NAUKA I WIARA arrow W BLASKU MIŁOŚCI

Main Menu

NAUKA I WIARA
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ŚWIADECTWA
KRÓLOWO POLSKI CHROŃ SWÓJ NARÓD
ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Home
BÓG SIĘ RODZI
W BLASKU ŻŁÓBKA
KU POKRZEPIENIA SERC
WIELKANOC
WIELKI DAR OD BOGA - OCZEKIWANIE
BOŻE CIAŁO
Nasze Dziedzictwo Wiary i Kultury
Z Tobą Maryjo
ZNAJĄCY SEKRETY FATIMSKIE
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
CZY MOŻNA POZOSTAĆ OBOJĘTNYM
Tajemnica Krzyża
W BLASKU MIŁOŚCI
ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
NIEPOKALANIE POCZĘTA
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY
BĄDŹMY APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
MODLITWA ZAWIERZENIA
Przejście przez śmierć do nowego życia
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ
W Blasku Chrystusowego Krzyża
W BLASKU BOSKOŚCI
W OBRONIE ROZUMU
GOŚCINNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA
NA ADWENT
KIM JEST CZŁOWIEK?
FRANCISZEK-PAPIEŻ
PRZYRODA JEST MĄDRA
DLA DUCHA
Kultura, Media, Rankingi...
KOŚCIÓŁ
PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA
RÓŻANIEC TO SKARB
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
WIELKI PROROK J.PAWEŁ II - PAPIEŻ
SYMBOL SIŁY, SZLACHETNOŚCI I SŁAWY...
APEL DO NARODU POLSKIEGO
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
W TWOIM BLASKU
Benedykt Dziś O Kościele
Artykuły
DUCH ŚWIĘTY JEST DANY KOŚCIOŁOWI
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KWC
WARTO PRZECZYTAĆ
RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
OJCOWIE PUSTYNI
IKONA KOŚCIOŁA
ANIOŁ PAŃSKI Z PAPIEŻEM
CO DO ZMARTWYCHWSTANIA
W DUCHU I PRAWDZIE
Mater Ecclesiae
NIEMI ŚWIADKOWIE ZMARWYCHWSTANIA
Z DALEKIEJ JAPONII...
LIST DO MŁODYCH
LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE NAWRÓCENIA
GDZIE BÓG PŁACZE....


Licznik strony:

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
http://www.blaskalleluja.pl, Powered by Joomla!; template provided by SG web hosting
W BLASKU MIŁOŚCI PDF Drukuj E-mail
MOJA MIŁOŚĆ NIE ODSTĄPI od Ciebie ...WARTO DLA TEJ MIŁOŚCI żyć by w Nim być!Niech zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią stanie się udzialem każdego z nas i odnowi nadzieję, że doczekamy się radosnego poranka własnej wielkanocy,
że popłynie jak rzeka niczym zbawienie od Boga ...- jak to przepowiedział prorok Izajasz.

Miłość będzie naszym wiecznym życiem i już musimy tu do niej zbliżyć się tak, jak to tylko możliwe. Kto kocha ludzi jak Chrystus, kocha Kosciół, gdyż pragnie tak jak On aby należeli wszyscy do Boga.Bo góry moga ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, ktory ma litość nad tobą.
(Iz 54, 10)

ABC SPOŁECZNEJ
KRUCJATY MIŁOŚCI1.Szanuj Każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata / siostrę /.
2. Myśl dobrze o Wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym Znaleźć coś dobrego.
3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw słowem wyrządzoną krzywdę. Nie czyn rozdźwięku Między ludźmi.
4.Rozmawiaj z kazdym językiem miłości. Nie podnos głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspakajaj i okazuj dobroć.
5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj urazy w sercu. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyn dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien.
7.Czynnie w cierpieniu współczuj. Chętnie spiesz z pociecha, rada, pomocą, sercem.
8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9.Włącz społeczna się w pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzegać potrzebujących wokół siebie.
10.Módl za wszystkich się, nawet za nieprzyjaciół.
/ Kard. Stefana Wyszyńskiego /

Przykazanie miłości bliźniego jest sercem chrześcijaństwa - więcej - klinij w obrazek

DROGA DO DOSKONAŁOŚCI

Dla zrozumienia postępu miłowaniu Boga w Trójcy Jedynego nalezy wiedzieć, że jest sześć stopni, ktré powoli i po kolei trzeba przejść, by dojść do doskonałej Miłości / Na podstawie św. Bonawentury /.

