NAUKA I WIARA arrow Artykuły arrow Duch Święty jest dany Kościołowi

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
Duch Święty jest dany Kościołowi PDF Drukuj E-mail
Duch Święty to Bóg w nas, to Ten, który działa w ludzkim wnętrzu i we wspólnocie Kościoła


„Ujrzeliśmy prawdziwe Światło, otrzymaliśmy niebiańskiego Ducha, znaleźliśmy prawdziwą wiarę: uwielbiamy niepodzielną Trójcę, bo to Ona nas zbawiła” (Liturgia bizantyjska, Tropar nieszporów Piędziesiątnicy)KIM JEST DUCH ŚWIĘTY ?

W dzień Zesłania Ducha Świętego, zgodnie z obietnicą Chrystusa, apostołom „ukazały się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden” (Dz 2,3). W ten sposób w pełni objawiła się Trójca Święta: Duch Boży, Duch Święty jest Bogiem, jak Ojciec i Syn, współistotny Ojcu i Synowi, jest Im równy we wszystkim: Wszechmocny i wieczny jak Oni i jak Ojciec i Syn jest nieskończoną doskonałością, wielkością, dobrocią i mądrością. Ten Duch Święty wlewa w naszy dusze życie duchowe. A ci, którzy Go przyjmują, otrzymują: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).

Jak tylko apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli nauczać, zgodnie z rozkazem Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

Odpowiedź zawarta w Piśmie Świętym, w nauce Kościoła jest jasna: Duch Święty jest Bogiem. Nie jest On jakąś bezosobową mocą Bożą, nie jest tylko działaniem Bożym. Duch Święty jest osobą i posiada naturę bożą, tak jak Ojciec i Syn. Jest trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej, równym Bogu Ojcu i Synowi. Jest jeden Bóg w trzech Osobach. Te trzy Osoby to Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych trzech Osób boży ma swój udział w dziele zbawienia. Bóg Ojciec dokonał zbawiania przez to, że zesłał nam swojego Syna Jenorodzonego, Jezusa Chrystusa. Ojciec wraz z Synem zsyłają nam Ducha Świętego. Działanie poszczególnych Osób bożych możńa wyrazić w tej formule, że nasze życie -- nowe życie, otrzymne dzięki dziełu odkupienia, jest życiem dziecięctwa Bożego, życiem skierowanym do Boga, naszego Ojca, przez Chrystusa, naszego Pośrednika i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego, w Duchu Świętym.
czytaj dalejDuch Święty = Bóg w nas
Aby choć trochę zrozumieć tajemnicę Ducha Świętego, trzeba powrócić do prawdy o Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Takim dał się nam poznać Bóg – jako Jeden w Trzech Osobach. Do Trzech Osób Bożych można odnieść kolejno takie określenia:
Bóg ponad nami, Bóg z nami, Bóg w nas. Duch Święty to Bóg w nas, to Ten, który działa w ludzkim wnętrzu i we wspólnocie Kościoła.
wiecej...

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego ma swoje biblijne źródło.
Są nim słowa proroka Izajasza:

I wyrośnie różdżka z pnia
Jessego,
wypuści się odrośl z jego
korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni
Pańskiej (Iz 11,2)


Ze skarbca modlitw Kościoła

Duch Święty jest dany Kościołowi po to, aby uczniów Chrystusa czynić Jego Świadkami.
"Miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga"
/ 1 List Św. Jana Apostoła 4,7 /
Miłość czyli Duch Święty rozlany jest
w sercach każdego człowieka przez łaskę Chrztu Świętego. Jest Darem Miłości
i wszelkiego nadprzyrodzonego poznania Boga. Tym, którzy idą za Panem,
On sam uzdalnia do przyjmowania światła i natchnień Bożych. Hojnie udziela daru zdolności kochania
i wyznacza zadanie być świadkiem ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa.
Świadczą o tym liczni święci jak np św. Antoni z Padwy, cyt.

" Oto krzyż Pański, ustąpcie wrogowie Jego, Lew z pokolenia Judy,
potomek Dawida zwyciężył, alleluja, alleluja, alleluja."


i my zachęceni nauczaniem Jana Pawła II
i Benedykta XVI nie lękajmy się dawać odważnego świadectwa o Chrystusie i naszej wierze wobec innych, którzy Go jeszcze nie poznali. Nikogo nie chce Bóg wykluczyć
z niebieskiej ojczyzny, gdyż poleca tym, których wyniósł do godności apostolskiej aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu:


tak królom,władcom, jak i obywatelom, bogatym i ubogim, starcom i dzieciom,
po prostu wszystkim !
/por. "Gdy ujrzeli gwiazdę bardzo się uradowali.(...)" - MT 2, 10-12 /

Napełnieni Duchem Swiętym, czyli narodzenie z Ducha Świętego


DUCH PARAKLET - DUCH PRAWDY


SIEDEM DARÓW DUCHA ŚW.czytaj

Przyjdź i napełnij
 

Przychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany, gdzie jest oczekiwany ”- Święty Bonawentura


DARY BOGA