WIELKANOC arrow Benedykt Dziś O Kościele arrow Trwajcie mocni w wierze

Main Menu

WIELKANOC
NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
KU POKRZEPIENIA SERC
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BOŻE CIAŁO
Z Tobą Maryjo
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
BÓG SIĘ RODZI
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
W BLASKU ŻŁÓBKA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
Trwajcie mocni w wierze PDF Drukuj E-mail

 

Trwajcie mocni w wierze PDF Drukuj E-mail

/


TRWAJCIE MOCNI W WIERZE


Niech Chrystus, Wschodzące Słońce,
opromieni wszystkie ciemności naszego życia
swoim blaskiem,
niech skieruje nasze kroki
na drogę pokoju


KAŻDY KTO DECYDUJE SIĘ SŁUŻYĆ EWANGELII JEŚLI TYLKO ŻYJE EUCHARYSTIĄ - WZRASTA W MIŁOŚCI DO BOGA I DO BLIŹNIEGO
Chrześcijanie od początku rozwijali działalność misyjną, aby głosić miłość Chrystusa wszystkim narodom. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przemówieniu wygłoszonym 11 marca, podczas audiencji dla uczestników sympozjum zorganizowanego przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów z okazji 40. rocznicy ogłoszenia soborowego Dekretu «Ad gentes». Również i w naszych czasach — powiedział Papież — «dzięki współpracy wszystkich chrześcijan głoszenie Ewangelii z pewnością będzie coraz bardziej zrozumiałe i skuteczne. Niech Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, wspomaga i podtrzymuje tych, którzy w tak wielu regionach świata działają na dalekich placówkach misyjnych».
czytaj dalej czytaj dalej

Mamy być świadkami Jezusa żyjącego w Kościele i w ludzkich sercach. To On nas posyła. W dniu swego wniebowstąpienia powiedział apostołom: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
- Benedykt XVI na Błoniach


NIECH ŚWIATŁO CHRYSTUSA OŚWIECA WASZĄ DROGĘ

BENEDYKT XVI O POLITYCE
(...) instytucje Kościoła, a przede wszystkim wszyscy wierni winni sie angażować w pełni w tworzenie dobra wspólnego, czyli integralne życie społeczno - polityczne (...)
CHRZEŚCIJAŃSTWO WPROWADZA POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI, DO CAŁEGO NARODU I ŚWIATA.

MODLITWA ZA PAPIEŻA I ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY


Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, spojrzyj miłościwie na sługę Twego Papieża Benedykta XVI, którego nad Kościołem Swoim przełożyć raczył. Daj mu, prosimy, słowem i przykładem podwładnym swoim tak przewodniczyć, aby z powierzonym sobie stadem do żywota przyszedł wiecznego.
Przyjmij łaskawie, prosimy, Panie modlitwy Kościoła Swego, aby po zwalczeniu wszystkich przeciwności i błędów, w bezpiecznej służył Ci wolności.
Roztrąć pychę nieprzyjaciół naszych, prosimy, Panie a upór ich przełam mocą prawicy Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWY IDĄ I WRACAJĄ - NIE MA NIE WYSŁUCHANEJ.
( C.K. Norwid )


SMUTNA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY
CZYTAJ

Europa traci wiarę we własną przyszłość powiedział papież. Papież przypomniał, że europejskie wartości moralne, kulturowe i historyczne opierają się na chrześcijaństwie i że UE próbuje temu zaprzeczać. Postawa taka prowadzi Europę do czegoś na kształt apostazji, nie tyle od Boga, ile od siebie samej - powiedział Benedykt XVI.
- Całość:

BENEDYKT O NAWRÓCENIE ŻYDÓW...


czytaj


LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO "SUMMORUM PONTIFICUM"
OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI


NIE MA CHRZEŚCIJAŃSTWA BEZ KRZYŻA
Chrześcijanie, którzy odrzucają krzyż, są "ateistami" - to jedna z myśli zawartych w rozważaniach tegorocznej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Ich autorem po raz pierwszy w historii jest biskup z Chin - ks. kard. Joseph Zen Ze-kiun, ordynariusz Hongkongu. "Istnieją odważni ateiści, którzy gotowi są poświęcić się rewolucji: skłonni są objąć krzyż, ale bez Jezusa. Wśród chrześcijan są 'ateiści', którzy przyjmują Jezusa, ale bez krzyża. Otóż bez Jezusa krzyż jest nie do wytrzymania, a bez krzyża nie można rościć sobie prawa do bycia z Jezusem" - napisał ks. kard. Joseph Zen Ze-kiun w medytacji przy VII stacji Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum: "Jezus obciążony krzyżem".

czytaj dalej

OTWORZYĆ SIĘ NA NOWE ŻYCIE
czytaj
więcej...

