WIELKANOC arrow Benedykt Dziś O Kościele arrow Rok Św. Pawła Apostoła

Main Menu

WIELKANOC
NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
KU POKRZEPIENIA SERC
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BOŻE CIAŁO
Z Tobą Maryjo
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
BÓG SIĘ RODZI
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
W BLASKU ŻŁÓBKA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
Rok Św. Pawła Apostoła PDF Drukuj E-mail
DLA MNIE ŻYĆ TO CHRYSTUS

Postanowiłem, będąc wśród was, nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (1 Kor 2,2)

ROK ŚW. PAWŁA apostolorum
Ogłosił Benedykt XVI podczas uroczystych w Wigilie nieszporów uroczystości św. Piotra i Pawła, patronów Rzymu

"Cieszę się, mogąc ogłosić oficjalnie, ŻE Apostołowi Pawłowi poświęcimy specjalny rok Jubileuszowy od 28 czerwca 2008 r. do 29 czerwca roku 2009 z okazji dwutysiąclecia Jego urodzin" - powiedział papież Benedykt XVI w Bazylice św. Pawła za Murami.

Zanim św. Paweł zostal pogan Apostołem, znany byl jako szaweł z Tarsu, jeden z najgorliwszych Chrześcijan prześladowców, Który "niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia" (Dz 8, 3). Byl człowiekiem, Który "Sial grozę i dyszał żądza zabijania uczniów Pańskich" (Dz 9, 1).

NAWRÓCENIE Św. PAWŁA apostolorumNawrócenie Pawła"DLA MNIE DO Żyć Chrystus" (Flp 1,21)

Jezus spośród SWOICH powołał dwunastu uczniów, KTÓRYCH nazwano Apostołami. Św. Paweł nie znał Jezusa, nie należał do grona dwunastu, ale Także nosi zaszczytne miano apostolorum, czyli wysłannika Jezusa. W Liście do Galatów św. Paweł napisał, jest Że apostołem nie ustanowienia ludzkiego, Lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa, Który sam objawił mu Ewangelie (por. 1 Ga 1, 11). Zbawiciel wybrał go sobie za narzędzie, ktoré zaniesie Jego imię nie tylko do Synów Izraela, także piwo do pogan (por. Dz 9, 15). To właśnie św. Paweł przyprowadził do Chrystusa wiele Narodów. Otworzył Kościół na pogan, niósł bowiem światło Ewangelii nie tylko Żydom, ale wszystkim ludom. Dlatego Kościół nazywa go Apostołem Narodów Lub Apostołem pogan. Druga wielką zasługa św. Pawła dla Kościoła Są Jego listy. Wchodzą jeden w skład Nowego Testamentu i wykładem pięknym Są nauki Chrystusa

Kościół w Filippi założył Paweł podczas drugiej podróży misyjnej. Byl na pierwszy Kościół lokalny w Europie. Z Tym Kościołem łączyły Pawła specjalne wieży miłości i przyjaźni. W Liście do Filipian św. Paweł podkreślał, Że Wartość, sens, cel Jego życia stanowi jedynie i Wyłącznie Chrystus i budowanie Jego Kościoła.


"Jesli bowiem, jak mówi Apostoł Paweł,

... Jest Chrystus moca Boża i mądrością Boża, do dziesięciu, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa ". Św. Hieronima

Na ilustracji: Papirus Rylandsa z II w. n.e. przechowywany w bibliotece Uniwersytetu w Manchesterze (zawiera fragment pasji z J 18,31-33) Więc Piłat rzekł do nich: «Weźcie Go wy i osądźcie Według prawa swojego! Odpowiedzieli» mu Żydzi: «Nam nie wolno nikogo zabić». Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w ktÃłrym zapowiedział, jakš Miał umrzeć śmiercią. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?»
J 18,31-33


Biografia św. Pawła apostolorum (lata ok. 8-67 po Chr.).
więcej -- czytaj

Gdyby Święty Paweł żył dziś ...
Gdyby św. Paweł żył, płonąłby płomieniem podwójnym Tym, owym "ogniem, gorliwością dla Boga i Jego Chrystusa oraz art dla ludzi Wszystkich Krajów. Aby go słyszano, wszedłby na Najwyższe katedry i przekazywałby swoje słowo za Pomocą aktualnie dostępnych Środków: praz Poprzez, kino, radio, telewizję. Jego nauka nie byłaby zimna i abstrakcyjna. Kiedy na przybywał, to nie tylko by wygłosić jednorazowa nauke, Lecz zostawał i formował: kształtował umysły, przekonywał, nawracał, jednoczył z Chrystusem, wprowadzał w życie w Pełni chrześcijańskie. Nie wyjeżdżał, dopóki nie Miał wewnętrznej pewności, ŻE [Jego duchowi Synowie i córki] wytrwają. Pozostawiał prezbiterów, aby kontynuowali Jego dzieło; wracał Często potem ze swoim słowem pismem Lub; Czekal na wiadomości, łączył się z nimi duchowo, modlił się za nich.
(Bl. Ks. Jakub Alberione)

Św. Paweł jest autorem około jednej trzeciej Nowego Testamentu: z 5621 całości wersetów, na Jego listy przypadają wersety
Chronologicznie Listy św. Pawła Są pierwszymi tekstami Nowego Testamentu. Powstały w latach 50. I wieku, wcześniej niÅ¥ księgi Ewangelii. Pamiętać trzeba jednak, Że treści ewangeliczne Były już wtedy chrześcijanom pierwszym znane z przekazu ustnego. Paweł nie opisuje Więc wydarzeń z życia Jezusa, Lecz wyjaśnia i komentuje Jego nauke

