NAUKA I WIARA arrow Artykuły arrow Chrystus Zmartwychwstały Towarzyszy Nam

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
Chrystus Zmartwychwstały Towarzyszy Nam PDF Drukuj E-mail

NAJLEPSZY PRZYJACIEL NA DRODZE NASZEGO EMAUSW DRODZE DO EMAUS
(Łk 24,31.35)
Być uczniem Chrystusa

Moje rozważania i refleksje:Mój Mistrz, być może i Twój cicho adorowany powiedział: "Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam Jestem pośród was"
Jestem tu, Jestem wśród was, Jestem w serdecznej przyjaźni ze swoim ludem tzn. z Kościołem. Rozpoznać Go można w SŁOWIE
i przy ŁAMANIU CHLEBA...Dla człowieka wierzącego Jezus Chrystus jest źródłem duchowej siły i wewnętrznej przemiany. Odbiera nasz lęk a daje odwagę, umacnia wewnętrznie i daje zrozumienie głoszonego Słowa Bożego przez Ducha Prawdy, naszego Pocieszyciela i Adwokata, Ducha, którego wciąż posyła nam abyśmy nie zachwiali się w wierze...w wierze w Jego Zmartwychwstanie i w Jego zwycięstwo życia nas śmiercią, światła nad ciemnością, nadziei nad rozpaczą. To jest moje doświadczenie osobiste. Więc przeczytaj tę informację i idź do przodu w Jego stronę, do Boga. Przez Niego, Chrystusa i w Duchu Świętym. ON - PAN ŻYCIA JEST OBECNY w każdej wspólnocie, w rodzinie ludzkiej. Dlatego trzeba nam swoimi, czasem niezwykłymi gestami rozniecać tę radość i dobro wspólne, a gdzie zjawia się choćby najmniejsza jego cząstka- zjawia się Zmartwychwstały Chrystus.
Trzeba obcować z Nim w SŁOWIE ŻYCIA i w CHLEBIE, w EUCHARYSTII i w MODLITWIE.
I to obcować z Nim tak, jak się obcuje z Przyjacielem, z Osobą rzeczywistą i żywą, jaką jest On-Chrystus, ponieważ zmartwychwstał. Trzeba zachwycić się Nim i Jego Ewangelią, gdyż nauka ta jest poznaniem Boga i Bożych Prawd przez Syna Bożego - Wcielone Słowo i siebie samego w Nim - w Jezusie Chrystusie - Panu naszym.Jest odpowiedzią na nasze doświadczenia jakie przeżywamy. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków: "ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami /Hbr 7,24-25/ Chrystus, Chrystus zmartwychwstały, towarzyszy nam, Jest Przyjacielem. Jest Towarzyszem, który pozwala się zauważyć jedynie pośród cieni, ale którego rzeczywistość napełnia całe nasze życie i sprawia, że pragniemy Jego ostatecznego towarzystwa. Każda Msza św., w której godnie uczestniczymy jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy i obfitych łask duchowych i materialnych. Kiedy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, otrzymujemy życie wieczne i miłość samego Boga. Wchodzimy w życie Najświętszej Trójcy, gdyż Zmartwychwstały Jezus staje się wszechobecny. W EUCHARYSTII daje nam SIEBIE samego, abyśmy już tu na ziemi doświadczali rzeczywistości nieba. Trzeba przyjąć Jego zaproszenie na JEGO UCZTĘ - UCZTĘ ŁAMANIA CHLEBA którą przygotował dla nas."A Duch i Oblubienica mówią : << Przyjdź>>. A kto słyszy, niech powie: <>. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie... Mówi ten, który o tym świadczy:<< Zaiste, przyjdę niebawem >>. Amen. Przyjdź. Panie Jezu (Ap.22,17i20) Jezus przechodzi wciąż od nowa bardzo blisko nas. Patrzy na nas...z miłością. I jeśli spojrzysz na Niego,tak jak ja, jeśli Go posłuchasz, to On cię nauczy, jak nadać wszystkim twoim czynom sens nadprzyrodzony. A wtedy, gdziekolwiek się znajdziesz będziesz rozsiewał nadzieję, radość i pokój, głosił Jego Słowo i wychwalał Jego Imię. Tak Wielki Jest nasz Pan, pełen dobroci i miłosierdzia.


Lumen Christi !
Światło Chrystusa Zmartwychwstałego
niech rozświetla i rozżarza nas
każdego dnia!
Alleluja !

Czy jesteś świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego ?NASZ PAN TO NAJLEPSZY PRZEWODNIK
I PRZYJACIEL NA DROGĘ... naszego "Emaus"

Warto powtórzyć tę odwieczną prawdę, że Jezus biblijny jest "żywą Prawdą"
Ale skoro jest Prawdą, to ma "to coś najistotniejszego" dla każdego człowieka.
Jako ludzie i wierzący jesteśmy wciąż w drodze.
Nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć wydarzenia, które dzieją się wokół nas
– w ojczyźnie i na świecie.
...Przyjmijmy Jego zaproszenie aby towarzyszył nam w drodze.

Zasłuchani w Jego Słowo odkryjmy to ogromne bogactwo naszej wiary. Przez udział we Mszy świętej: Tajemnicy Eucharystii, Komunię Świętą i adorację Eucharystii doświadczymy spotkania z Chrystusem wciąż obecnym w swoim Kościele (por. Mt 28.20).
A kiedy otworzą się nam oczy
i poznamy Go przy

"łamaniu chleba"

(por. Łk 24,31.35)
wtedy staniemy się Jego świadkami, a On źródłem naszego chrześcijańskiego życia.


(J 14, 6) Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem. Jestem zawsze obecny w Eucharystii

zobacz
Wiara wnosi coś bardzo ważnego w nasze życie. Jeśli naprawdę wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, zmienia się nasze serce. Zaczynamy inaczej patrzeć na świat, a także na innych ludzi, których odkrywamy jako powołanych do zmartwychwstania podobnie jak my. Już teraz możemy na co dzień żyć wiarą. Możemy sobie nawzajem dawać znaki wiary w zmartwychwstanie, choćby zewnętrzne: troszcząc się o potrzebujących, okazując miłosierdzie. To także jest głoszenie Ewangelii.
Jezus biblijny jest żywą Prawdą
Szukaj Jego ObliczaTwarzą w twarz z ... Bogiem
Kontemplacja -czytaj


Bądźmy uczniami Chrystusa. Jako uczniowie Chrystusa nieśmy Ewangelię nadziei innym.


Świadkowie Zmartwychwstałego muszą się liczyć z tym, że nie zostaną przyjęci. Będą niezrozumiani, a może nawet odrzuceni. „Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11). Taka sytuacja nie może jednak nas zniechęcać. Zawsze i wszędzie trzeba głosić Chrystusa, nawet jeśli spotykamy się z zamkniętym ludzkim sercem czy wręcz wrogością wobec Boga i Jego posłańców. Zawsze też trzeba pamiętać o zasadzie, że w sytuacjach trudnych wyborów „bardziej należy słuchać Boga niż ludzi”.
O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” kwiecień/maj 2003, s. 24

Dwa słowa: OJCZE NASZ - są warunkiem kultury ludzkiej i człowieczeństwa; uczą nas miłości powszechnej, a tego wymaga kultura osoby