KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD arrow Artykuły arrow Duch Święty jest dany Kościołowi

Main Menu

KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
KU POKRZEPIENIA SERC
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BOŻE CIAŁO
Z Tobą Maryjo
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
WIELKANOC
NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
BÓG SIĘ RODZI
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
W BLASKU ŻŁÓBKA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
Duch Święty jest dany Kościołowi PDF Drukuj E-mail
Duch Święty to Bóg w nas, to Ten, który działa w ludzkim wnętrzu i we wspólnocie Kościoła


„Ujrzeliśmy prawdziwe Światło, otrzymaliśmy niebiańskiego Ducha, znaleźliśmy prawdziwą wiarę: uwielbiamy niepodzielną Trójcę, bo to Ona nas zbawiła” (Liturgia bizantyjska, Tropar nieszporów Piędziesiątnicy)KIM JEST DUCH ŚWIĘTY ?

W dzień Zesłania Ducha Świętego, zgodnie z obietnicą Chrystusa, apostołom „ukazały się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden” (Dz 2,3). W ten sposób w pełni objawiła się Trójca Święta: Duch Boży, Duch Święty jest Bogiem, jak Ojciec i Syn, współistotny Ojcu i Synowi, jest Im równy we wszystkim: Wszechmocny i wieczny jak Oni i jak Ojciec i Syn jest nieskończoną doskonałością, wielkością, dobrocią i mądrością. Ten Duch Święty wlewa w naszy dusze życie duchowe. A ci, którzy Go przyjmują, otrzymują: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).

Jak tylko apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli nauczać, zgodnie z rozkazem Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

Odpowiedź zawarta w Piśmie Świętym, w nauce Kościoła jest jasna: Duch Święty jest Bogiem. Nie jest On jakąś bezosobową mocą Bożą, nie jest tylko działaniem Bożym. Duch Święty jest osobą i posiada naturę bożą, tak jak Ojciec i Syn. Jest trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej, równym Bogu Ojcu i Synowi. Jest jeden Bóg w trzech Osobach. Te trzy Osoby to Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych trzech Osób boży ma swój udział w dziele zbawienia. Bóg Ojciec dokonał zbawiania przez to, że zesłał nam swojego Syna Jenorodzonego, Jezusa Chrystusa. Ojciec wraz z Synem zsyłają nam Ducha Świętego. Działanie poszczególnych Osób bożych możńa wyrazić w tej formule, że nasze życie -- nowe życie, otrzymne dzięki dziełu odkupienia, jest życiem dziecięctwa Bożego, życiem skierowanym do Boga, naszego Ojca, przez Chrystusa, naszego Pośrednika i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego, w Duchu Świętym.
czytaj dalejDuch Święty = Bóg w nas
Aby choć trochę zrozumieć tajemnicę Ducha Świętego, trzeba powrócić do prawdy o Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Takim dał się nam poznać Bóg – jako Jeden w Trzech Osobach. Do Trzech Osób Bożych można odnieść kolejno takie określenia:
Bóg ponad nami, Bóg z nami, Bóg w nas. Duch Święty to Bóg w nas, to Ten, który działa w ludzkim wnętrzu i we wspólnocie Kościoła.
wiecej...

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego ma swoje biblijne źródło.
Są nim słowa proroka Izajasza:

I wyrośnie różdżka z pnia
Jessego,
wypuści się odrośl z jego
korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni
Pańskiej (Iz 11,2)


Ze skarbca modlitw Kościoła

Duch Święty jest dany Kościołowi po to, aby uczniów Chrystusa czynić Jego Świadkami.
"Miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga"
/ 1 List Św. Jana Apostoła 4,7 /
Miłość czyli Duch Święty rozlany jest
w sercach każdego człowieka przez łaskę Chrztu Świętego. Jest Darem Miłości
i wszelkiego nadprzyrodzonego poznania Boga. Tym, którzy idą za Panem,
On sam uzdalnia do przyjmowania światła i natchnień Bożych. Hojnie udziela daru zdolności kochania
i wyznacza zadanie być świadkiem ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa.
Świadczą o tym liczni święci jak np św. Antoni z Padwy, cyt.

" Oto krzyż Pański, ustąpcie wrogowie Jego, Lew z pokolenia Judy,
potomek Dawida zwyciężył, alleluja, alleluja, alleluja."


i my zachęceni nauczaniem Jana Pawła II
i Benedykta XVI nie lękajmy się dawać odważnego świadectwa o Chrystusie i naszej wierze wobec innych, którzy Go jeszcze nie poznali. Nikogo nie chce Bóg wykluczyć
z niebieskiej ojczyzny, gdyż poleca tym, których wyniósł do godności apostolskiej aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu:


tak królom,władcom, jak i obywatelom, bogatym i ubogim, starcom i dzieciom,
po prostu wszystkim !
/por. "Gdy ujrzeli gwiazdę bardzo się uradowali.(...)" - MT 2, 10-12 /

Napełnieni Duchem Swiętym, czyli narodzenie z Ducha Świętego


DUCH PARAKLET - DUCH PRAWDY


SIEDEM DARÓW DUCHA ŚW.czytaj

Przyjdź i napełnij
 

Przychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany, gdzie jest oczekiwany ”- Święty Bonawentura


DARY BOGA