Pierwszym stopniem
słodycz jest, żeby człowiek uczył się kosztować, jak słodkim jest Pan. To właśnie dzieje się wtedy, kiedy rozmyślanie o miłości Bożej rodzi słodycz w sercu.
Drugim stopniem
pragnienie jest, kiedy dusza przyzwyczai się już do słodyczy, wtedy rodzi się w niej taka siła i moc, że nic innego nie może jej zaspokoić, jedynie doskonałe posiadanie tego, kogo ona kocha, ponieważ może nie dosięgnąć, bo jest daleko, dlatego ustawicznie wykracza Poza siebie i wychodzi za pomocą ekstatycznej miłości ...
Trzecim stopniem
nasycenie jest, ktoré powstaje właśnie z pożądania. Dusza, żywiołowo pragnąca Boga i dążąca wzwyż, do wszystkiego co zostaje poniżej nabiera niechęci. Dlatego będąc nasyconą jakby, nie może znaleźć w niczym może pokarmu poza samym umilowanym, jak człowiek nasycony, jesli spożyłby pokarm, dozna raczej odrazy smaku niÅ¥, tak na tym stopniu miłości robi dusza w odniesieniu do wszystkiego, co ziemskie.
Czwartym stopniem
Upojenie Jest, ktoré rodzi się z nasycenia. Upojenie polega na tym, Że ktoś tak wielką miłością kocha Boga, Że już nie tylko odsuwa pociechę, ponadto czuje ale zadowolenie z udręki i szuka jej zamiast pociechy i moca miłości tego, kogo kocha, raduje się z kar, zniewag Apostoł jak Plag.
Piątym stopniem
Bezpieczeństwo jest, ktoré rodzi się z upojenia. Dusza, czując tak wielką miłość Boga, Że chętnie poniosłaby dla niego wszelka szkodę i wszelka obelgę, precz odrzuca lęk i nabywa takiej wielkiej ufności w pomoc boską, ŻE sądzi, iż nie oderwana od Boga w Sposób może zostać. Właśnie na tym stopniu byl Apostoł, gdy mówił: któż może nas odłączyć od miłości Chrystusa!

prawdziwa i pełna jest cisza, w ktorej panuje tak wielki pokój i odpoczynek,że dusza w pewien sposób trwa w milczeniu i we śnie i umieszczona w jakby arce Noego, gdzie nie doznaje żadnego niepokoju. Bo któż może zaniepokoić takiego ducha, którego nie wzburza zaden bodziec pożądliwości, ani nie podżega zaden oścień bojaźni? Pokoji w takim duchu jest ostateczny stan i odpoczynek, i tam odpoczywa prawdziwy Salomon, gdyż stało się w pokoju Jego miejsce. Osiągnięcie tej ciszy możliwe jest jedynie przez miłość. Zdobywszy ją, człowiek bardzo łatwo może robić wszystko, co należy do doskonałości, czy działać, czy cierpieć, czy żyć, czy umierać. Zatem trzeba starac się o miłości w postęp, ponieważ postęp w niej sprowadza Doskonałość Wszystkich Dobr, RĄCZY nam jej udzielić Ten, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.Prośmy matkę Chrystusa pośredniczkę Wszystkich Łask o wstawiennictwo u swojego Syna. Ona jest Ikona Kościoła i Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Uczy nas jak wierzyć i bezgranicznie ufać Bogu. Swoim życiem ukazuje, że prawdziwa miłość łączy się z przyjęciem krzyża i cierpienia, i tylko ta droga wiedzie do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem. Jest Znakiem Niezawodnej Nadziei. Tam gdzie panuje wielka ufność ku Niej i Jej wiara w zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nia cudów swej przedziwnych potęgi. Nowość Ewangelii nie polega na tym, ¾e przekazuje jakąś nieznana dotąd nauke. Ewangelia przekazuje to, co Bóg objawił już wcześniej, Ale co było dla człowieka niezrozumiale albo niemożliwe do wypełnienia. Przez ewangelie Bóg czyni "wszystko nowe" ( por. Ap 21,5 ) - przemienia serce człowieka wierzącego i uzdalnia go do kochania taka miłością, kocha jaką On sam. Przyjmowanie tej nauki polega na tym, Że człowiek próbuje wypełnić swoje życie tajemnicą miłości według zamysłu Bożego, miłości Boga, ludzi i samego siebie.

Starajmy się najpierw o królestwo Boga io Jego sprawiedliwość, o miłość i pokój wszystko inne dodane będzie nam, jak poucza nas Ewangelista Mateusz
/ Por.Mt 6,25-34 /

Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie zanoszę.ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna.
/ Dz.S.Faustyny 1038 /(...) Polskę szczególnie umiłowałem,jeżeli będzie posłuszna woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście.
/ Słowa Pana Jezusa, Dz.1732 /


Bądźmy więc roztropni i prośmy naszego Stwórcę o potrzebne łaski
i Dary Ducha św.!


