NAUKA I WIARA arrow Artykuły arrow OJCOWIE PUSTYNI

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
OJCOWIE PUSTYNI PDF Drukuj E-mail
Święty Paweł z TEB - Pierwszy Pustelnik - DUCH BEZWZGLĘDNEGO szukania Boga

Potrzeba Realizacji charyzmatu w eremickiego współczesnych czasach.

więcej


więcejPo kilku wiekach wyznawców Chrystusa prześladowań ze strony imperium rzymskiego, w Pierwszej połowie IV wieku nast ępuje oficjalne uznanie chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Dochodzą wtedy do Głosu Wielkie Chrześcijan postacie, KTÓRYCH Nauka i świętość życia otrzymały potwierdzenie Szczególne ze strony Kościoła i tradycji. Postacie te określa się mianem "Ojców Kościoła". Jedni z nich, zwani Zachodnimi Ojcami Kościoła, działali w EUROPEJSKIEJ Części Imperium i pisali swoje dzieła Głownie W JĘZYKU łacińskim. Inni, zwani Wschodnimi Ojcami Kościoła, działali na terenie AZJI Mniejszej i Grecji, pisząc Przeważnie w greckim in english.

czytaj
Klasztor św. Antoniego Pustelnika, Egipt, Pustynia Wschodnia


OJCZYZNA OJCÓW PUSTYNI


Wschodni Ojcowie Kościoła opracowali jedna z najsubtelniejszych wizji Boga i Stworzenia, jakie świat ujrzał.
Na tym jednak nie koniec. "Teologia" Nie jest ćwiczeniem intelektualnym o dociekania filozoficzne i czy też opartym zajęciem historyczne. Teologia na doswiadczenie realizowane w modlitwie. Staje sie ono naszym udzialem Poprzez odpowiedź na miłość Boża, objawiającą się najpełniej nas Wcieleniu. Źródło życia poczyna się w Lonie Maryi, Nastepnie Życie poddaje się Smierci na krzyżu, aby okazać się triumfującym Życiem nad śmiercią w zmartwychwstaniu.
Wymaga to od nas podejmowania ascetycznej walki miłowania i - Często wbrew sobie. To doswiadczenie nas przemienia, Jego owocami Są wiara, pokora i pokój. W dziesięć Sposób zostajemy stopniowo przeksztalceni niejako w samego Boga (osoba ludzka w oraz art przeksztalcona przez Boga). I wszystko to jest celebrowane w nabozeństwach Kościoła Wschodniego, szczegolnie w Eucharystii, w ktorej cały świat - chleb, wino, zapachy i kolory, muzyka i kształty, piękno Stworzenia i ludzka twórczość - zostaje wciagnięty w świętowanie Bożej, przeksztaltającej miłości, obdarza Która Na wszystkie Byty powolane przez siebie do istnienia.
Władza Miłująca Pantokratora (Jedynego Wszechwladnego) była nieskończona i ogarniała cały Kosmos stworzony.


Pantokrator - Wszechwładny, istnieniu w Podtrzymujący --
fragm. kopuły kościoła


Przez stulecia pustynia ze swa surowością i nieogarnioną tajemnicą wdziera się do serc ludzkich, ktore zachwyca i porywa. Eremici porzucają wszystko, aby w samotności doświadczać Tego, Który jest Panem pustyni - prawdziwego Boga.
Zakon Paulinów stanowi Wierna ilustracje nigdy nie gasnącego pustyni w ludzkim Sercu wołania. Owo wołanie słychać Także i dzisiaj, w czasach głośnej cywilizacji komputerów i promów kosmicznych. Co takiego ma w sobie ów monotonny krajobraz, bez drzew, zwierząt i ludzi? Jakie Znaczenie Może mieć dla człowieka pustkowie, w które dzień skwarem grozi, nocą chłodem przejmującym? Otóż pustynia to miejsce spotkania z Bogiem, samotność jest najkrótszą drogą do Niego. Tak pojmowaną pustynie MOŻNA spotkać wszędzie. Nie trzeba pokonywać tysięcy kilometrów, aby doświadczyć jej ciszy i pokoju. Łaska jest Pustynia, Którą daje Bóg. To rodzaj Wewnętrznego świata, gdzie człowiek przebywa sam na sam z Bogiem. Liczy się serce, ktore szuka Boga, gdyż wtedy pustynna samotność otwiera bramy mu na drodze do tronu Bożego.
(paulińskie echo pustyni - brat Rafał Zawada, diakon)
Przybyli OO.Paulini w 1382 r. do Częstochowy, otrzymując Jasnogórskie wzgórze wraz z niewielkim kościołem pod wezwaniem Matki Bożej. W nim wkrótce umieścili, od wieków otaczany wielką czcią, Cudowny wizerunek Matki Najświętszej, przywieziony przez fundatora z Bełza. W toku historii Jasna Góra stała się duchowa stolica Polaków, symbolem wierności i religijności narodu, a takze, jako pierwszy klasztor PAULIŃSKI w Polsce, matka Innych domów zakonnych
Pełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE)
.

