NAUKA I WIARA arrow Artykuły arrow Rodzina Kościołem domowym

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
Rodzina Kościołem domowym PDF Drukuj E-mail
RODZINA JEST WIELKIM DAREM I SANKTUARIUM ŻYCIA

Drogie rodziny chrześcijańskie! mówcie światu z radością o tym skarbie wspaniałym, ktory posiadacie jako domowe Kościoły! (J. Paweł II)Pojęcie rodziny w społeczeństwach różnych może mieć znaczenie inne. Różnice widoczne są zwłaszcza w liczbie jej członków i sposobie podtrzymywania rodzinnych więzi. różnie też wyglądają zaślubiny, czyli pierwszy krok ku założeniu rodziny.
W naszej kulturze europejskiej - rodzina do podstawowa grupa społeczna, złożona z stosunkiem osób połączonych małżeńskim rodzicielskim. Rodzina jest zbudowana na małżeństwie - głębokim i uzupełniającym się mężczyzny i kobiety związku, ktory opiera się na nierozerwalnej więzi małżeństwa zawartego dobrowolnie i otwartego na przekazywanie życia
Kościół Katolicki dostrzega wartość rodzinnej wspólnoty do tego stopnia, że w oficjalnych ją nazywa dokumentach domowym kościołem podkreślając jej godność jako podstawowej wspólnoty chrześcijańskiego życia. Zatem mozna patrzeć na wierzącą rodzinę jako "mała grupę" gdzie dokonuje się permanentna praca formacyjna ku świętości.

Rodzina jest chrześcijańska wspólnota religijna, apostolską i misyjną, ¾e jej członkowie szczególny sa w sposób wzajemnie odpowiedzialni za rozwój swojej wiary i swoje zbawienie. Przez sakrament małżeństwa nierozerwalnym małżonkowie wiążą się błogosławieństwa węzłem, połączywszy się węzłem uprzednio wzajemnej miłości. "Opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i oboje będą jednym ciałem" (Mt 19,5). Tak zostaje ustanowiona rodzina, włączona do wielkiego planu Bożego. Wspiera ją sakrament, aby sprostała swojemu powołaniu.


Comunità Cenacolo - Mediugorje Święta Rodzina
Święto Rodziny Nazaretańskiej - Jezusa, Maryi i Józefa, ktoré obchodzimy w niedzielę po Narodzeniu Pańskim, przypomina nam te trzy wielkie postaci w dziejach świata, ktore dla wszystkich rodzin stanowią najwspanialszy ideał świętości i przykład do naśladowania.
Święto zaczęto obchodzić się w roznych krajach i diecezjach już w wieku XVIII. Zatwierdził je papież Leon XIII, rozszerzył na cały Kościół w 1921 r. papież Benedykt XV. Cel, który przyświecał wówczas Papieżowi, byl bardzo konkretny: dać rodzinom chrześcijańskim najpiękniejszy wzór rodziny, rodziny doskonałej i świętej, takiej, która byłaby domowym Kościołem. Mówi o tym Sobor Watykanski II.
Gdy Bóg obdarzy dziećmi, rodzice prowadzą je najpierw do Stwórcy, ucząc miłości jednocześnie do ludzi i radości życia. Dzięki potomstwu zachowuje się rodzaj ludzki. Już w raju Bóg rzekł do pierwszych rodziców: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (RDZ 1,28). Adam dobrze zrozumiał plan Boży, kiedy swoją małżonkę nazwał Ewa, bo ona stała się Matka wszystkich żyjących "(RDZ 3,20). Celem więc i tak pierwszym zadaniem rodziny jest posiadanie potomstwa.
Dzisiaj wiedza i nauka doszły do tego, ¾e każda kobieta może znać czas swego macierzyństwa. Dlatego małżonkowie mogę według praw natury regulować swoje pożycie tak, aby mieć tyle dzieci, ile mogę wyżywić i wychować. Jednak zastanawiające jest to, że właśnie rodziny zamożne i inteligenckie wystrzegają się większej ilości dzieci. W licznej rodzinie dzieci wykazują więcej Inicjatywy, samodzielności, zamiłowania do pracy, karności, ofiarności, uczą się solidarności, itp. .. współżycia Umiejętności. .. Gdyby jednak nawet nieplanowane dziecko zostało poczęte, na strazy Jego życia stoi piąte przykazanie Boże: "Nie zabijaj!". Dlatego Kościół słusznie i stanowczo "przerywanie ciąży" zabójstwem nazywa. Ono jest okrutniejsze tym, że dokonane przez matkę na własnym dziecku, kiedy jest ono zupełnie bezbronne.

