NAUKA I WIARA arrow Artykuły arrow Chrystus Zmartwychwstały Towarzyszy Nam

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
W BLASKU ŻŁÓBKA
Home
BÓG SIĘ RODZI
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
ŚWIAT POTRZEBUJE POKOJU
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
BOŻE CIAŁO
KU POKRZEPIENIA SERC
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
Z Tobą Maryjo
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
WIELKANOC
Tajemnica Krzyża
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
W BLASKU MIŁOŚCI
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Chrystus Zmartwychwstały Towarzyszy Nam PDF Drukuj E-mail

NAJLEPSZY PRZYJACIEL NA DRODZE NASZEGO EMAUSW DRODZE DO EMAUS
(Łk 24,31.35)
Być uczniem Chrystusa

Moje rozważania i refleksje:Mój Mistrz, być może i Twój cicho adorowany powiedział: "Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam Jestem pośród was"
Jestem tu, Jestem wśród was, Jestem w serdecznej przyjaźni ze swoim ludem tzn. z Kościołem. Rozpoznać Go można w SŁOWIE
i przy ŁAMANIU CHLEBA...Dla człowieka wierzącego Jezus Chrystus jest źródłem duchowej siły i wewnętrznej przemiany. Odbiera nasz lęk a daje odwagę, umacnia wewnętrznie i daje zrozumienie głoszonego Słowa Bożego przez Ducha Prawdy, naszego Pocieszyciela i Adwokata, Ducha, którego wciąż posyła nam abyśmy nie zachwiali się w wierze...w wierze w Jego Zmartwychwstanie i w Jego zwycięstwo życia nas śmiercią, światła nad ciemnością, nadziei nad rozpaczą. To jest moje doświadczenie osobiste. Więc przeczytaj tę informację i idź do przodu w Jego stronę, do Boga. Przez Niego, Chrystusa i w Duchu Świętym. ON - PAN ŻYCIA JEST OBECNY w każdej wspólnocie, w rodzinie ludzkiej. Dlatego trzeba nam swoimi, czasem niezwykłymi gestami rozniecać tę radość i dobro wspólne, a gdzie zjawia się choćby najmniejsza jego cząstka- zjawia się Zmartwychwstały Chrystus.
Trzeba obcować z Nim w SŁOWIE ŻYCIA i w CHLEBIE, w EUCHARYSTII i w MODLITWIE.
I to obcować z Nim tak, jak się obcuje z Przyjacielem, z Osobą rzeczywistą i żywą, jaką jest On-Chrystus, ponieważ zmartwychwstał. Trzeba zachwycić się Nim i Jego Ewangelią, gdyż nauka ta jest poznaniem Boga i Bożych Prawd przez Syna Bożego - Wcielone Słowo i siebie samego w Nim - w Jezusie Chrystusie - Panu naszym.Jest odpowiedzią na nasze doświadczenia jakie przeżywamy. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków: "ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami /Hbr 7,24-25/ Chrystus, Chrystus zmartwychwstały, towarzyszy nam, Jest Przyjacielem. Jest Towarzyszem, który pozwala się zauważyć jedynie pośród cieni, ale którego rzeczywistość napełnia całe nasze życie i sprawia, że pragniemy Jego ostatecznego towarzystwa. Każda Msza św., w której godnie uczestniczymy jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy i obfitych łask duchowych i materialnych. Kiedy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, otrzymujemy życie wieczne i miłość samego Boga. Wchodzimy w życie Najświętszej Trójcy, gdyż Zmartwychwstały Jezus staje się wszechobecny. W EUCHARYSTII daje nam SIEBIE samego, abyśmy już tu na ziemi doświadczali rzeczywistości nieba. Trzeba przyjąć Jego zaproszenie na JEGO UCZTĘ - UCZTĘ ŁAMANIA CHLEBA którą przygotował dla nas."A Duch i Oblubienica mówią : << Przyjdź>>. A kto słyszy, niech powie: <>. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie... Mówi ten, który o tym świadczy:<< Zaiste, przyjdę niebawem >>. Amen. Przyjdź. Panie Jezu (Ap.22,17i20) Jezus przechodzi wciąż od nowa bardzo blisko nas. Patrzy na nas...z miłością. I jeśli spojrzysz na Niego,tak jak ja, jeśli Go posłuchasz, to On cię nauczy, jak nadać wszystkim twoim czynom sens nadprzyrodzony. A wtedy, gdziekolwiek się znajdziesz będziesz rozsiewał nadzieję, radość i pokój, głosił Jego Słowo i wychwalał Jego Imię. Tak Wielki Jest nasz Pan, pełen dobroci i miłosierdzia.


Lumen Christi !
Światło Chrystusa Zmartwychwstałego
niech rozświetla i rozżarza nas
każdego dnia!
Alleluja !

Czy jesteś świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego ?NASZ PAN TO NAJLEPSZY PRZEWODNIK
I PRZYJACIEL NA DROGĘ... naszego "Emaus"

Warto powtórzyć tę odwieczną prawdę, że Jezus biblijny jest "żywą Prawdą"
Ale skoro jest Prawdą, to ma "to coś najistotniejszego" dla każdego człowieka.
Jako ludzie i wierzący jesteśmy wciąż w drodze.
Nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć wydarzenia, które dzieją się wokół nas
– w ojczyźnie i na świecie.
...Przyjmijmy Jego zaproszenie aby towarzyszył nam w drodze.

Zasłuchani w Jego Słowo odkryjmy to ogromne bogactwo naszej wiary. Przez udział we Mszy świętej: Tajemnicy Eucharystii, Komunię Świętą i adorację Eucharystii doświadczymy spotkania z Chrystusem wciąż obecnym w swoim Kościele (por. Mt 28.20).
A kiedy otworzą się nam oczy
i poznamy Go przy

"łamaniu chleba"

(por. Łk 24,31.35)
wtedy staniemy się Jego świadkami, a On źródłem naszego chrześcijańskiego życia.


(J 14, 6) Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem. Jestem zawsze obecny w Eucharystii

zobacz
Wiara wnosi coś bardzo ważnego w nasze życie. Jeśli naprawdę wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, zmienia się nasze serce. Zaczynamy inaczej patrzeć na świat, a także na innych ludzi, których odkrywamy jako powołanych do zmartwychwstania podobnie jak my. Już teraz możemy na co dzień żyć wiarą. Możemy sobie nawzajem dawać znaki wiary w zmartwychwstanie, choćby zewnętrzne: troszcząc się o potrzebujących, okazując miłosierdzie. To także jest głoszenie Ewangelii.
Jezus biblijny jest żywą Prawdą
Szukaj Jego ObliczaTwarzą w twarz z ... Bogiem
Kontemplacja -czytaj


Bądźmy uczniami Chrystusa. Jako uczniowie Chrystusa nieśmy Ewangelię nadziei innym.


Świadkowie Zmartwychwstałego muszą się liczyć z tym, że nie zostaną przyjęci. Będą niezrozumiani, a może nawet odrzuceni. „Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11). Taka sytuacja nie może jednak nas zniechęcać. Zawsze i wszędzie trzeba głosić Chrystusa, nawet jeśli spotykamy się z zamkniętym ludzkim sercem czy wręcz wrogością wobec Boga i Jego posłańców. Zawsze też trzeba pamiętać o zasadzie, że w sytuacjach trudnych wyborów „bardziej należy słuchać Boga niż ludzi”.
O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” kwiecień/maj 2003, s. 24

Dwa słowa: OJCZE NASZ - są warunkiem kultury ludzkiej i człowieczeństwa; uczą nas miłości powszechnej, a tego wymaga kultura osoby