jest szczególnym znakiem naszej wiary i wspólnoty. Wraz z Nią nieustannie wołamy: "Do Syna Swego nas prowadź!". Warto, byśmy razem tę prawdę przeżywali, zarówno osobiście, jak i w rodzinach, parafiach, w każdej wspólnocie życia! Wspomnijmy słowa Wielkiego Papieża Jana Pawła II: "Moi drodzy, skierujmy spojrzenie na Maryję, znak niezawodnej nadziei! Niech Niepokalana Dziewica pomaga każdemu człowiekowi nawrócić się do Jezusa, aby mógł doświadczyć uzdrawiającej mocy Jego miłości." (Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 8 XII 1999) czytaj całość o publikacjigrafikaW BLASKU JANA PAWŁA II -
Pod hasłem „W blasku Jana Pawła II” na Jasnej Górze rozpoczęła się dziś nowenna sobót przed beatyfikacją Jana Pawła II

Dziewięć kolejnych sobót poprzedzających uroczystości beatyfikacyjne będzie wypełnionych modlitwą i pogłębioną refleksją nad przesłaniem Jana Pawła II, zwłaszcza nad jego nauczaniem maryjnym

„Jest to czas szczególnej modlitwy i zadumy nad tym dziedzictwem, nad tym wszystkim co pozostawił nam Jan Paweł II, kiedy wielokrotnie pielgrzymował na Jasną Górę (...)tutaj w jasnogórskiej szkole Maryi uczył się posługi na Stolicy Piotrowej, tutaj zawierzał Jej swoje duszpasterstwo i cały Kościół”.więcej

KRÓLOWA POLSKI przeczytaj
3 maja 2011 roku
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Konstytucji Trzeciego Maja
Jan 19,25-27
Niewiasto, oto syn Twój- czytajgrafika
WIELKI PROROK J. PAWEŁ II - PAPIEŻ - POKÓJ JEST MOŻLIWY

Człowiek, który doświadcza dziś wielu niepokojów, pragnie poszukiwać dróg pokoju i miłości, które mają swe źródło w Bogu. Nową nadzieję przynoszą słowa Jana Pawła II: „Pokój jest możliwy”.
Dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całej Europy, a także z innych kontynentów, uczestniczą w Europejskich Spotkaniach Młodych . Nie tworzą „ruchu”, lecz szukają dróg zaufania: między osobami różnych pokoleń, między chrześcijanami różnych tradycji, między narodami, zaufania do Boga. Leżą im na sercu sprawy związane ze zrozumieniem między narodami, z pokojem na ziemi. Dążą do pogłębiania wiary i wrażliwości społecznej.

Papież Benedykt XVI - Pokój jest możliwy. Pokój jest naglący. Pokój jest niezbędnym warunkiem godnego życia osoby ludzkiej i społeczeństwa

Od zbyt dawna na Bliskim Wschodzie trwają konflikty, wojny, przemoc, terroryzm. Pokój, który jest darem Boga, jest też rezultatem wysiłków ludzi dobrej woli, instytucji krajowych i międzynarodowych, szczególnie państw zaangażowanych w poszukiwania rozwiązania konfliktów
Podkreślił, że nigdy nie można pogodzić się z brakiem pokoju. - Pokój jest możliwy. Pokój jest naglący. Pokój jest niezbędnym warunkiem godnego życia osoby ludzkiej i społeczeństwa - dodał papież. - Pokój jest też - stwierdził - najlepszym remedium na to, by uniknąć emigracji z Bliskiego Wschodu.
Przytaczając słowa z Psalmu: "Proście o pokój dla Jeruzalem" Benedykt XVI wezwał: - Módlmy się o pokój dla Ziemi Świętej. Módlmy się o pokój na Bliskim Wschodzie angażując się na rzecz tego, aby dar ofiarowany przez Boga ludziom dobrej woli szerzył się na całym świecie.

- Potrzebujemy pokory, by uznać nasze ograniczenia, nasze błędy i uchybienia - zauważył również papież i zapewnił o woli Kościoła katolickiego do kontynuowania dialogu z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi. całośćgrafika
RADUJ SIĘ PANI FATIMSKA

Z TOBĄ ZWYCIĘŻYMY ZŁO

Powiedział Papież Benedykt XVI. Jest wezwaniem, abyśmy naszym codziennym życiem dawali świadectwo prawdzie i Bogu. Bóg Jest Bogiem Nadziei dla świata, dla naszej Ojczyzny. Trwajmy mocni w wierze! Postępujmy drogami Kościoła, który jest wspólnotą modlitwy o jedność i miłość naszych rodzin, i całej rodziny ludzkiej. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę prowadzącą do Niego, który jest początkiem i końcem wszelkiego bytu.

