NAUKA I WIARA arrow LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA PDF Drukuj E-mail
Jezus powiedział:..."Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"(Mk 1,15)grafikaRównież w naszych dniach ludzkość potrzebuje duchowego i moralnego nawrócenia - podkreślił Benedykt XVI w wielkanocnym orędziu poprzedzającym tradycyjne błogosławieństwo „Urbi et Orbi - Miastu i Światu”.
Papież wygłosił je z centralnej loggii Bazyliki św. Piotra.

Ojciec Święty podkreślił, że przez Zmartwychwstanie Chrystusa stary człowiek ustępuje miejsca nowemu. Zostawiając poprzednie życie można postępować w nowym. Duchowy exodus jest podstawą całkowitego wyzwolenia, które pozwala odnowić każdy wymiar ludzki, osobisty i społeczny.
TŁUMACZENIE: „Również w naszych dniach ludzkość potrzebuje exodusu, nie powierzchownym poprawek, ale duchowego i moralnego nawrócenia, potrzebuje ewangelicznego zbawienia, aby wyjść z kryzysu, który jest głęboki i dlatego wymaga głębokich”.
Następnie Benedykt XVI prosił w intencjach Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, aby nastąpił tam prawdziwy i ostateczny exodus ludów z wojny i przemocy ku pokojowi i zgodzie. Papież wspominał również o sytuacji chrześcijan w Iraku, krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, mieszkańców Haiti, Chile oraz Afryki. Jak zawsze tuż przed błogosławieństwem Ojciec Święty wygłosił krótki świąteczne pozdrowienia, w tym po polsku.( za www.wiara.pl)

Benedykt XVI wygłosił pozdrowienia w 65-ciu językach, w tym np. po kazachsku czy islandzku.


czytaj całość

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

„Nieznajomość Ewangelii jest nieznajomością Chrystusa" - te słowa św. Hieronima - często za Konstytucją o liturgii Soboru Watykańskiego II - przytacza wielu teologów współczesnych.

Słowo Boże do rozważania:

znajduje się w Liście do Kolosan, rozdział 1, wersety 15 do 19 :

„On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi […]. I On jest Głową Ciała czyli Kościoła. On jest […] Pierworodnym spośród umarłych […], zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia.”

ON JEST OBRAZEM BOGA NIEWIDZIALNEGO - czytaj

grafika


NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTANIA (Całuny: z Turynu i Manoppello)Byliśmy umarli na skutek grzechu (por. Ef 2, 5) — tak św. Paweł opisuje sytuację człowieka bez Chrystusa. Oto dlaczego Syn Boży zechciał przyjąć ludzką naturę, wyzwalając ją z niewoli grzechu i śmierci


CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM WOBEC DOWODU TEJ MIŁOŚCI???

grafikaZmartwychwstanie
jest rzeczywistością.

Według tradycji żydowskiej, aby dowieść czegoś przed sądem, trzeba było przedstawić dwóch świadków. I tu właśnie mamy dwóch świadków – Jana i Piotra, ale też dwa dowody – dwa kawałki płótna: Całun Turyński i Oblicze z Manoppello. Są to zatem dwa rzeczowe dowody Zmartwychwstania
Wizerunek twarzy na Chuście z Manoppello oraz odbicie przodu i tyłu martwego ciała na Całunie Turyńskim nie zaistniały na skutek bezpośredniego kontaktu ciała z płótnem, ale dzięki cudownej Bożej interwencji w trakcie zmartwychwstania Chrystusa.
więcej

Każdy musi zapalić się od Niego: żeby gesty miłości nie zniknęły ze świata; żeby nadal mówiło się o miłości; żeby ona nadal ogrzewała ludzi.