Rodzina jest Szkoła Wychowania

Przede wszystkim właśnie rodzice mają obowiązek i prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi tradycjami, wartościami religijnymi i kulturotwórczymi, koniecznych przy pomocy środków państwowych i instytucji. Rodzice są dla swych dzieci pierwszymi głosicielami wiary i wychowawcami: słowem i przykładem przysposabiają je do życia chrześcijańskiego i apostolskiego, im służą pomocą w wyborze drogi życiowej.
Nie mogę jednak zapominać, że rodzinny dom, aby nie przede wszystkim dostatek i spełnianie zachcianek dzieci, ale nade wszystko prawdziwa chrześcijańska atmosfera w rodzinie, w ktorej w ww w swym życiem członkowie pomnażają dobro wokół siebie. Szczęśliwy dom, gdzie dziecko od początku żyje w klimacie głębokiej wiary w Boga, gdzie nie mówi się wiele o moralności, ale żyje się nia na co dzień. Stare przysłowie oddaje wielką prawdę: "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość traci". Moga rodzice dać dziecku wszystko, ale jesli zapomną o wychowaniu chrześcijańskim, wyrządzą mu krzywdę na całe życie i kiedyś sami mogę się odczuć w sędziwym wieku. Codzienne życie potwierdza, że największy wpływ na wychowanie i charakter człowieka wywierają przeżycia z wczesnego dzieciństwa.
Aby rodzina katolicka była mocna, musi być stabilna, mieć silne podstawy. Dlatego każdy związek małżeński jest nierozerwalny z natury swojej. Kiedy Żydzi zapytali Jezusa: "Czy wolno oddalić swoją strefę z jakiegokolwiek powodu?" On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?". I mówił dalej: "Więc co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19,3-6). Kościół stoi na straży tych słów Jezusa, pragnie, by rodzina była silna Bogiem przez jedność swą, by mogła należycie wypełniać swoje zadanie.Rodzina jest podstawowym ogniwem ewangelizacjiJan Paweł II 2005-04-02Ewangelizacja rodzina jest ogniwem podstawowym, ponieważ jest miejscem, w którym człowiek po raz pierwszy słyszy Dobra Nowinę o Chrystusie. Właśnie dzięki rodzinie ta nowina w tak prosty, a zarazem cudowny sposób przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tymczasem w naszych czasach rodziny są zmuszone powierzyć Kościołowi obronę swych praw. Obrona którą Kościół pragnie rodzinom zapewnić, polega na nauczaniu, jak żyć odpowiedzialnie, tj. właściwie wypełniając swe obowiązki. Również przejawia się w wykazywaniu, że tylko życie w zgodzie z pewnymi zasadami daje człowiekowi radość i pełnię szczęścia. Zachęcam stąd was wszystkich, zwłaszcza kler, do nauczania o pełni radości i szczęścia, ktore daje obowiązków wypełnianie odpowiedzialne. Proszę was wszystkich, i Księży zakony zwłaszcza, o wysiłek na rzecz propagowania rodzinnych wartości w obrębie wspólnot lokalnych. - Czytaj dalejdalejStudzianna-Poświętne - Cudowny Obraz Świętej Rodziny z Nazaretu O Jezu, spraw, aby w naszych rodzinach panował pokój i zgoda, aby we czci miano przestrzeganie prawa Bożego i modlitwę, zarówno ona wyrazem miłości jest bowiem, uszanowaniem prawa jak i dla ... O Jezu, jak żyłeś w Nazarecie, w żyj tak każdej rodzinie chrześcijańskiej, zachowaj ją w jedności, związaną węzłem trwałym Twojej miłości, na każdy czas i na wieczność. Chroń, Panie Jezu, ten domowy pokój, bo na jeden potrafi osłodzić gorycze życia (Jan XXIII).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Karmelita bosy Żyć Bogiem, t. I, str.. .. .. 212

Naśladujmy

Naśladujmy Najświętszą Pannę i św. Józefa w osobistej adoracji i w gorliwości doprowadzenia wszystkich do Jezusa! - Abp Z.Sz. FelińskiKościół domowy w myśli Jana Chryzostoma

Bóg nie rezygnuje z człowieka - poradnik dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych
się książka pt. "Niesakramentalna miłość, wierność i uczciwość"

Związki niesakramentalne nie są związkami łatwymi, ale realnie Istnieja. Nalezy sobie uświadomić, że tworzą je normalni ludzie, którzy także potrzebują bliskości, zrozumienia i miłości ... Większość z nich zdaje sobie sprawę z tego, że są nie w porządku w relacji do Boga, ale mimo wszystko pragną być jak najbliżej Niego.
jest do nabycia w księgarni Internetowej "Tolle et lege" w dziale Rodzina / Kryzysy Małżeńskie
Może być pomocna tobie lub twoim przyjaciołom
.

Dowiesz się więcej w recenzji zamieszczonej


Chcesz służyc prawdzie o rodzinie i małżeństwie? przeczytaj przewodnik!


Małżeństwo - rzeczywistość święta - przeczytaj