NAUKA I WIARA arrow KOŚCIÓŁ

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
KOŚCIÓŁ PDF Drukuj E-mail
"Kościół jest narzędziem zbawienia człowieka" - J. Paweł II


Etymologia polskiego słowa Kościół, podobnie jak niemieckiego Kirche i angielskiego Church, posiada rodowód gocki. Bierze on swój początek z oryginału greckiego - τό κυριακόν. W językach romańskich, jak na przykład we francuskim église lub włoskim chésia, nazwa kościół wywodzi się od łacińskiego ecclesia, a ono z oryginału greckiego - έκκλησία.
 


 


Kościół – έκκλησία – to zgromadzenie ludowe, zbierające się na wołanie posłańca, na głos jego sygnału. Chrześcijańska wspólnota – Kościół – jest więc zejściem się tych, którzy przez Ducha Świętego należą do Jezusa Chrystusa.
Kościół jest rzeczywistością Nowego Testamentu. Wszystkie wyznania chrześcijańskie łączy przekonanie, że Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel człowieka, jest jedynym Panem i głową Kościoła. Chociaz Kościół jest Dobrem Nowego Testamentu, Jego Archetyp mozna już odnaleźć w księgach Starego Testamentu.
W Nowym Testamencie grecki termin - έκκλησία - zostal użyty po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich 19, 32.39.41. Jednak dopiero w 1 Liście do Koryntian (11,18) określenie ceļu bardziej użyto w kontekście religijnym.
Kościół, do którego należymy, został zbudowany przez Chrystusa na fundamencie Apostołów, i z tej racji jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Z wielkim zaangażowaniem prawdę tę głosił Apostoł Narodów, Święty Paweł. Według starożytnej tradycji cały Kościół modlił się nieustannie za Piotra do Boga (por. Dzieje Apostolskie 12,5). My także otoczmy żarliwą modlitwą następcę Piotra, któremu z woli Bożej została powierzona pasterska troska o cały Kościół.
Piotr i Paweł udzielili sobie wzajemnie błogosławieństwa. Ich apostolskiemu dziełu błogosławił nade wszystko sam Chrystus Pan. On też powiedział do Piotra, który wyznał wiarę w Niego: „Błogosławiony jesteś, Szymonie” (Mt 16,17). Błogosławieni jesteśmy i my, jeśli korzystając z Bożej łaski, z odwagą i przekonaniem wyznajemy Go w codziennym życiu.
Wszechmogący Boże, dziękujemy za Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i za Twoją nieustanną opiekę nad nim. Spraw łaskawie, aby był on dla każdego z nas domem, schronieniem i oparciem. Udziel nam także łaski i siły, abyśmy się o niego troszczyli i budowali go wspólnym wysiłkiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Kościół apostolski, sukcesja apostolska

Kościół jest organizmem żywym, nie organizacja. (Benedykt XVI), jest wspólnota, która zawsze gromadzi sie wokół Chrystusa. Niesie Ewagelię nadziei.
Kościół wciąż zaprasza ... Kościół modli się ... Kościół żyje ... żyje Eucharystia, która jest źródłem i szczytem Miłosierdzia Bożego.

Biblijny Jezus JEST Żywą Prawdą. ZMARTWYCHWSTAŁY TOWARZYSZY NAM. ZAWSZE OBECNY JEST W EUCHARYSTII

"Kościół jest Oblubienica Pana, którą tak bardzo kocha, ze nie może znieść w niej żadnej skazy i zmazy" (Ef 6,27 /) Kościół naucza i uświadamia nam, ¾e przyjmowanie zbawczego orędzia Chrystusa wpływa i musi wpływać na moralną jakość egzystencji zarówno w sferze indywidualnej, jak i społecznej całych panstw i narodów.
Kościół jest święty i nieskalany, doskonały od strony Boga niedoskonały od ludzi strony. Dlatego musimy się nieustanne wołanie naszej Matki-, Kościoła wołanie Chrystusowe przyjąć jako zaproszenie. Nieustannie dążyć do doskonałości i uświęcania się w Nim tak jak On jest Święty.

"... Kościół przynosi wszystkim odpowiedź, ktorej środkiem jest prawda Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii" - J. Paweł IIJAM JEST ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. (J 11, 25) Jezus powiedział do swojego ucznia: "Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16,18); "pas Baranki moje" (J 21 , 15-19) - Kościół zostaje związany z Piotrem, na sam staje się fundamentem Jego. Zostal "mianowany" papieżem dopiero po zmartwychwstaniu.

Jezus Chrystus wyraził tę wolę w jedności Kościoła. Jego pragnieniem jest, aby członkowie Kościoła - chrześcijanie - byli jedno (zachowali jedność). Jednakże od samego poczatku - paradoksalnie - podziały stały się niejako wpisane w historię Kościoła. Trudno jest nawet mówić o jednym, kościele widzialnym. Mamy bowiem do czynienia z wieloma kościołami wyznaniowymi. Kazdy z nich rości sobie prawo bycia prawdziwym kościołem chrześcijańskim. Stąd Od początku XX wieku coraz ważniejszy w życiu wspólnot kościelnych staje się ekumenizm, czyli ruch zmierzający do przywrócenia utraconej jedności między chrześcijanami.

