NAUKA I WIARA arrow KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC PDF Drukuj E-mail

 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus


Krocząc za nauczaniem św. Pawła
 

W Liście do Galatów Apostoł Paweł ukazuje istotę wezwania, jakie Bóg kieruje do kazdego człowieka: "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli." (Ga 5, 1).

Powołaniem chrześcijanina jest powołanie do wolności, ponieważ Bóg stworzył człowieka wolnym. Powierzył mu dar wolności. Wolność, o ktorej mówi Apostoł, to nie prowadząca swawola do zguby, w lecz, wolnosć do ktorej wyswobodził nas Chrystus oddając za nas życie. Cechami wyróżniającymi tę wolność są duch służby i miłość bliźniego, która nie waha się ponieść ofiary i trudu dla dobra innych. Prawdziwa wolnością jest tylko ta, która służy dobru i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do "niewoli grzechu" (KKK 1732).

Alkohol jest rzeczywistością, lecz nadużywanie go jest złem. W Eucharystii wino staje się Krwią Chrystusa i służy zjednoczeniu człowieka z Bogiem. Ale ten sam dar zostal wykorzystany przez szatana, by zawładnąć człowiekiem. Nadużywanie alkoholu jest więc źródłem wielu nieszczęść. Nie musimy się odwoływać do statystyk. Każdy z nas spotyka się z tym problemem osobiście - jesli nie w domu rodzinnym, to w zakładzie pracy lub na ulicy. Niestety, coraz czesciej zdarza się, że na nieszczęście dociera do szkół, atakując coraz młodsze grupy polskiego społeczeństwa. Grzechy płynące rzeką alkoholu zalewają nasz kraj. Tak wielu jest ludzi bezpośrednio tym dotkniętych. Są to ludzie niezdolni do pracy, ofiary wypadków drogowych, rozdarte małżeństwa, rozbite rodziny. Ile krzywdy sprzedaje się w całodobowych sklepach monopolowych za ciężko zapracowane pieniądze! W zetknięciu z tym nałogiem czujemy wstyd i zażenowanie, często bezradność. Jako ludzie wierzący nie możemy obojętnie patrzeć na rozpijanie i upijanie się młodzieży, na ciągła degradację życia rodzinnego, na stałe osłabianie moralnej kondycji naszego narodu.


JAN PAWEŁ II O TRZEŹWOŚCI NARODU

"Maryjo, Królowo Polski,
Bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość samych siebie. O trzeźwość narodu. Szczególnie jestem wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie - zwłaszcza w miesiącu sierpniu (...) Nie wolno tych Inicjatyw ośmiesza i pomniejszać! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej "Wolności". Wolność nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie jest samowola "(Jan Paweł II, Jasna Góra, 11.06.1987).


ŻYCIE BOWIEM POTRZEBUJE
MOCY I WARTOŚCI BOŻYCH, NADPRZYRODZONYCH,
WTEDY DOPIERO NABIERA PEŁNEGO BLASKU
(J. P. II)

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ


"Wszystkim moim rodakom przynoszę dziś przesłanie nadziei płynące z Dobrej Nowiny, ze Bóg bogaty w miłosierdzie w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość. Przestań się lękać! Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny dawca nadziei". (J. Paweł II)
Spraw, Ojcze Wszechmogący, przez pełne Twojej mocy słowa Jana Pawła II przemieniały naszą Ojczyznę.
SERCE WIELKIE NAM DAJ,
ZDOLNE OBJĄĆ ŚWIAT
- KWC


Nowy człowiek, ktory żyje w nowej wspólnocie, nie może być obojętny, nie może się nie angażować, musi być twórczy, musi być aktywny "ks. F. Blachnicki

Moje rozważania
i osobista decyzja przystąpienia do KWC

Pragnąc odpowiedzieć na apel Jana Pawła II, aby Polacy "przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co nie rzadko zagraża jego egzystencji i dobru wspólnemu (...)", rodzinom zwłaszcza dziś - dobrowolnie ofiarowuję swój dar całkowitej abstynencji od alkoholu naszej Matce - Kościołowi na rzecz trzeźwości narodu deklaruję przystąpienia do

KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

Czynię to z miłości do Kościoła - naszej Matki i wspólnoty, w poczuciu troski, odpowiedzialności za dobro narodu, rodzin, i w przekonaniu, że w ten sposób mogę pomoc tym, którzy pragną się wyzwolić z tego uzależnienia.