Trzymanie się "Zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa", aby kierunek, jaki św. Paweł wyznacza Kościołowi Wszystkich czasów. Przeciwnicy nauki głoszonej przez Kościół zawsze Będą atakować poglądy i Sposób życia uczniów Chrystusa. Nie trzeba lękać się tej Krytyki, ale żyć godnie, jak przystało na Chrześcijan, pokładając ufność w Panu, nie w dobrach tej ziemi. Ze tak Czyniąc na Pana, uzyskamy "wstęp do nieba" jako ubodzy duchem, a dla naszych wrogów staniemy się świadkami wiary.
(Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 75)

Jestem więźniem (Efezj. 3:1-4-32) Bądźcie naśladowcami Boga (Efezj. 5:1-6:24)

Strony godne polecenia - warto wejść i przeczytać - Kliknij w obrazek

Kliknij

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, patronów Katedry i Miasta Poznania. 1040. rocznica przybycia do Poznania Jordana, pierwszego biskupa na ziemiach polskich.


Katedra pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu W roku 966 Mieszko I przyjął chrześcijaństwo - pierwszy kościół na Ostrowie Tumskim, Świadectwa Według kronik, sięga 965 roku. Wkrótce po chrzcie Mieszkowym zbudowano katedrę. W pierwszym dziejów okresie (968-1038), Katedra zbudowana z kamienia w kształcie była bazyliki Chrześcijańskiej. W drugim okresie (do końca XIV wieku) była do Romańska katedra, następnie gotycka. Po roku 1622 przybrała charakter budowli barokowej i neoklasycznej. Dzisiejszy kształt architektoniczny otrzymała po zniszczeniach dokonanych przez wojska sowieckie w 1945 roku. Skarbcem jest Katedra sztuki sakralnej.

Uroczysta Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, połączona z inauguracja Roku św. Pawła w Archidiecezji Poznańskiej. Niedziela, 29 czerwca 2008, godz. 10.00, Bazylika Archikatedralna w Poznaniu (Ostrów Tumski). Bezpośrednia transmisja w radiu Emaus iw TVP Polonia. Więcej informacji: http://www.archpoznan.pl/content/blogsection/13/153/
PODRÓŻE Misyjne -- Interaktywna mapa

Tars:., Jerozolima:., Damaszek:., Pafos i Salamina:. Antiochia Syryjska:. Antiochia Pizydyjska:., Ikonium:., Listra i Derbe:., Filippi:., Tesaloniki:., Berea:., Ateny:., Korynt:., Kenchry:., Efez:., Jerozolima i Cezarea:., Kreta:. Malta:., Syrakuzy, Regium i Puteoli:., Rzym:.


powiększ-kliknij w mapkę


Bazylika św. Pawła za Murami, czyli San Paolo fuori le Mura, Została zbudowana w latach 386-440. Została wzniesiona w miejscu, gdzie św. Lucyna pochowała ciało św. Pawła. Nad Grobem początkowo istniała nieduża kapliczka, Którą zastąpiła dopiero bazylika. W 1823 roku spłonęła świątynia w wyniku po¾áru. Została odbudowana w 1854 roku ...
CUDA U ŚW.PAWŁA ZA Murami
Opętanych bronią PAWŁA

Świadectwo chrześcijaństwa w XXI wieku (refleksja nad listem do Rzymian)

Wciąż aktualne. Św. Paweł upomina i przestrzega:
"Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię oszustwem czczym będącą, opartą na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: bóstwo, na sposób ciała "(Kol 2, 8-9). "Choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest Zresztą mnóstwo Takich panów Bogów I - dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od Którego wszystko pochodzi i dla Którego my wszyscy Istniejemy, oraz art jeden Pan, Jezus Chrystus, przez Którego wszystko się stało i dzięki któremu Także my jesteśmy "(1 Kor 8, 5-6).
JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIEM I Życiem

Jestem tu, jestem wśród was, Jestem w serdecznej przyjaźni ze swoim tzn. ludem. z Kościołem.

"Duch i Oblubienica mówią: <<Przyjdź>>. Kto słyszy, niech powie: I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie ... Mówi Ten, który O tym świadczy: <<zaiste, przyjdę niebawem>>. Amen. Przyjdź. Panie Jezu
(Ap.22, 17i20)

Rozpoznać Go MOŻNA SŁOWIE w, przy ŁAMANIU chleba i na modlitwie. ON - PAN ŻYCIA JEST Obecny w każdej wspólnocie, w rodzinie ludzkiej.

Gdy TWE SERCE zapragnie MNIE - Boga POD POSTACIĄ chleba,
Gdy PRZYJDĄ bliźni W Potrzebie,
Gdy ODPOWIESZ miłością DO TEGO, Który ZŁORZECZY Tobie,
Gdy PRZEBACZYSZ NIE NOSZĄC úrazy W Sercu SWOIM,
Gdy BEDZIESZ WZYWAŁ mojego imienia
ZMARTWYCHWSTAWAĆ BEDZIESZ W SŁABOŚCIACH SWOICH Każdego dnia.
W Sercu SWOIM zobaczysz MNIE
I swoje podobieństwo do mnie - Boga.
ZA CIEBIE UMARŁEM BYS Byl Szczęśliwy TERAZ I wieczność CAŁA