NAUKA I WIARA arrow Artykuły arrow OJCOWIE PUSTYNI

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
W BLASKU ŻŁÓBKA
Home
BÓG SIĘ RODZI
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
ŚWIAT POTRZEBUJE POKOJU
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
BOŻE CIAŁO
KU POKRZEPIENIA SERC
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
Z Tobą Maryjo
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
WIELKANOC
Tajemnica Krzyża
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
W BLASKU MIŁOŚCI
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
OJCOWIE PUSTYNI PDF Drukuj E-mail
Święty Paweł z TEB - Pierwszy Pustelnik - DUCH BEZWZGLĘDNEGO szukania Boga

Potrzeba Realizacji charyzmatu w eremickiego współczesnych czasach.

więcej


więcejPo kilku wiekach wyznawców Chrystusa prześladowań ze strony imperium rzymskiego, w Pierwszej połowie IV wieku nast ępuje oficjalne uznanie chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Dochodzą wtedy do Głosu Wielkie Chrześcijan postacie, KTÓRYCH Nauka i świętość życia otrzymały potwierdzenie Szczególne ze strony Kościoła i tradycji. Postacie te określa się mianem "Ojców Kościoła". Jedni z nich, zwani Zachodnimi Ojcami Kościoła, działali w EUROPEJSKIEJ Części Imperium i pisali swoje dzieła Głownie W JĘZYKU łacińskim. Inni, zwani Wschodnimi Ojcami Kościoła, działali na terenie AZJI Mniejszej i Grecji, pisząc Przeważnie w greckim in english.

czytaj
Klasztor św. Antoniego Pustelnika, Egipt, Pustynia Wschodnia


OJCZYZNA OJCÓW PUSTYNI


Wschodni Ojcowie Kościoła opracowali jedna z najsubtelniejszych wizji Boga i Stworzenia, jakie świat ujrzał.
Na tym jednak nie koniec. "Teologia" Nie jest ćwiczeniem intelektualnym o dociekania filozoficzne i czy też opartym zajęciem historyczne. Teologia na doswiadczenie realizowane w modlitwie. Staje sie ono naszym udzialem Poprzez odpowiedź na miłość Boża, objawiającą się najpełniej nas Wcieleniu. Źródło życia poczyna się w Lonie Maryi, Nastepnie Życie poddaje się Smierci na krzyżu, aby okazać się triumfującym Życiem nad śmiercią w zmartwychwstaniu.
Wymaga to od nas podejmowania ascetycznej walki miłowania i - Często wbrew sobie. To doswiadczenie nas przemienia, Jego owocami Są wiara, pokora i pokój. W dziesięć Sposób zostajemy stopniowo przeksztalceni niejako w samego Boga (osoba ludzka w oraz art przeksztalcona przez Boga). I wszystko to jest celebrowane w nabozeństwach Kościoła Wschodniego, szczegolnie w Eucharystii, w ktorej cały świat - chleb, wino, zapachy i kolory, muzyka i kształty, piękno Stworzenia i ludzka twórczość - zostaje wciagnięty w świętowanie Bożej, przeksztaltającej miłości, obdarza Która Na wszystkie Byty powolane przez siebie do istnienia.
Władza Miłująca Pantokratora (Jedynego Wszechwladnego) była nieskończona i ogarniała cały Kosmos stworzony.


Pantokrator - Wszechwładny, istnieniu w Podtrzymujący --
fragm. kopuły kościoła


Przez stulecia pustynia ze swa surowością i nieogarnioną tajemnicą wdziera się do serc ludzkich, ktore zachwyca i porywa. Eremici porzucają wszystko, aby w samotności doświadczać Tego, Który jest Panem pustyni - prawdziwego Boga.
Zakon Paulinów stanowi Wierna ilustracje nigdy nie gasnącego pustyni w ludzkim Sercu wołania. Owo wołanie słychać Także i dzisiaj, w czasach głośnej cywilizacji komputerów i promów kosmicznych. Co takiego ma w sobie ów monotonny krajobraz, bez drzew, zwierząt i ludzi? Jakie Znaczenie Może mieć dla człowieka pustkowie, w które dzień skwarem grozi, nocą chłodem przejmującym? Otóż pustynia to miejsce spotkania z Bogiem, samotność jest najkrótszą drogą do Niego. Tak pojmowaną pustynie MOŻNA spotkać wszędzie. Nie trzeba pokonywać tysięcy kilometrów, aby doświadczyć jej ciszy i pokoju. Łaska jest Pustynia, Którą daje Bóg. To rodzaj Wewnętrznego świata, gdzie człowiek przebywa sam na sam z Bogiem. Liczy się serce, ktore szuka Boga, gdyż wtedy pustynna samotność otwiera bramy mu na drodze do tronu Bożego.
(paulińskie echo pustyni - brat Rafał Zawada, diakon)
Przybyli OO.Paulini w 1382 r. do Częstochowy, otrzymując Jasnogórskie wzgórze wraz z niewielkim kościołem pod wezwaniem Matki Bożej. W nim wkrótce umieścili, od wieków otaczany wielką czcią, Cudowny wizerunek Matki Najświętszej, przywieziony przez fundatora z Bełza. W toku historii Jasna Góra stała się duchowa stolica Polaków, symbolem wierności i religijności narodu, a takze, jako pierwszy klasztor PAULIŃSKI w Polsce, matka Innych domów zakonnych
Pełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE)
.