czytaj

Św. Pawła pustelnika z Teb, Który żył w południowym Egipcie w latach 228-341, Kościół uroczyście uznał za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 r. w Rzymie, za PONTYFIKATU Papieża Gelazego I.


czytaj

Klasztor św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Egipt, Pustynia Wschodnia

Pustynia rozkwita na nowo
Mnisi Koptyjscy z Egiptu żyją dziś duchowością starożytnych Ojców Pustyni, uczestnicząc Tym samym niezwykłym w odradzaniu się tego ortodoksyjnego Kościoła na ziemi islamskiej.
Lud koptyjski żyje Tym, co nadprzyrodzone, na co dzień. Często mówi się tutaj z uśmiechem: "Nasz Kościół jest pełen mistycyzmu". Swoje odrodzenie zawdzięcza dwóm częściowo patriarchom ostatnim: Cyrylowi VI (1959-1971), wielkiemu świętemu, Który dla Koptów jest Tym, kim dla nas Jan Paweł II, oraz art Szenudzie III, bohaterowi oporu til islamskich prześladowań. Sukces tej Wiosny Kościoła tkwi w dobrym POZIOMIE formacji Chrześcijan, Silnej więzi wiernych z kapłanami, a przede wszystkim w intensywnym życiu liturgicznym, duchowym i sakramentalnym, będącym zaangażowania źródłem Społecznego i charytatywnego.czytaj dalej

czytaj
Św. Paweł Pustelnik - Bohater ostatecznych decyzji człowieka (Ks. Karol Kardynał Wojtyła 1975)

Pustelnik św. Paweł to jest taki Bohater ostatecznych decyzji człowieka, Który dla ich wypowiedzenia, ażeby dać im świadectwo, odchodzi od świata i żyje dla samego Boga w maksymalnym siebie wyrzeczeniu. To historyczne Wyjaśnienie jest, ale jest równocześnie do Wyjaśnienie istotowe. Taki jest sens Powołania św. Pawła I Pustelnika, ale Także i Wielu Innych powołań, przez analogię chrześcijańskiego Powołania w ogóle (...)-Ks. Kardynał Karol Wojtyła 1975 - czytaj całośćEremita (Pustelnik) - staloryt rytowany przez A. Payne (XIX w.) - czytaj
HISTORIA MNICHÓW w Egipcie
OJCOWIE PUSTYNI DZIŚ
Mniszki KAMEDUŁKI ZE ZŁOCZEWA
Zakon
KWIATY NA PUSTYNI
Wołanie pustyni słychać w kazdym miejscu iw kazdym Czasie
Potrzeba Realizacji charyzmatu w eremickiego współczesnych czasach
ZIEMIA ŚWIĘTA - OJCZYZNA Jezusa


Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, J 6, 68.


Jak tylko apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli nauczać, Zgodnie z rozkazem Chrystusa: "Idźcie Więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem "(Mt 28, 19-20). Także i my, Szczególnie w to święto Zesłania Ducha Świętego, Pragniemy wypełniać tę prośbę ewangelizacji. Jak Przypomina Papież Benedykt XVI, "głoszenie Ewangelii i Świadczenie o niej posługą jest pierwsza, jakš Chrześcijanie mogę spełnić til każdej osoby i calego Rodzaju ludzkiego, sa oni powołani bowiem nie o wszystkim mówienia miłości Bożej, objawionej w Pełni w Jedynym Odkupicielu świata, Jezusie Chrystusie "(Benedykt XVI)


Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, J 6, 68.Przyjdź, aby z nami się modlić,
szukać Pana w Jego Słowie,
w świętej liturgii Jego Kościoła
i uwielbiać Go,
śpiewając na Jego chwałę!
Tebajda
gr. Θηβαίς - Thebais