Lucyna Barbara
Z Jezusem i Maryją!

  • CZYM JEST KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC) wzywa do bezinteresownego skierowania się jej uczestników ku bliźnim. Słowo „krucjata” wskazuje na krzyż jako znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania bezimiennego człowieka, który stał się ofiarą nałogów.

Aby wejść w tajemnicę krzyża trzeba pokonać lęk, dlatego zadaniem krucjaty jest wyzwalanie ludzi uciśnionych z lęku.
 

Podjęcie dobrowolnej abstynencji, na której głównie opiera się założenie KWC jest posługą miłości wobec uzależnionych. Krucjata staje się aktem wewnętrznej wolności od egoizmu i wyciągnięciem ręki ku bliźniemu będącemu w potrzebie. Przyjęcie Bożego wezwania do służby, powiedzenie Bogu TAK staje się życiodajne zarówno dla przyjmujących wezwanie jak i uwikłanych w problemy związane z alkoholizmem, narkomanią czy sferą czystości seksualnej.

ZAŁOŻYCIEL

KWC została powołana przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (także założyciela Ruchu Światło – Życie) w odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła II skierowanego do Polaków:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

 

METODY DZIAŁANIA KWC

Podstawową drogą Krucjaty jest:

  1. Ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa, który wyzwala człowieka;
  2. Modlitwa, która przemienia „działaczy” w pokornych świadków Chrystusa, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia;
  3. Post, czyli całkowita abstynencja od alkoholu jest osobistym darem przyjętym dobrowolnie z miłości i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Aby przystąpić do KWC wystarczy zdeklarować się jako kandydat (na okres 1 roku) lub jako członek i zachowywać wyżej wymienione zasady działania.

KWC działa jako niezależny ruch, jednak często można spotkać się z funkcjonowaniem KWC działającym przy Ruchu Światło – Życie. W taki sposób funkcjonuje m.in. seminaryjna KWC, do której należą bracia odbywający formację zakonną. KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA – może jest dziełem, które dzięki Twojemu członkostwu pomoże wydostać się bliźniemu uwikłanemu w uzależnienia?

 

 
Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej internetowej strony KWC

O Krucjacie Wyzwolenia Człowieka
Gedeon
O Krucjacie Wyzwolenia Człowieka Gedeon Słowo "krucjata" pochodzi od łacińskiego słowa crux - krzyż. Jest w nim wyrażone nasze przekonanie, że wyzwolenie może przyjść tylko stamtąd, z mocy Krzyża. Wyzwolenia może dokonać tylko Ten, który na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci. Krucjata, a więc ci, którzy staną pod krzyżem, pod krzyżem Chrystusa. Pod krzyżem Chrystusa stała Maryja, pod krzyżem Chrystusa z Maryją stoi Ojciec święty Jan Paweł II. Pod krzyżem z Maryją i z Ojcem świętym chcemy stanąć my, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Chcemy się oddać Chrystusowi jako narzędzie, aby przez nas objawił moc Krzyża ku wyzwoleniu człowieka. To jest fundament, to jest punkt wyjścia naszej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Chodzi o Człowieka pisanego wielką literą. O tego człowieka, o którego upomniał się Ojciec Święty Jan Paweł II, któremu drogę ratunku ukazał na nowo w swojej encyklice Redemptorem hominis. W tym kontekście chcemy podjąć naszą Krucjatę Wyzwolenia Człowieka / więcej w linkach /
Metody działania KWC- Nie lękajcie się !
czytaj
O KRUCJACIE - DO WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS
czytajKrucjata Dlaczego?

Krucjata Dlaczego?
Krucjata Wyzwolenia Człowieka nie jest jedynie akcja czy ruchem abstynenckim, szeroko zakrojonym lecz programem wyzwolenia, w którym wyzwolenie z nałogów ma miejsce znaczące.
Ks. Blachnicki byl przekonany, ¾e źródłem niewoli w człowieku jest lęk mieszkający w jego sercu, ktory nie pozwala nam żyć w wolności synów Bożych. Lęk jest ucieczką od prawdy. Wyzwolenie z lęku jest kluczem do wolności wewnętrznej.

Zawołaniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka są słowa "Nie lękajcie się", którymi rozpoczął swój pontyfikat Jan Pawła II. Słowa te wypisane są w herbie II Krucjaty, nad krzyżem. Krzyż jest znakiem tej wolności, którą przyniósł nam Jezus Chrystus przez swoją śmierć i ZMARTWYCHWSTANIE. W krzyżu objawiła się miłość, która wyzwala. Pod krzyżem są w herbie dwie litery: M i m. Duże "M" oznacza Maryje stojąca pod krzyżem, oddana całkowicie Chrystusowi, osobe wolna całkowicie, bo w miłości oddana. Małe "m" to my, z Maryja stojący pod krzyżem Chrystusa, oddani dziełu zbawienia, pragnący służyć w języku innym jak Chrystus, pragnący prowadzić do wolności naszych braci.

Wyzwolenie możliwe jest tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się moca Ewangelii, dlatego całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka opiera się na wierze w moc Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to. aby wyzwolić człowieka z niewoli zła w wolności do życia dzieci Bożych. On nas wyzwala z lęku, z egoizmu i daje nam moc Ducha Świętego. Tę moc członkowie Krucjaty wypraszają ufną modlitwą.
Modlitwa jest podstawowa drogą Krucjaty.

MODLITWA KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w ciebie, jako wzór człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraka niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego Ojcu.

W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.

Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.

Chcemy wraz z tobą i oddanym Ci całkowicie Papieżem Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie.

Amen


Modlitwa wzmocniona jest postem, abstynencją całkowita, wyrzeczeniem się napojów alkoholowych pod wszelką postacią. Abstynencja jest czynem miłości, czynem wyzwolenia, podaniem pomocnej dłoni tym, którzy nie mogę już wyzwolić się o własnych siłach. Miłość do słabych braci jest podstawową motywacją abstynencji.

Członkowie Krucjaty zobowiązują się nie tylko do niepicia, ale również innych nie częstują alkoholem i nie kupuja alkoholu oraz na miarę możliwości uczestniczą w spotkaniach miesięcznych, podejmują konkretną posługę wobec uzależnionych braci, tworzą nowy styl życia i środowiska nowej kultury, uczą świętowania i spędzania wolnego czasu bez alkoholu, w radości chrześcijańskiej.

Patronką Krucjaty jest Niepokalana Matka Kościoła. Całe dzieło uważa się, aby za Jej dzieło, drugim patronem jest św. Maksymilian Kolbe - wzór miłości dającej siebie za braci - oraz art św. Stanisław Biskup, który jest przykładem odwagi w dawaniu świadectwa wielkim wartościom oraz akt męstwa w trudnościach i prześladowaniu.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest więc pierwszorzędną służba ruchu na rzecz dobra i wyzwolenia narodu. Idea Krucjaty cechuje się niezwykła aktualnością. Wynika ona głownie:

1. Z panującej u nas dramatycznej sytuacji, na którą sklada się nie tylko alkoholizm, ale narkomania, nikotynizm, seksualizm i zabijanie poczętego życia, pornografia, przestępczość. Istnieje konieczność skutecznego programu nie tylko terapii, ale i profilaktyki. Krucjata Wyzwolenia Człowieka łamie panujące obyczaje przez zmianę stylu życia ( "nie muszę, ty też nie musisz" ).

2.-Krucjata Wyzwolenia Człowieka staje na gruncie prawdy: uświadamia sobie i sytuacje dramatyczną Innym, nie ukrywa wstydliwie problému, ale wydobywa go na światło dzienne. W miejsce zakłamania, Którego jest sporo w propagandzie picia, Krucjata daje prawdę: są wśród nas bracia, Którzy o WŁASNYCH siłach stanąć nie mogę, Możemy im pomoc duchowo przez post i modlitwę. Taka postawa zakłada ufność i odpowiedzialność ( "poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli").

3.-Decyzja włączenia się do Krucjaty jest bardzo podmiotowa. Wiąże się to z osiągnięciem takiego stanu świadomości, że to ja podejmuję decyzje, deklaruje, ze nie będę pić, częstować, kupować alkoholu. Będę się modlił tych w intencjach.
4. Krucjata uczy budować wartości systemu. Abstynencji Głównym motywem podejmowania abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka jest miłość wynikająca z chrześcijańskiego wyrzeczenia się.
5. Teologia Krucjaty jest oparta na podstawach biblijnych i nauczaniu Jana Pawła II (zwłaszcza zawartych w encyklice Redemptor hominis oraz Verilatis splendor i Evangelium vitae). Zawiera więc aktualna nauke Kościoła na temat wyzwolenia. To ważne jest aby ustrzec się od fałszywych szerzących dróg (New Age, różne sekty).