czytaj

Św. Pawła pustelnika z Teb, Który żył w południowym Egipcie w latach 228-341, Kościół uroczyście uznał za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 r. w Rzymie, za PONTYFIKATU Papieża Gelazego I.


czytaj

Klasztor św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Egipt, Pustynia Wschodnia

Pustynia rozkwita na nowo
Mnisi Koptyjscy z Egiptu żyją dziś duchowością starożytnych Ojców Pustyni, uczestnicząc Tym samym niezwykłym w odradzaniu się tego ortodoksyjnego Kościoła na ziemi islamskiej.
Lud koptyjski żyje Tym, co nadprzyrodzone, na co dzień. Często mówi się tutaj z uśmiechem: "Nasz Kościół jest pełen mistycyzmu". Swoje odrodzenie zawdzięcza dwóm częściowo patriarchom ostatnim: Cyrylowi VI (1959-1971), wielkiemu świętemu, Który dla Koptów jest Tym, kim dla nas Jan Paweł II, oraz art Szenudzie III, bohaterowi oporu til islamskich prześladowań. Sukces tej Wiosny Kościoła tkwi w dobrym POZIOMIE formacji Chrześcijan, Silnej więzi wiernych z kapłanami, a przede wszystkim w intensywnym życiu liturgicznym, duchowym i sakramentalnym, będącym zaangażowania źródłem Społecznego i charytatywnego.czytaj dalej

czytaj
Św. Paweł Pustelnik - Bohater ostatecznych decyzji człowieka (Ks. Karol Kardynał Wojtyła 1975)

Pustelnik św. Paweł to jest taki Bohater ostatecznych decyzji człowieka, Który dla ich wypowiedzenia, ażeby dać im świadectwo, odchodzi od świata i żyje dla samego Boga w maksymalnym siebie wyrzeczeniu. To historyczne Wyjaśnienie jest, ale jest równocześnie do Wyjaśnienie istotowe. Taki jest sens Powołania św. Pawła I Pustelnika, ale Także i Wielu Innych powołań, przez analogię chrześcijańskiego Powołania w ogóle (...)-Ks. Kardynał Karol Wojtyła 1975 - czytaj całośćEremita (Pustelnik) - staloryt rytowany przez A. Payne (XIX w.) - czytaj
HISTORIA MNICHÓW w Egipcie
OJCOWIE PUSTYNI DZIŚ
Mniszki KAMEDUŁKI ZE ZŁOCZEWA
Zakon
KWIATY NA PUSTYNI
Wołanie pustyni słychać w kazdym miejscu iw kazdym Czasie
Potrzeba Realizacji charyzmatu w eremickiego współczesnych czasach
ZIEMIA ŚWIĘTA - OJCZYZNA Jezusa


Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, J 6, 68.


Jak tylko apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli nauczać, Zgodnie z rozkazem Chrystusa: "Idźcie Więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem "(Mt 28, 19-20). Także i my, Szczególnie w to święto Zesłania Ducha Świętego, Pragniemy wypełniać tę prośbę ewangelizacji. Jak Przypomina Papież Benedykt XVI, "głoszenie Ewangelii i Świadczenie o niej posługą jest pierwsza, jakš Chrześcijanie mogę spełnić til każdej osoby i calego Rodzaju ludzkiego, sa oni powołani bowiem nie o wszystkim mówienia miłości Bożej, objawionej w Pełni w Jedynym Odkupicielu świata, Jezusie Chrystusie "(Benedykt XVI)


Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, J 6, 68.Przyjdź, aby z nami się modlić,
szukać Pana w Jego Słowie,
w świętej liturgii Jego Kościoła
i uwielbiać Go,
śpiewając na Jego chwałę!
Tebajda
gr. Θηβαίς - Thebais