Trwajmy mocno w wierze aż nadejdzie pełen
Blasku DZIEŃ PańskiBądźmy uczniami Chrystusa. Jako uczniowie nieśmy Chrystusa i Ewangelie innym.

Czy pragniesz być napełniony Duchem Świętym?
Czy pragniesz żyć pod Jego kierownictwem?
Czy pragniesz być wyposażonym w Jego moc?
kliknij aby dowiedziec sie wiecej ...

A więc głośmy i budujmy królestwo prawdy, piękna i dobra swoim własnym życiem. Bądźmy świadkami Chrystusa i Jego Matki-Kościoła. Każdego Chrystus woła po imieniu. Kazdy z nas jest ważny w oczach Boga. Nie zapominajmy o tym! Zaprasza nas na na Ucztę Miłości, do udziału w swoim życiu. Aby przyjąć zaproszenie trzeba aby godnie żyć w społeczeństwie.

Więc tak, jesli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2 List do Koryntian 5,17

Mądrość Kościoła

NAUCZYCIELSKIEGO URZĘDU Kościoła Kościoła Katolickiego

Jan Paweł II - POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA Christifideles laici - O POWOŁANIU I Misji ŚWIECKICH W kościele IW ŚWIECIE - DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM IIwejdź

Modlitwa za Ojca Świętego Benedykta XVI

Jezu, jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Życie człowieka. Ty obiecałeś prowadzić swój Kościół do czasów końca.
Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, ustanawiając go pasterzem Kościoła powszechnego. Udziel mu Pełni łaski Ducha Świętego, niech On nas utwierdza w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas z następca św. Piotra i umacniaj nas w każdej Eucharystii, dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych, w solidarności żyli z biednymi i cierpiącymi, głosząc Twoją śmierć i zmartwychwstanie wszystkim narodom ziemi.
Amen.

ROK KOŚCIELNY - Kalendarz liturgiczny na rok 2009 - wg Mszału Rzymskiego z roku 1962


KIM SĄ ŚWIECCY W KOŚCIELE


O powołaniu i misji świeckich w kościele i świecie
Udział wiernych świeckich w trzech funkcjach Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiejKapłani! Zachęcajcie wiernych! Wierni zachęcajcie Kapłanów! Niech łączy nas święte światło Ducha Świętego!Pokora Kościoła - tak, upokarzanie Kościoła - nie!


PETRUS - Czytaj
PRZYBYWA UMOCNIĆ WIARĘ

Najpiękniejsze oblicze Kościoła


1 listopada Kościół oddaje cześć najlepszym swym dzieciom. Jest to dzień dumy, a zarazem święto pokory. Uroczystość Wszystkich Świętych ukazuje "triumphans Ecclesia, czyli Kościół triumfujący, w calej swojej chwale i dostojeństwie, ale zarazem nam, ludziom "W drodze", zwraca uwage, ze jeszcze nim nie jesteśmy i nie możemy udawać takiego Kościoła. Nasz problem polega też na tym, ze tracąc z oczu coraz bardziej eschatologiczny horyzont dążeń własnych, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest świętość . Bardziej jesteśmy skłonni postrzegać ją jako bohaterstwo niż codzienna, konkretną aż do bólu walkę ze swoimi słabościami, przekraczanie siebie w miłości .. .więcej


"Chrystus jest dla Wszystkich! - Papieska homilia nieszporów w podczas praskiej Katedrze

Benedykt XVI: NIE MOŻNA oddzielać Kościoła od życia społecznego i kulturalnegoOrędzie na Światowy Dzień Pokoju

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic - czytamy w orędziu Benedykta XVI na XLIII Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2010 r. Jego hasłem są słowa: „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia”. Tekst orędzia zaprezentowano 15 grudnia w Watykanie. czytaj dalej


Kościół Jezusa Chrystusa - Katechezy Benedykta XVI o Kościele

Chrystus tak
, Kościół nie. To sformułowanie dobrze oddaje postawę wielu dzisiejszych chrześcijan. Jednak prawdą jest, że nie da się pójść za Jezusem, jeśli nie jest się z Jego Kościołem. Niemożliwe? A jednak. Przekonasz się o tym, jeśli bez uprzedzeń wsłuchasz sie w Jego orędzie. Niech przewodnikiem na tej drodze będzie papież - teolog, Benedykt XVI.
Przeczytaj całość
Każdy, kto decyduje się służyć Ewangelii - jeśli tylko żyje Eucharystią - wzrasta w miłości do Boga i do bliźniego. ( Benedykt XVI , Watykan 2007)
Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijanskiej

 

Nowa ewangelizacja jest skierowana do tych, którzy oddalili się od Kościoła w krajach od dawna chrześcijańskich. Zjawisko to występuje niestety w różnej mierze również w krajach, gdzie Dobra Nowina była głoszona w ostatnich stuleciach, lecz dotychczas nie została przyjęta na tyle, aby przemieniła życie osobiste, rodzinne i społeczne chrześcijan.więcejINTERNET JEST NOWYM FORUM GŁOSZENIA EWANGELII
/ Orędzie Jana Pawła II, 2002 r. /
 

PANTOKRATOR - WSZECHMOGĄCY, MISTRZ UNIWERSUM, w istnieniu podtrzymującyWiara towarzyszy nam na wszystkich naszych drogach i w przestrzeni wirtualnej też.
Odwagi! Nie lękajmy się! Jest z nami Chrystus