DROGA POKOJU

Matka Najświętsza wskazuje nam na dwie drogi ocalenia. Pierwszą jest poświęcenie grzesznego świata Jej Niepokalanemu Sercu. Akt oddania Maryi uratuje świat, bo kiedy to, co zostało zbrukane przez zło, znajdzie się w ramionach Matki, szatan nie będzie już miał doń dostępu. Nasycanie złem przestanie być postępującym procesem, zło zacznie się cofać, aż w końcu zniknie otoczone dobrem i ciepłem miłości Maryi. To prawda dotycząca złej Rosji, złych kręgów społecznych, rodzin opętanych przez zło, serc złamanych przez grzech. Musimy jednak pamiętać, iż proces oczyszczenia ze zła w ramionach Matki nie jest kwestią jednej chwili. Świat musi trwać w poświęceniu Jej Niepokalanemu Sercu, by proces jego demonizacji został zatrzymany, a potem cofnięty. Jak upominał nas Jan Paweł II, poświęcenie nie może być aktem jednorazowym, trzeba je ustawicznie ponawiać...
Uratowanie świata zalewanego przez powódź grzechu ma się dokonać właśnie na drodze poświęcenia go Maryi. Bóg chce, aby świat został ocalony na drodze pokoju - tak jak ukazał to w wielkim fatimskim orędziu. Chce, by przemiany w świecie dokonywały się bez jednego wystrzału, by zło zapadło się do środka, by zostało pokonane od wewnątrz. Znakiem tego jest cud wycofania się wojsk sowieckich z Austrii w 1955 r. czy rozpad sowieckiego imperium po roku 1989. Tamte wydarzenia pokazują, że Bóg chce prowadzić świat drogami pokoju.
Ta droga nie jest łatwa - wymaga życia poświęceniem i przemieniania swego serca na wzór Niepokalanego Serca Maryi. Jest to jednak pierwsza droga, jaką zaplanował dla nas Bóg. Droga pokoju, droga, na której nie ma cierpienia ludzi dobrych...
czytaj całość

Biskupi apelują o pomoc dla Japonii

Polscy biskupi apelują o pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Po ostatnim zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Zakopanem, zdecydowano o przeprowadzeniu ogólnopolskiej zbiórki na ten cel.

Jak powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, biskupi apelują o „wyrażenie znaku serca” wobec poszkodowanych. „Wiadomo, że może nasza pomoc nie rozwiąże wszystkich problemów, ale zawsze serce, życzliwość w takich momentach się liczy, żeby tych ludzi nie zostawić w ich kłopotach tylko samym sobie, ale żeby w jakiś sposób wyrazić naszą solidarność i pomoc” – stwierdził abp Józef Michalik.

Ogólnopolska zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii odbędzie się w kościołach wszystkich diecezji w Polsce w niedzielę 27 marca.


Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). czytaj
Jest to jedno z najważniejszych zdań wypowiedzianych przez Jezusa, które wzywają nas do miłosierdzia i obiecują w zamian Boże miłosierdzie. Jednak, aby w pełni zrozumieć to błogosławieństwo, należy odczytać je w kontekście pozostałych. Warto zwrócić również uwagę na kolejność ośmiu błogosławieństw. Bowiem jest ona nieprzypadkowa i stanowi etapy rozwoju duchowego tych, którzy chcą naśladować Chrystusa w swoim życiu.

grafika
„Pokój mój zostawiam wam” (por. J 14, 27).

Ja jestem z wami aż do skończenia świata» (por. Mt 28, 20)

Dar ofiarowany Apostołom w Wieczerniku znajdzie pełną realizację w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Gdy ukaże się On Jedenastu w Wieczerniku, zwróci się do nich trzy razy z pozdrowieniem: „Pokój wam!” (J 20, 19). Jest nie tylko jakimś „pokojem”, ale pokojem samego Chrystusa: „mój pokój”, jak On sam mówi. Aby być lepiej zrozumianym, tłumaczy to w sposób jeszcze prostszy: Ja daję wam mój pokój „nie tak jak daje świat” (por. J 14, 27). Świat dąży do pokoju, potrzebuje pokoju – tak wczoraj, jak i dziś – ale często szuka go w niewłaściwy sposób, nieraz nawet uciekając się do użycia siły albo na zasadzie równowagi przeciwstawnych sobie mocy. W takich sytuacjach człowiek żyje z sercem niepokojonym lękiem i niepewnością. Pokój Chrystusa natomiast jedna dusze, oczyszcza serca i nawraca umysły.
wiecej

Pokój", który daje świat, trwoży i lęka. Jezusowy pokój, otwiera na poznanie i przyjęcie miłości. Jezus poznaje mój niepokój. Mówi o tym. On uzdrawia człowieka z trwogi i niepokoju. Nie można poznać mądrości Bożej i doznać Jego pokoju, trwając w lęku. Lęk zbliża do władcy tego świata, pokój – do Jezusa. "On jest naszym pokojem".
Źródłem miłości jest pokój. Źródłem pokoju jest czynienie tak, "jak się Ojcu podoba". Będąc w lęku, człowiekowi bardzo trudno jest kochać. Nie będąc wolnym, nie umie on, nie potrafi przyjąć miłości i wziąć tym samym za nią odpowiedzialność. Mówimy o "neurotycznej miłości", w której dominuje obawa o siebie i troska o doświadczenie tego, co byłoby przyjemne dla mnie, co może dać mi drugi człowiek.

