NAUKA I WIARA arrow ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI PDF Drukuj E-mail


Dla pojednania świat potrzebuje miłości


"W milości, która ma swoje źródlo w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość Świata".
Jan Paweł IICiepłe słowa, pełne miłości wywołują radość
i sprawiają, że serce bije łagodniej


Kościół w Polsce proponuje, abyśmy ten czas przeżyli pod hasłem:

grafika "Bądźmy świadkami Miłości".

"Bóg jest miłością", a Chrystus jest doskonałym obrazem tej Miłości Boga a my, jego uczniowie, traktujemy ją jako naczelną zasadę naszego życia. Kościół w Polsce przypomina, że głównym celem tego programu jest:
- otwarcie na Miłość po to, by dojść do „jedności życia” (Jan Paweł II)
albo „spójności życia (Benedykt XVI),
- rozbudzenie dynamizmu ewangelizacyjnego
- budowanie solidarności społecznej.
Betlejem i Nazaret w okresie Bożego Narodzenia stają się swoistą szkołą miłości małżeńskiej i rodzinnej, szkołą poszanowania godności ludzkiej, szczególnie dziecka, szacunku dla ludzkiej pracy; szkołą realizacji życiowego powołania oraz szkołą dawania świadectwa wiary w różnych środowiskach i obszarach codziennego życia, Otwórzmy zatem na oścież drzwi Chrystusowi – Słowu, które „wszystkim {…}, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.

Niech w sercach naszych nigdy nie zabraknie miłosci do Chrystusa i Jego Matki - Kościoła, byśmy żyli jak świadkowie Boga, jak dzieci Boże.

Święta Rodzina: Jezus, Maryja, Józef - Święta Rodzina z Nazaretu przypomina nam te trzy wielkie postaci w dziejach świata, które dla wszystkich rodzin stanowią najwspanialszy ideał świętości i przykład do naśladowania.
Każdy z nas wychował się w rodzinie, w niej znalazł schronienie i miłość.
W nich poznaj Boga ... Obyśmy wszyscy wdzięcznością otoczyli nasze rodziny na wzór tej miłości Rodziny z Nazaretu.
Tak będzie jesli - nie będzie wielu tragedii w naszych rodzinach. Tak będzie jesli nigdy nie zabraknie miłości...
Warto pomyśleć nad tym ...


grafika „Niechaj Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże postępować każdemu w duchu Nazaretu; niech pomoże każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele.{…}
Niech Maryja, Matka pięknej miłości, i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą wszystkim swą stałą opieką”
/Jan Paweł II/

„Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu”. (Sopot, 5 czerwca 1999)
„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki „(Ełk, 8 czerwca 1999)

„Europa nie może być zamknięta dla samej siebie. Ona musi być otwarta na wszystkich i gotowa do dialogu i współpracy ze wszystkimi. Czy Europa jest świadoma tego, że jej powołaniem jest być latarnią dla współczesnej cywilizacji? Czy jest zdeterminowana, aby uczynić wszystko dla zjednoczenia i samej dać świadectwo jedności w podzielonym świecie? Czy jest gotowa, aby być zaczynem pokoju i solidarności”(Madryt, 3 maja 2003)
„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
(Częstochowa, 18 czerwca 1983)

„Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest..„
(
Błonia Krakowskie, 1979) (J.Paweł II)

Każdy dzień musi być nową próbą dania odpowiedzi na miłość Chrystusa. Tylko wtedy życie ma sens”
– uczy kandydat na ołtarze ks. Blachnicki

Papież Benedykt XVI powiedział o Janie Pawle II:
"Dla niego miłość nie była przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi".
Jak rozumieć te słowa?
- W sercu Sługi Bożego była wielka potrzeba miłości, z jednej strony miłości Pana Boga, a z drugiej miłości człowieka. To objawiało się na każdym kroku. Jego miłość bliźniego nie była wymuszona, ale naturalna. Tak było wówczas, kiedy brał na ręce małe dzieci czy kiedy pochylał się nad chorymi, cierpiącymi, niepełnosprawnymi, czy kiedy na różnych kontynentach przemawiał i upominał się o prawa najuboższych, których nikt nie chciał słuchać. Ze strony Ojca Świętego nie było to jednak wypełnianie jedynie przykazania miłości, ale prawdziwa, wielka miłość płynąca z serca. Ta miłość, o czym często zapominamy, jest także w sercu każdego z nas, trzeba tylko dopuścić ją do głosu.
( O.dr Zdzisław Świniasrski )

"Miłość w prawdzie, której Jezus Chrystus stał się świadkiem przez swoje życie ziemskie, a zwłaszcza przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość - "caritas" -to nadzwyczajna siła, skłaniająca osoby do odważnego i ofiarnego zaangażowania się na polu sprawiedliwości i pokoju. To siła, która ma swoje początki w Bogu - odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdzie."-
Benedykt XVI o miłości ("Encyklice Caritas in veritate")

Dzisiejszy świat potrzebuje świadków miłosiernej miłości, bo tylko miłość zdolna jest odmienić serce człowieka i otworzyć go na "Miłość, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" - powiedział w kazaniu kardynał Stanisław Dziwisz (30-05-2009)


grafika Miłość czyli Duch Święty rozlany jest w sercach każdego człowieka przez łaskę Chrztu Świętego. Jest Darem Miłości i wszelkiego nadprzyrodzonego poznania Boga.
Tym, którzy idą za Panem, On sam uzdalnia do przyjmowania światła i natchnień Bożych. Hojnie udziela daru zdolności kochania i wyznacza zadanie być świadkiem ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa.
Żyć w tym duchu codziennie jedynie własnymi wysiłkami jest niemożliwe, lecz napełnionym Duchem Świetym jest bardzo latwo !
A więc, otwórzmy nasze serca na Jego dzialanie w nas.
Przyjdź Duchu Świety!

On nas wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co Jezus nam powiedział ( por.J 14,25-26).

„Przychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany, gdzie jest oczekiwany ”- jak uczy nas Święty Bonawentura


DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
po to, aby uczniów Chrystusa czynić Świadkami Jego Miłości.


DOBROĆ JEST KLUCZEM DO SERCA LUDZKIEGO - Rebeka Smith