ŻYCIE W MIŁOŚCI JEST SZCZĘŚCIEM i radością

Obowiązek bez Miłości rodzi stres
Odpowiedzialność bez Miłości rodzi bezwzględność
Sprawiedliwość bez Miłości rodzi surowość;
Mądrość bez Miłości rodzi okrucieństwo;
Uprzejmość bez Miłości rodzi obłudę
Godność bez Miłości rodzi pychę
Posiadanie bez Miłości rodzi chciwość
Wiara bez Miłości rodzi fanatyzm
Życie bez Miłości jest bez sensu. / Autor nieznany /

MIŁOŚĆ ZNAJDUJE PRZYJEMNOŚĆ W PRAWDZIE

Wszystko cierpliwie znosi.

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.
Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieja nienawiść.
Zamilknąć, gdy inni mówią.
Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomoc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. ( Ks. Jerzy Popiełuszko )

WIECZNA JEST!

MIŁOŚĆ NIE LUBI BYĆ SAMA ...Miłość nie lubi być sama. Miłość woła o drugą osobę - bez możliwości dzielenia się sobą umiera. Cóż nie byłby za Bóg, który zamknąłby się w swojej samotności, otulił wiecznością? Jakim duchowym kaleką stałby się człowiek, gdyby swoje "ja" obudował murem nie do zdobycia? Wszystko, cokolwiek istnieje, w Miłości ma swój początek. Cały świat jest ucieleśnionym gestem wyciągniętej dłoni Boga, który powołując go do ISTNIENIA, zaprosił do UCZESTNICTWA w swojej chwale. Ponieważ człowiek sam z siebie nie jest w stanie przekroczyć granicy życia i śmierci, "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć doniosłości tego wydarzenia. Ciasne są nasze ludzkie miłości i niezdolne do ogarnięcia tej tajemnicy czytaj dalej


Kochane dziecko!  Miłość, to więcej niż uczucie. Więcej niż cielesne zbliżenie. Miłość, to zaangażowanie, szacunek i troska.  Miłość jest biegaczką, która nigdy nie wycofuje się z biegu, nawet jeśli jest bardzo wyczerpana. Jest żołnierzem, który oddaje swój płaszcz towarzyszowi broni, mimo, że sam jest zmarznięty. Jest niczym biedna kobieta, która odwiedzając wspaniale urządzony dom bogatego sąsiada, nie myśli: "Szkoda, że ja tak nie mam". Miłość, to drużyna piłki nożnej, która po wygranej w mistrzostwach nie chełpi się tym przed pokonaną grupą. Jest jak kierowca stojący w korku ulicznym, który wpuszcza przed siebie innego kierowcę. Miłość jest niczym ojciec, który karci swoje dziecko, ale nie przestaje chcieć dla niego jak najlepiej. Miłość zawsze mówi prawdę i raduje się dobrem innych.  Miłość jest jak piosenka, która nigdy się nie kończy.... Twoja Miłość, 
Bóg

Dla pojednania świat potrzebuje miłości.
Kochać - aby umieć powiedzieć: "Przyjdź do mnie, kiedy chcesz"
Kochać - aby umieć prosić bliźniego: "jesteś mi potrzebny".
Kochać - aby umieć zauważyć, Że ktoś inny ma rację.
Kochać - aby umieć cierpieć.
Kochać - aby być przebaczyć zdolnym.
Kochać - to mieć odwagę powiedzieć prawdę.
Kochać - aby umieć z pokora powiedzieć: "Przepraszam Cię".
Kochać - aby umieć zamilczeć, by nie ranić drugiego słowem.
Kochać - aby spieszyć drugiemu z pomocą.
Kochać - aby stawiać sobie Innym wymagania i
Kochać - aby rozdawac uśmiech swoj wszytkim.
Kochać - aby naśladować Pana Jezusa
Wiara w Boga towarzyszy nam na wszystkich drogach i w przestrzeni wirtualnej też. Bądźmy świadkami. Odwagi, nie lękajmy się!

INTERNET JEST NOWYM FORUM GŁOSZENIA EWANGELII

/ Orędzie Jana Pawła II, 2002 r. /
Pantokrator - Wszechmogący, Mistrz UNIWERSUM, w istnieniu Podtrzymujący

CHWALMY PANA - Także w necie!