6. Krucjata Wyzwolenia Człowieka przedstawia drogę skuteczną, opartą na zwycięstwie Jezusa Chrystusa, na ewangelizacji, która ( z mocą ) jest głoszeniem wyzwalającej Ewangelii, Dobrej Nowiny i na świadectwie życia ludzi wierzących w Chrystusa, który żyje dzisiaj w Kościele.

Krucjata jest walką o każdego człowieka, z szatanem, przeciwko szatanowi, wydzieranie każdego człowieka szatanowi, wydzieranie go złu, jest na wyprowadzanie człowieka na wolność. I ta wolność promieniuje z wyzwolonych ludzi na tych. którzy jeszcze są w niewoli nałogu.

DO WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS
RODZINA DROGA Kościoła


"Niekiedy Może nam się wydawać, że nadzieja zawodzi ...
Ale choć nieraz trzeba długo czekać na skuteczność naszych modlitw, nie wolno wątpić. Trzeba wierzyć, ufać i cierpliwie się modlić.
Modlitwa serc udręczonych jest zawsze skuteczna i owocna ".
( Kardynał Stefan Wyszyński )WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI

 

 
"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!" "Ewangelia Wyzwolenia" ks. Franciszka Blachnickiego --

 

Uśmiechnij się


SŁUGA Boży KS. FRANCISZEK Blachnicki

czytaj


Dla rozmyślania

polecam książki sługi Bożego Ks. Blachnickiego. Oto fragment. z jednej ...
"Dwudziesta rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego wydaje się dobrym momentem, by spojrzeć na to, co stanowiło centrum Jego duchowego doświadczenia i było dla niego światłem i źródłem mocy w gorliwym zaangażowaniu w odnowę człowieka i Kościoła. Ks. Blachnicki wiedział, że

prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się od zrozumienia tajemnicy krzyża i że wszystko, co dzieje się w królestwie Bożym, w krzyżu ma swoje źródło i z nim związane jest nieodłącznie.

Książka pt. "Z tej śmierci życie tryska" zawiera wybór tekstów autora o tej właśnie tajemnicy. Świadectwo jego wiary może poprowadzić czytelnika ku doświadczeniu mocy życiodajnej, śmierci w swoim życiu, że tak każda , nawet najtrudniejsza sytuacja okaże się dobra, bo w niej będzie jaśnieć tajemnica krzyża dająca początek nowemu życiu.Książki można nabyć w wydawnictwie Światło - Życie


książka na miesiąc sierpień (...) Musimy mieć w sobie wielkie pragnienie i wielkie poczucie odpowiedzialności, Musimy gorąco modlić się. (...) Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich ludzi w naszej Ojczyźnie z pukaniem tym, wołaniem. Chcemy, aby Chrystus wszedł do serc tych, którzy Go nie znają albo o Nim zapomnieli, aby głębiej wszedł do serc tych, którzy już przyjęli Go. Tym po przygotowaniu przez ewangelizację, przez głoszenie Chrystusa, chcemy podjąć dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Wyzwolenia z nałogów: alkoholizmu, nikotynizmu i innych, ktoré poniżają godność człowieka i zniewalają go. Moca Chrystusa chcemy wyzwalać naszych braci z niewoli kłamstwa, zakłamania, a przede wszystkim z poniżającej niewoli lęku, ktory nie ludziom pozwala postępować zgodnie z ich powołaniem dzieci Bożych (...) (Ewangelia Wyzwolenia, s. 27-28). Tymi słowami ks. Franciszek Blachnicki w 1980 roku zachęcał członków Ruchu Światło-Życie do podjęcia diakonii wyzwolenia. W sierpniu - miesiącu polskich zrywów ku wolności - Wydawnictwo Światło-Życie pragnie polecić książkę pt. Wyzwolenia Ewangelia, w ktorej zebrane zostały teksty ks. Blachnickiego poruszające tematykę zniewolenia, Wyzwolenia i prawdziwej wolnosci. Zobacz: www.wydawnictwo-oaza.pl
 

Instytut Studiów nad Rodziną

ABSTYNENCJA OD ALKOHOLU W DUCHU CHRYSTUSOWYM (1949)
Nie ma potrzeby długo udowadniać, ze główne zadanie Kościoła - odnowienie człowieka - staje się fikcja bez walki z pijaństwem. WYCHODZĄC Z tego założenia, postaramy się w poniższym szkicu powiązać idee abstynencji: 1 ° z cnota mądrości, 2 ° z idei wyrzeczenia się, 3 ° z heroizmem i przeciętnością, 4 ° z zadośćuczynieniem za grzechy.
(Sługa Boży Ks. Prof Wincentego Granata)
Przeczytaj całość poniżej ... w Abstynencja ...