 PRAWDĘ MOŻNA ZNALEŹĆ TYLKO W CHRYSTUSIE
czytaj

 Nie można być uczniem Chrystusa w 30, 50 lub 70 procentach!
czytaj dalej

 "Anioł Pański" z Ojcem Świętym
/11 luty 2008 /
STAWIĆ CZOŁO ZŁU
WIELKI POST oznacza początek czasu szczególnego zaangażowania w duchową walkę przeciwko obecnemu na świecie złu, w każdym z nas i wokół nas, mówił wczoraj w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański" Ojciec Święty. Oprócz rozpoczętego czasu przygotowań do Paschy Benedykt XVI nawiązał także do przypadającej dziś 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes i obchodzonego jednocześnie Światowego Dnia Chorego.
czytaj dalej

Postaci św. Szczepana - pierwszego męczennika Kościoła poświęcił swe rozważania przed modlitwą Anioł Pański Benedykt XVI.
czytaj Z PRZESŁANIEM O PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI

W 2008 roku Ojciec Święty kontynuował swoje podróże po świecie z przesłaniem nadziei. Tam, gdzie dotarł - a więc do Stanów Zjednoczonych, Australii i Francji - niósł słowa pokrzepienia i wezwanie do większego przylgnięcia do Chrystusa i Jego Kościoła. Uczył, czym jest prawdziwa wolność, i przestrzegał przed wyrzucaniem Boga z życia publicznego i redukowaniem wiary wyłącznie do sprawy prywatnej.
więcej...

BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA


(papież Benedykt XVI)

Zmartwychwstały Chrystus obdarza uczniów darem pokoju. Duch Święty, którego posyła do ich serc przemienia ich smutek w radość, tam gdzie było zwątpienie rodzi się wiara, tam gdzie był niepokój pojawia się nadzieja.Ja Jestem Dobrym Pasterzem

czytaj


Benedykt XVI w Kalwarii Zebrzydowskiej
czytaj

W mieście Jana Pawła IIczytaj

Benedykt VI w USA - Wolność darem i wyzwaniemCzytajBenedykt XVI i Jan Paweł II o Bożym Narodzeniu

"Przygotujmy się, drodzy przyjaciele, na spotkanie z Jezusem, Emmanuelem, Bogiem z nami. On, rodząc się w ubóstwie Betlejem, chce stać się towarzyszem drogi każdego z nas. W tym świecie, od chwili kiedy On sam zechciał rozbić tu swój «namiot», nikt nie jest obcy. To prawda, wszyscy jesteśmy w drodze, ale właśnie Jezus sprawia, że czujemy się jak w domu na tej ziemi uświęconej Jego obecnością. Prosi nas jednak, abyśmy uczynili ją domem gościnnym dla wszystkich. Zadziwiający dar Bożego Narodzenia polega właśnie na tym, że Jezus przyszedł dla każdego z nas i w sobie uczynił nas braćmi. Zobowiązuje nas to, byśmy coraz bardziej przezwyciężali niechęć i uprzedzenia, znosili bariery i unikali sporów, które dzielą albo, co gorsza, przeciwstawiają sobie poszczególnych ludzi i narody, byśmy wspólnie budowali świat sprawiedliwości i pokoju." /Benedykt XVI, Chrystus pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas/
czytaj dalej


RODZINA WSPÓLNOTĄ POKOJU

<
br />
RODZINA WSPÓLNOTĄ POKOJUczytaj


 
Ojciec Święty w modlitwie o Pokój

Módlmy się o pokój na świecie.
Modlitwa naprawdę czyni cuda, a im więcej ludzi modli się
tym jest mocniejsza i może uczynić więcej dobrego.


Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju


- kliknij w obrazekPrzybywa umocnić wiarę"Chrystus jest dla wszystkich!" - papieska homilia podczas nieszporów w praskiej katedrze
ENCYKLIKIChrystus jest nadzieją, a Ameryka potrzebuje nadziei, podobnie jak cały współczesny świat, który cierpi na poczucie wewnętrznej pustki" - powiedział nuncjusz apostolski w Waszyngtonie ks. abp Pietro Sambi podczas przedpielgrzymkowego spotkania w Centrum Kultury Papieża Jana Pawła II w stolicy USA. Słowa te wypowiedział w kontekście przesłania Benedykta XVI, z którym Papież przybywa do Stanów Zjednoczonych...

RADIO WATYKAŃSKIE - głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem
Czytaj
RANNKINGI O BENEDYKCIE XVI

Papież Benedykt XVI

BLASK WIELKANOCNEGO PORANKA
przypomina nie tylko prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale również uświadamia nam na nowo wielki zaszczyt, że należymy do Jego uczniów. Zaś „zadaniem ucznia jest świadczyć o śmierci i zmartwychwstaniu Mistrza i Jego nowym życiu
"Jak bardzo zbawienne jest odkrycie adoracji eucharystycznej przez wielu chrześcijan... Ludzkość bardzo potrzebuje odkrycia tego sakramentu, źrodła wszelkiej nadzieji! Dziekujemy Panu za wszystkie parafie, gdzie obok Mszy, poucza się wiernych o tej adoracji... Żywo zachecam Pasterzy Kościoła i Lud Boży do praktykowania adoracji eucharystycznej, indywidualnej lub wspólnotowej."
(Benedykt XVI)

 
CZYTAJ