Niech nasze serca, jak paschalna świeca, płoną miłością do Boga. Niech doczekają dnia, gdy ostatecznie wzejdzie słońce nie znające zachodu, oświecający ludzkość swoim światłem Boży Syn, Jezus Chrystus.
Obyśmy w tym dniu wszyscy mogli się radować i cieszyć.
Z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia: abyśmy potrafili i mieli odwagę powstać z grobów beznadziei, strachu, grzechu i rozczarowań.
Uwierzmy, że takie Zmartwychwstanie już dzisiaj jest możliwe, bo to obietnica samego Chrystusa, który pokazał światu, że jest życie pośród śmierci. 

Radosnego Alleluja...
 
Jezus biblijny jest żywą Prawdą - Szukaj Jego Oblicza


grafikaPoniedziałek w Oktawie Wielkanocy, I Tydzień Wielkanocny
Dz 2,14

22-32 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.

Ewangelia Mt 28,8-15

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie!" One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą". Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu". Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.


Jezus biblijny jest żywą Prawdą - Szukaj Jego Oblicza"PRAWDA JEST WARTA KAŻDEGO CIERPIENIA. EWANGELIA CIERPIENIA PRZYGOTOWUJE NASZĄ DROGĘ KU PRZYSZŁOŚCI" - JAN PAWEŁII

grafika

W Liście Apostolskim Tertio millennio adveniente Jan Paweł II ( Świadek Chrystusa - Papież) wyraził życzenie, aby chrześcijanie powrócili „z odnowionym zapałem do Biblii" (TMA 40). Powrót do Biblii zaczął się w Kościele od II Soboru Watykańskiego. W Konstytucji o Objawieniu Bożym (1965) wprost stwierdza się, że wierni „winni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego", które jest dla nich „utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego" (KO 21, 22), co w praktyce oznacza przywrócenie Biblii całemu Ludowi Bożemu.

Droga Słowa Bożego do serc współczesnych ludzi jest jednak bardzo powolna i bolesna, a obecne pokolenie wykazuje silny rozdźwięk między Ewangelią a życiem. Potrzeba więc nowych inspiracji biblijnych, które pomogą rozbudzić żywy sens wiary u ludzi ochrzczonych i związanych z Kościołem oraz pomogą otworzyć się na tych, którzy „szczerym sercem szukają Boga".
«Ja jestem z wami aż do skończenia świata» (por. Mt 28, 20)
Sam Pan Jezus mówił o sobie: "Jam jest Pasterz Dobry" (por. J 10,1-18).

Kult Dobrego Pasterza był bardzo żywy w pierwotnym Kościele. Postać Chrystusa ze zbłąkaną owcą na ramieniu bardzo przemawiała do pierwszych chrześcijan i była ich ulubionym obrazem.


Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,1-6)

Panie, do kogóż pójdziemy ? Ty masz słowa życia wiecznego, J 6, 68”grafika Alleluja!!!

Dziękujmy Panu bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki!

Dziękujmy Panu, za Dar Eucharystii i Kapłanów!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to niezwykły cud Bożej Miłości! Bóg, który jest Miłością i Dawcą życia, pokonuje śmierć, przezwycięża nasze słabości, leczy nasze zranienia, wlewa w nasze serca nadzieję na życie wieczne! W tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy i weselmy, bo Jezus żyje i będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata! Każdy kto w Niego wierzy nie umrze na wieki! Chrystus umarł za nas nie po to, aby nas uwolnić od śmierci, lecz aby nam dać możność umrzeć skutecznie:umrzeć dla życia starego człowieka, by móc ożyć życiem człowieka nowego, który już nigdy nie umiera. To właśnie jest sens Paschy! Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni naszą wiarę, byśmy byli świadkami miłości do Boga i do bliskich w rodzinach oraz do wszystkich bliźnich, których Bóg stawia na drogach naszego życia!
Niech Zmartwychwstały Pan wypełni nasze serca nadzieją, która pomoże nam powstać z naszych grobów, pokonać lęki, bóle i strapienia!
Wielki jest Pan, pełen dobroci i miłosierdzia!!!


Świadectwo nawrócenia Marzeny dzięki orędziom "Prawdziwe życie w Bogu"Świadectwa nawróceń dzięki objawieniu Jezusa: "Prawdziwe Życie w Bogu"