Abstynencja Wynagrodzeniem Bogu za grzechy pijaństwa

Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz:
"Historia uczy nas, że im większe dzieło, tym większe próby musi przechodzić i przeciwieństwa". Niechaj te słowa będą potrzymaniem dla nas w chwilach trudnych troski o trzeźwość narodu.-- Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej

 SIERPNIOWY APEL O TRZEŹWOŚĆ

Uzdrowienie pamięci (Wspomnień BOLESNYCH przeżyć

Strony warte odwiedzenia, ktore moga Ci pomoc ...

RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁ - RODZINA BOGIEM SILNA


strony Związane z abstynencją.Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga.moje refleksje i zaproszenie Jezusa

"Nie było dla nich miejsca w gospodzie ..."

Zróbmy miejsce w swoich sercach dla Jezusa. On poprowadzi nas przez życie.
Moc serdecznych życzeń na te nowe czasy, na spotkanie nowych ludzi ..

"Wcielenie syna Bożego o tym świadczy, że Bóg szuka człowieka. (...)"
Jan Paweł II

Nasz Zbawiciel w tajemnicy wcielenia utożsamił się z każdym człowiekiem, Betlejem wyraża prawdę o wyjątkowej wartości życia ludzkiego.

Objawienie Pańskie zw. Świętem Trzech Króli o tym świadczy, że człowiek szuka Boga ...
Mędrcy szukali króla żydowskiego. Wyczytali jego narodzenia godzinę, badając ciała niebieskie. W starożytności był kraj Babilonia, w którym astronomia i astrologia stały na najwyższym poziomie. Stamtąd przybyli uczeni, szukając w Jerozolimie nowo narodzonego króla. Nieśli mu królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Litery: K + M + B, ktoré - zgodnie z tradycją - pisze się tego dnia poświęcona kreda na drzwiach domów, nie odnoszą się, wbrew obiegowej opinii, do imion legendarnych Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lecz pochodzą od pierwszych liter -- - - - C + M + B - łacińskiego zdania: "Christus mansionem Benedicat" - "Niech Chrystus błogosławi ten dom" lub "Christus Multorum Benefactor" ( "Chrystus dobroczyńca wielu")
W zamyśleniu stańmy przy żłóbku i oczyma wiary starajmy się dostrzegać w Nowonarodzonym - Boga Człowieka. Prośmy, by Boże Dziecię nam ofiarowało szczere, serce czyste. Do tak przygotowanego serca, zaprośmy Maryję, Józefa i Dzieciątko. Niech tajemnica Bożego Narodzenia rozświetli wszystkie trudne sprawy naszego codziennego życia, abyśmy pozwalali Chrystusowi wyzwalać nas z niewoli grzechów i prowadzić do pełni szczęścia w niebie. Odrzucajmy to wszystko, co nas zamyka na Jego miłość i niszczy nasze duchowe życie, wtedy tylko radość Bożego Narodzenia będzie stawać się naszym udzialem.
Świąt Bożego Narodzenia!Chciałbym, abyście w symbolu tej świecy Chrystusa zanieśli do waszych wspólnot i do calej naszej Ojczyzny. To światło świeci już na naszej ziemi od tysiąca z górą lat. Trzeba, aby dzisiaj świeciło nowym blaskiem, który zapala się w waszych wspólnotach, waszych rekolekcjach, waszych i oazach na pewno w szczególny sposob w oazie rzymskiej, która jest bez precedensu w dziejach Ruchu Światło-Życie na naszej polskiej ziemi, ale ufam, że będzie precedensem.
Jan Paweł II, 17 VIII 1979

Spod znaku ΦΩΣ-ΖΩΗ - RUCH ŚWIATŁO_ŻYCIE
Jesli chcesz zniewolonym podać pomocna dłoń siostrom i braciom, jeżeli myślisz o przyszłości swojej rodziny, jeżeli pragniesz kształtować nasze życie w prawdzie i w chrześcijańskiej wolności - otwórz swoje serce i weź udział w krucjacie!

Rz 15,7


Kapłani! Zachęcajcie WIERNYCH!
Wierni! Zachęcajcie KAPŁANÓW!
Niech łączy nas święte światło Ducha Świętego!