Pokój porządkuje sprawy serca, ucząc trzeźwego myślenia.grafika
DOŁĄCZ DO SZTAFETY WIELKOPOSTNEJ

Byłoby dobrze, aby taką modlitwą o pokój objąć cały świat, żeby tak jak dwunastu Apostołów, tak jak fundamenty Kościoła, było 12 takich gwiazd - sanktuariów, centrów modlitwy o pokój na całym świecie” – powiedział Piotr Ciołkowski.
„W sensie duchowym jest to wypełnienie testamentu Jana Pawła II, który wzywał ludzi do troszczenia się o pokój. Także te nasze działania wpisują się w realizację tego wezwania Jana Pawła II i Benedykta XVI, który również na dzień pokoju wzywał wszystkich ludzi do odpowiedzialności za pokój na świecie” – dodał prezes Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace”.
więcej


grafika
CZAS APOKALIPSY?

„Czy zbliżamy się do apokalipsy?” - pytanie to stawiają kard. Carlo Marii Martiniemu czytelnicy „Corriere della Sera”. Emerytowany arcybiskup Mediolanu na łamach mediolańskiego dziennika odpowiada na ich pytania raz w miesiącu. Dziś 84-letni włoski purpurat przekonuje, że „nie należy się lękać apokalipsy”.
Wielu z nas, obserwując wydarzenia ostatnich czasów, „wielkie katastrofy naturalne, a także wojny i przejawy nienawiści”, odnosi wrażenie, że zbliża się koniec świata. Czy należy się go spodziewać?
czytaj całość


JA JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA... (J 8, 12)Pan Jezus przypomina uczniom, że są światłem świata. Oznajmia to każdemu z nas. Bardzo chce, żebyśmy się przyjrzeli, jaki promyk światła w nasze serce włożył. Jaki dar nam szczególnie ofiarował, byśmy korzystając z niego, sprawiali, że na świecie będzie więcej światła. Tam, gdzie człowiek kocha, wprowadza światło na świat. Tam, gdzie nienawidzi, pojawia się ciemność. W Bogu – mówi św. Jan – nie ma nic z ciemności. W Nim jest tylko światło.( Mt 5, 13-16 )

Odwagi! Nie lękajmy się! Jest z nami Chrystus


Z nauczania J.Pawła II

 

 

Zmartwychwstały Pan mówi dziś do każdego z nas:
„Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy, Ostatni i Żyjący.
Byłem umarły, a oto znów żyję. Zaufaj Bogu,
który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z Tobą Chrystus,
niezawodny Dawca nadziei!”Pragnę im powiedzieć, że ludzie ci, ich rówieśnice i rówieśnicy w Polsce, trwają na rozmowie z Chrystusem: słyszą Jego wezwanie: "Pójdź za Mną" i wezwanie to starają się stosować do różnych powołań i "darów", jakie są ich udziałem w Kościele i w społeczeństwie; że nie chcą rozstawać się z naszym Mistrzem i Odkupicielem wśród smutku sumienia, ale szukają u Niego wytrwale mocy i radości, takiej mocy i takiej radości, jakiej "świat dać nie może" (por. J 14,27). Jaką daje tylko On: Chrystus - i Jego Eucharystia. (J.Paweł II - fragm. homilii Gdańsk, 12 czerwca 1987 )


Modlitwa o pokój dla świata - niezwykle potrzebna!BŁOGOSŁAWIONY JANIE PAWLE II
MÓDL SIĘ ZA NAMI!Słowa Jezusa, czyli Ewangelię, „spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w imię Jego”. „Mieć życie” – to poznać, pokochać i naśladować Jezusa w Jego człowieczeństwie.
"Pokój", który daje świat, trwoży i lęka. Jezusowy pokój, otwiera na poznanie i przyjęcie miłości. Jezus poznaje mój niepokój. Mówi o tym. On uzdrawia człowieka z trwogi i niepokoju. Nie można poznać mądrości Bożej i doznać Jego pokoju, trwając w lęku. Lęk zbliża do władcy tego świata, pokój – do Jezusa. "On jest naszym pokojem".

Źródłem miłości jest pokój. Źródłem pokoju jest czynienie tak, "jak się Ojcu podoba". Będąc w lęku, człowiekowi bardzo trudno jest kochać. Nie będąc wolnym, nie umie on, nie potrafi przyjąć miłości i wziąć tym samym za nią odpowiedzialność. Mówimy o "neurotycznej miłości", w której dominuje obawa o siebie i troska o doświadczenie tego, co byłoby przyjemne dla mnie, co może dać mi drugi człowiek.

Pokój porządkuje sprawy serca, ucząc trzeźwego myślenia.
Papież apeluje o pokój i pojednanie

Jezus przyszedł wyzwolić nas od zła
więcej
Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokójgrafika


Papież Franciszek o pokoju, który musimy pielęgnować i zdobywać

Pokój, który Bóg Ojciec pragnie siać na świecie, my musimy pielęgnować, a nawet - co więcej, "zdobywać" - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 1 stycznia w Watykanie

Pełny tekst